• Home
  • Zprávy
  • Neopodstatněné porovnávání dolů ČSM a Turów – dementování článku

Neopodstatněné porovnávání dolů ČSM a Turów – dementování článku

17. ledna 2022 Business Insider publikoval článek, ve kterém informuje, že Polsko předhazuje
Česku, že ke konci roku 2021 prodloužil koncesi na těžbu v dole ČSM, a to bez provedení nového
hodnocení vlivu na životní prostředí. V posudku Huberta Smolińského, právníka nadace Frank
Bold, srovnání dolu ČSM a Turów není opodstatněné.

— Důl černého uhlí ČSM prováděl do roku 2020 činnost na základě koncese přidělené dle hodnocení vlivu na životní prostředí spolu s patřičnými přeshraničními konzultacemi [1]. 30. prosince 2021 došlo k jednorázovému prodloužení rozhodnutí o vlivu na životní prostředí na dobu 5 let, tj. do konce roku 2026. Mezitím bylo rozhodnuto, že ČSM má fungovat pouze do roku 2022, a jeho uzavření proběhne na základě rozhodnutí, jimž se stanoví enviromentální podmínky pro vyřazování z provozu. PGE přitom v Turowě dosáhlo prodloužení koncese do roku 2026 bez rozhodnutí, jimž se stanoví podmínky vlivu na životní prostředí a náležitě provedených přeshraničních konzultací, dodatečně pak plánuje ukončit těžbu teprve v roce 2044. Také koncese prodlužující dobu činnosti dolu Turów do roku 2044 byla vydána bez konečného rozhodnutí, jimž se stanoví podmínky vlivu na životní prostředí. V 2020 roce vydané rozhodnutí, jimž se stanoví enviromentální podmínky regionálního ředitelství Úřadu pro ochranu životního prostředí bylo napadené a řízení nebylo ukončeno. Toto rozhodnutí by proto nemělo sloužit k vydání koncese z důvodu probíhajícího odvolacího řízení u ředitelství Úřadu pro ochranu životního prostředí. Kvůli skutečnosti, že může dojít ke zrušení rozhodnutí (jakožto neshodující se se zákonem), existuje riziko, že těžba bude provozována bez rozhodnutí o vlivu na životní prostředí — informuje Hubert Smoliński, právník nadace Frank Bold.

Na stránkách Business Insider čteme: 

"Polsko vyčítá Čechům, že ke konci roku 2021 prodloužili koncesi na činnosti tohoto dolu bez provedení nového hodnocení vlivu na životní prostředí. A to i přesto, že Polsko podalo spoustu výhrad ohledně vlivu těžby na území těšínského okresu ve Slezském vojvodství.

Business Insider se dostal k dopisu hlavního ředitelství Úřadu pro ochranu životního prostředí pro české ministerstvo životního prostředí. Polští úředníci v něm uvádějí, že pokračování těžby uhlí v dole ČSM může mít "významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva Polské republiky". Dále pak uvádějí, že další činnost dolu „bez patřičného jednání ve věci přeshraničního vlivu na životní prostředí s Polskem narušilo závazky, jež plynou z článku 1 odst. 3 a 4 Úmluvy z Espoo a čl. 7 odst. 1 nařízení EIA (ve věci posuzování vlivů některých záměrů na životní prostředí)". [...]

V roce 2019 byl zahájen postup vedoucí k prodloužení koncese. V první řadě šlo o stanovení, zda je nezbytné provádět hodnocení vlivu na životní prostředí. Polsko bylo informováno o řízení a také k němu přistoupilo. Avšak v únoru 2021 Češi polskou stranu informovali, že investor se z projektu stáhl. I přesto na ředitelství Úřadu pro ochranu životního prostředí přicházely zprávy o pokračování těžby v tomto dole. V listopadu se hlavní ředitelství Úřadu pro ochranu životního prostředí obrátilo na český rezort životního prostředí s žádosti o vysvětlení, následně 30. prosince 2021 obdrželo informace o prodloužení povolení na realizaci činnosti dolu ČSM o dalších 5 let na základě předchozího hodnocení vlivu na životní prostředí.

Narovnání: Důl černého uhlí ČSM vykonával svoji činnost do roku 2020 na základě koncese přiznané předchozím hodnocením vlivu na životní prostředí, včetně patřičných přeshraničních konzultací [2]. 30. prosince 2021 došlo k vydání jednorázového rozhodnutí o vlivu na životní prostředí, a to na dobu 5 let, tj. do konce roku 2026, tedy nešlo o koncesi, s uvedením, že nedošlo ke změně enviromentálních podmínek a není vyžadováno provedení dalšího hodnocení vlivu na životní prostředí. Mezitím bylo rozhodnuto o tom, že důl ČSM bude během následujícího roku uzavřen.

Krom toho, ze zpráv dostupných na českých stránkách úřadu vlády plyne, že v souvislosti s dolem bylo provedeno hodnocení vlivu na životní prostředí týkající se způsobu ukončení důlní činnosti [3]. Z informací sdělovacích prostředků a dokumentace hodnocení vlivu na životní prostředí víme, že těžba v dole má být ukončená roku 2022 [4]. Provedené hodnocení vylučuje jakékoliv přeshraniční působení, takže záležitost ohledně nezbytného provedení přeshraničních jednání je sporná.

Pokud to shrneme, zjistíme, že doly ČSM a Turów nelze srovnávat. První bude fungovat pouze do roku 2022 a jeho uzavření proběhne na základě stanovení enviromentálních podmínek pro vyřazení z provozu. PGE přitom v Turowě dosáhlo prodloužení koncese, a to nejprve do roku 2026, následně pak do roku 2044, a to bez finálního rozhodnutí o vlivu na životní prostředí a náležitě provedených přeshraničních konzultací, dále pak plánuje ukončit těžbu teprve v roce 2044.

Photo: Petr Štefek, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

  1. https://businessinsider.com.pl/biznes/wiemy-jak-rzad-chce-rozegrac-turow-dotarlismy-do-kluczowego-dokumentu
  2.  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP157?lang=cs
  3. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP157?lang=cs
  4.  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9222?lang=cs
  5. https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/sachta-utlum-okd-dul-csm-diamo-uhli-likvidace-tezba-ostravsko.A210326_600947_ostrava-zpravy_jog

Popularne Artykuły

30. duben 2021

PGE – mýty a realita

Co říká PGE?1 V případě uzavření komplexu Turów přijde o živobytí 80 000 polských občanů. Fakta V dubnu 2021 bylo v hnědouhelném dole a el...
6. srpen 2020

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už proj...
30. listopad 2021

Následky katastrofy v dole Turów

V roce 2016 došlo v dole Turów ke katastrofě. Na složiště těžebního odpadu se sesunula zemina a zasypala uhlí určené k vytěžení. Dle polsk&eacu...

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.