Transformace oblasti Turoszow

Transformace oblasti Turoszow je nevyhnutelná. Energetika postavená na uhlí s sebou nese vážné dopady pro životní prostředí, zdraví a stává se finančně nerentabilní. Report Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC (ang. Intergovernmental Panel on Climate Change) z října 2018 je ukazatelem pro obyvatele Bogatyně a okolí: uhlí nemá dlouhého trvání, zejména pak, pokud by mělo být těženo s dopadem na dostupnost vody.

V celé Evropě ostatní uhelné oblasti v tuto chvíli plánují svoji transformaci a žádají o unijní podpory. Evropská komise plánuje určit až 50 miliard Euro na snížení společensko-ekonomických dopadů přechodů na hospodářství s nulovými emisemi. Toto vše v rámci tzv. European Green Deal – Zelené dohody pro Evropu. Avšak před Turoszovem je ještě dlouhá cesta. Pro dosažení na prostředky z transformačního fondu, bude nutné splnit celou řadu podmínek.

Prvním krokem musí být vyhotovení plánu opírajícího se o dialog všech zúčastněných stran, také Čechů a Němců. Měl by zahrnovat otázky energetiky po ukončení těžby uhlí, zastavení emisí elektrárny Turów a transformaci pracovních míst v regiónu. Dobrým příkladem může být program Spravedlivé transformace společnosti Wielkopolska Wschodnia. Pro turošovské ložisko (Bogatyni) takový program doposud nevznikl.

Zgorzelecký energetický klastr

Jednou z prvních činností směřující ke změnám v Bogatyni bylo vytvoření Komise pro transformaci oblasti Turoszowa, který vznikl v říjnu 2019 v rámci Zgorzeleckého energetického klastru na základě iniciativy okresního hejtmanství v obci Zgorzelec.

Úkolem Komise je působení v zájmu transformace uhelné oblasti při spolupráci s Evropskou komisí v rámci Platform for Coal Regions in Transition. Platforma je součástí paketu Čistá energie pro všechny Evropany a jejím cílem je zajistit uhelným oblastem, které se k transformaci hlásí, technickou pomoc a poradenství uzpůsobené pro konkrétní potřeby.

Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství přijal už 5 transformačních projektů připravených v rámci Zgorzeleckého klastru. Týkají se energetické rozvahy oblasti, edukace, vytváření lidských zdrojů a rekvalifikace pracovníků, oživení turistiky a rozvoje nových zdrojů energie.

Alternativa pro rozšíření skrývky

Expertíza: Energetika XXI. stol. Dolního Slezska. Alternativa pro rozšíření hnědouhelné skrývky a bloku 450 MW v Turowě, jejímiž autory jsou prof. dr. hab. inż. Jan Popczyk a dr. inż. Krzysztof Bodzek, dokládá, že „stavba energetického bloku 450 MW v Elektrárně Turów a vytvoření nové hnědouhelné skrývky nemají ekonomické opodstatnění (...) nemají také opodstatnění s ohledem na kritéria energetické bezpečnosti (...) ve vztahu ke státu, stejně tak pro Dolnoslezské vojvodství”. Nejdůležitější závěry plynoucí z dokumentu:   

  • přechod z hnědého uhlí na OZE poskytuje 2 až 3x víc pracovních míst než rozšíření ložiska a elektrárny
  • energie pocházející ze zdrojů OZE může pokrýt celkové potřeby vojvodství
  • prostředky na podporů hornických oblastí by měly pokrývat zejména zvyšování kvalifikace související s transformací energetiky (zejména získávání technických znalostí v rozsahu navrhování, montáže, provozování, údržby a oprav zdrojů OZE)
  • transformace by měla zohledňovat podporu družstev (klastrů), které by tvořily místní trhy elektrické energie
  • je nutno podporovat iniciativy vycházející zdola, zajišťující místní energetickou bezpečnost
  • zajištění energetické bezpečnosti by mělo být realizováno zejména ve vlastním rozsahu, a teprve v případě, kdy to není možné, ostatními (např. obce, okres, vojvodství, stát).

 

Zdroje:

  1. https://eko-unia.org.pl/wp-content/uploads/2020/02/Tur%C3%B3w-ekspertyza-Popczyk-Bodzek-i.19..pdf
  2. https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2019/05/22/clean-energy-for-all-council-adopts-remaining-files-on-electricity-market-and-agency-for-the-cooperation-of-energy-regulators/
  3. https://ec.europa.eu/poland/news/191211_green_deal_pl

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.