OHROŽENÍ

Těžba a spalování hnědého uhlí v okolí komplexu Turów způsobuje dlouhodobý, škodlivý vliv na území Česka, Nemecka a Polska. Oblast pohraničí, z důvodu vysoké úrovně znečištění prostředí, v Čechách nazýváme „černým trouhelníkem“. Největší škoda je způsobená na vodních zdrojích, které jsou také v souvislosti se změnami klimatu nejohroženějším prvkem životního prostředí.

ODPOR SPOLEČNOSTI

Proti rozšiřování a prodlužování provozu dolu Turów až do roku 2044 se postavili ohrožení obyvatelé Čech, kteří již nyní pociťují negativní dopady jeho činnosti. České pohraničí je ohroženo, zejména ztrátou přístupu k pitné vodě, pro takřka 30.000 obyvatel. Nejbližší české sídlo Uhelná se nachází pouze 1000 m od polsko-české hranice, takže jen něco málo přes 1 km od plánované budoucí hrany skrývky. Zvětšení dolu povede také ke zničení větší části památkových lázní Opolno Zdrój, které se nacházejí na polské straně hranice. Zbývající malá část obce, včetně jejich obyvatel, má být v souladu s plány PGE na okraji důlního díla. Proti rozšíření a prodloužení těžby se postavili také obyvatelé přihraničních obcí v Německu, kteří se obávají prašnosti, hluku, negativního vlivu na povrchové vody a nesouhlasí s dalšími investicemi, které se podílejí na změně klimatu.

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.