KLIMA

Antropogenní emise CO2 jsou příčinou všeobecně pozorovatelné změny klimatu. Ložisko a elektrárna Turów se podílejí přímo na prohlubování klimatické krize na základě emisí ohromného množství oxidu uhličitého. V období let 2020 - 2038 spalování uhlí vytěženého v ložisku Turów způsobí emisi minimálně 10,3 mil. tun CO2 ročně.

Globální oteplování způsobuje mj. zvýšení výskytu a zesílení extrémních jevů počasí, jakými jsou vlny horka, povodně, sucho, hurikány, požáry. Polsko postihují zejména vlny horka a sucho. V létech 2015-2019 jsme měli co do činění se suchem, které již dosáhlo rozměrů živelné pohromy. V budoucnu se očekává další snížení součtu srážek a změnu jejich rozložení - více přívalových dešťů a dlouhých období bez srážek, a také pořád delší a intenzivnější vlny horka. Tyto jevy vedou k závažným ztrátám v zemědělství a lesnictví a ohrožují také zdroje pitné vody pro obyvatelstvo.

Činnost dolů, zejména povrchových, prohlubuje důsledky sucha v hornických oblastech. Dochází ke kumulaci negativního vlivu odvodnění ložiska s působností měnícího se klimatu a standardní metody pro prevenci sucha nejsou postačující. Kromě toho, důlní odvodnění bere lidem rezervy z hlubinné vody, která je strategickým zdrojem nezbytným pro naši bezpečnost

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.