×
Vyber jazyk
 

25 marca 2020
#stopturow
 

Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów

i přes nesouhlas Čechů

Polské orgány v tichosti prodloužily těžební koncesi pro kontroverzní skrývku Turów, a to i přes námitky České republiky, poslanců Evropského parlamentu a Čechů a Němců z příhraničních obcí. V zájmu státní společnosti a jednoho ložiska byly vystaveny riziku doposud dobré vztahy se sousedy, a navíc v době, kdy je solidarita zvláště potřebná.

20. března 2020 ministr pro klima Michał Kurtyka podepsal koncesi pro umožnění dalšího provozování hnědouhelného ložiska v Turowě. Dosavadní těžební koncese je platná do dubna 2020. Společnost PGE se ucházela o prodloužení provozování hnědouhelného ložiska do roku 2044 a rozšíření skrývky, jejíž území by mělo převyšovat 3400 ha, s roční výtěžnosti 9-11,5 mil. tun do roku 2030.

S rozšířením ložiska a prodloužením koncese nesouhlasí ohrožení obyvatelé Česka (podporováni státními orgány, samosprávami a společenskými organizacemi), kteří už nyní pociťují negativní dopady této činnosti. Polskými orgány vydaná koncese může znamenat ztrátu přístupu k pitné vodě pro bezmála 30.000 osob.

Koncese byla vydána jen dva týdny po tom, co u Komise pro petice při Evropském parlamentu byla podána petice s podpisy více než 13 000 osob z Polska, Německa a Čech, která se obracela na unijní orgány s žádosti na neprodlené posouzení věci. Současně je proti Polsku vedeno řízení EU Pilot (Řízení pro nesplnění povinností členského státu), a skupina vlivných poslanců Evropského parlamentu ještě v polovině února odeslala komisaři EU pro životní prostředí dopis, jehož obsahem bylo vyjádření znepokojení nad chováním polských orgánů.

Od června roku 2019 čeká na projednání také stížnost Nadace „RT-ON” ve věci porušování předpisů Rámcové směrnice o vodě Polskem, když vydávalo souhlasy s výjimkami k RSV pro potřeby uhelných investicí.

– PGE se vystavuje na odvetná opatření polských sousedů také v souvislosti s uhlím prodávaným ložiskem Turów a škodami na životním prostředí, způsobenými v důsledku provozu ložiska. Je nutno počítat se zvýšením počtu zahraničních žalob proti PGE, pocházejících z regiónů Česka a Německa, které sousedí se skrývkou a elektrárnou Turów  – vysvětluje Kuba Gogolewski z Nadace „Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.

 

Krajní nedostatek solidarity v dobách pandemie

Rozhodnutí o prodloužení koncese, ignorující česká a německá stanoviska v této záležitosti a důrazný nesouhlas obyvatelů, padlo v okamžiku zahájení boje s pandemii koronaviru v Polsku.

– Nastupující společensko-zdravotně-hospodářská krize, vyvolaná každým dnem sílící pandemii onemocnění COVID-19, nás přiměje odvolávat se na občanskou odpovědnost a bude vyžadovat nejvyšší zdroje společenské a mezinárodní solidarity – komentuje Kuba Gogolewski. – Tak egoistické a krátkozraké chování vlády, která v zájmu státní společnosti a jediného ložiska riskuje mezinárodní vztahy v dobách, kdy je solidarita potřebná ve zvýšené míře, ukazuje na buďto chybný a ničím neopodstatněný politický kalkul, nebo na celkový nedostatek povědomí o dlouhodobých důsledcích tohoto rozhodnutí.

Polské zdravotní služby, které se už celá léta potýká s finančními a personálními problémy, nebude schopná zvládnout výzvu pandemie samostatně. Zdraví a životy Polek a Poláků budou v nejbližších měsících ve velké míře závislé na podpoře Evropské unie a jejich členských států. Současně byla vydána koncese na projekt, který zřejmým způsobem porušuje evropský zákon o životním prostředí, je v rozporu s plány Unie ohledně energetické transformace a ohrožuje blahobyt naších sousedů.

×
 
stopturow
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons