×
Vyber jazyk
 

20 marca 2020
#stopturow
 

odpověď na interpelaci na dolu Turów

Dne 20. března 2020 byla zveřejněna odpověď na interpelaci č. 2685 poslance Anity Sowińské ve věci pokračování těžby uhlí v dole Turów do roku 2044


Odpovídá: zástupkyně tajemníka Ministerstva mořského hospodářství a vnitrozemské plavby Anna Moskwa

Publikujeme zajímavý fragment:

Ad. 3) Jakým způsobem má ministr mořského hospodářství a vnitrozemské plavby v úmyslu přesvědčit úřady České republiky a Spolkové republiky Německo, aby udělily výjimku od dosažení cílů směrnice 2000/60/ES a 2006/118/ES o vodách a podzemních vodách, na které má povrchový hnědouhelný důl Turów vliv, a které se nacházejí mimo území Polska nebo které jsou mezinárodními vodami spravovanými společně?  

Ve věci oblasti povodí, jehož část se nachází na území jiných členských států Evropské unie, ministr mořského hospodářství a vnitrozemské plavby spolupracuje s příslušnými orgány těchto zemí  za účelem přípravy jednoho mezinárodního vodohospodářského plánu nebo zajištění koordinace v co největší míře na úrovni mezinárodní oblasti povodí vodohospodářského plánu, zahrnujícího oblast povodí nacházející na území Polska, a především v rozsahu aktivit v této oblasti povodí zaměřených na dosažení environmentálních cílů uvedených ve čl. 56, čl. 57, čl. 59 a ve čl. 61 zákona – vodní právo. Ministr mořského hospodářství a vnitrozemské plavby tyto úkoly realizuje v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. Návrh mezinárodního vodohospodářského plánu pro oblasti povodí je v počáteční fázi přípravy. Udělení výjimek bude předcházet důkladná analýza splnění podmínek u jednotných vodních útvarů povrchových a podzemních vod, se zohledněním nichž lze určit odchylky od dosažení environmentálních cílů podle čl. 4 rámcové směrnice o vodách.
Rovněž je nutno zmínit, že téma plánovaného rozšíření KWB Turów je konzultováno v rámci Česko-polské komise pro hraniční vody. Základem pro tyto konzultace jsou ustanovení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, podepsané v Praze dne 20. dubna 2015. Polská strana, zároveň investor KWB Turów, státní hydrogeologická služba, jak rovněž polská část Česko-polské komise pro hraniční vody, spolupracuje s českou stranou způsobem, který zajišťuje plnou transparentnost aktivit v souvislosti s předmětným tématem. Zároveň polská jak i česká část CZ-PL Komise pro hraniční vody si je vědoma vlivu přeshraničního řízení týkajícího se KWB Turów na bilaterální vztahy, a proto obě strany usilují o postupování v souladu s ustanoveními výše uvedené smlouvy.
Otázkami monitorování v rámci CZ-PL komise se zabývá pracovní skupina HyP (pracovní skupina pro hydrologii, hydrogeologii a povodňovou službu). Provádí doporučené monitorovací práce, výměnu údajů, informací a společná měření, a to s dohodnutou četností a v rozsahu, v jakém to umožňuje technický stav objektů monitorování.  
Polská část CZ-PL komise vynakládá veškeré úsilí, aby právní kroky investora KWB Turów, jak rovněž jiných subjektů (ministerstvo klimatu), které jsou zodpovědné za prodloužení koncese pro KWB Turów, byly v souladu s ustanoveními Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, a především s ustanoveními čl. 1, 2 a 12, v kontextu dvoustranných ujednání ohledně všech investicí mohoucích mít negativní vliv na vodní vztahy na území druhého státu (a řízením ve věci prodloužení koncese na těžbu v dolu Turów „Pokračování těžby ložiska hnědého uhlí Turów”). Ministerstvo mořského hospodářství a vnitrozemské plavby se obrátilo na ministerstvo klimatu s prosbou o zohlednění ustanovení výše uvedené smlouvy při vydávání koncese na těžbu v Hnědouhelném dolu Turów.

 

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BMYJYR&fbclid=IwAR0GjcrE_LieZkOnxj1sezsCdfOnHkOULIeOL4fo_msa4-n8PU645b8Jx9Q" target="_blank">Celý text v polštině je k dispozici zde.

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons