Rentabilita hnědouhelné energetiky a hornictví

Elektrárny spalující hnědé uhlí patřící do skupiny Polska Grupa Energetyczna (PGE) ztratí svoji rentabilitu. V závislosti na míře cen povolenek pro emise oxidu uhličitého (EUA) ke konci dvacátých let, provozní zisk společnosti PGE (EBITDA) klesne na úroveň 1/3 1 nebo bude negativní 2, plyne z hlášení připraveného americkým ekonomickým think tankem Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) 3.

Proč se uhelná energie přestává vyplácet?

Faktory ovlivňující rentabilitu výroby energie:

 • import elektrické energie ze zahraničí v souvislosti s nižšími velkoobchodními cenami energie u většiny polských sousedů;
 • politika týkající se klimatu a životního prostředí EU směřující k dosažení klimatické neutrality u všech členských států do roku 2050 — EU určuje cíle redukce emisí, což bude mít dopad na postupný nárůst cen EUA v dalších létech;
 • závěry Best Available Techniques (BAT/BREF) týkající se nejlepších dostupných technik pro výrobu energie — budou zaváděné stále ostřejší požadavky týkajících se emisí znečištění;
 • nutnost přizpůsobení hnědouhelných skrývek a elektráren Rámcové směrnici o vodě a Směrnici o ochraně podzemních vod — může to způsobit dodatečné náklady stejně tak pro doly, jakož i pro elektrárny spalující hnědé uhlí;
 • nárůst nákladů na pojištění a financování oprav hnědouhelných elektráren plynoucích z ujednání Pařížské dohody — větší výdaje budou spojeny také s nákupem hornického zařízení a refinancováním dluhů dolů a společností, které vyrábějí většinu energie z uhlí;
 • nárůst poruchovosti uhelných bloků v době provozu (zejména nejstarších hnědouhelných bloků);
 • pokles nákladů na technologie pro získávání obnovitelných zdrojů energie (zejména fotovoltaiky a energie z větrných mořských farem);
 • pokles cen zemního plynu a nárůst bezpečnosti při dodávkách této suroviny, jež budou příčinou větší konkurenceschopnosti s ohledem na uhlí;
 • nárůst platebních nároků pracovníků v sektoru těžby hnědého uhlí a elektráren související s rostoucími platy u zbývající části společnosti a zvýšením příjmů v ostatních hospodářských odvětvích.

Pojistitelé sázejí na OZE

Největší světové pojišťovny postupně stahují svoje investice do uhelných společností a omezují pojištění dolů a elektráren spalujících uhlí. Promítá se to do stále výraznějšího trendu finančních gigantů, jenž směřuje k omezení rizika souvisejícího s financováním těžby fosilních paliv. Naopak roste zájem o investice do obnovitelných zdrojů energie. To se promítne do zvýšení nákladů na pojištění uhelných elektráren a dolů a refinancování dluhů společností jako PGE.

 

Poznámky pod čarou

1  Ve scénáři předpokládajícím nárůst cen EUA na 30 euro za tunu v roce 2030.
2  Ve scénáři předpokládajícím nárůst cen EUA na 40 euro za tunu v roce 2030.
3  Hlášení analyzuje možnosti scénáře rozšíření PGE a rentabilitu další výroby elektrické energie postavené na spalování různých fosilních paliv a v případě přechodu na obnovitelné zdroje energie.

 

Zdroje:

 1. IEEFA report: Poland’s PGE must invest in renewables to replace declining coal profits.
 2. European IPPC Bureau - Reference Documents
 3. The EU Water Framework Directive - integrated river basin management for Europe.
 4. Pařížská dohoda.

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.