×
Vyber jazyk
 

14 kwietnia 2020
#stopturow
 

Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku

Komisař Sinkevičius odpověděl na otázku poslance Evropského parlamentu Zdechovského ohledně dolu Turów

Dne 31. ledna 2020 europoslanec Tomáš Zdechovský položil následující parlamentní otázku:

Předmět: Porušování práva EU ve vztahu k životnímu prostředí ze strany Polska

"Na česko-polsko-německém trojmezí se nachází uhelný důl Turów. Těžba měla skončit k 30. 4. 2020. Jeho provozovatel PGE GIEK S.A. se rozhodl rozšířit těžbu až do roku 2044 na 30 km2 a 330 metrů pod úroveň terénu. Těžba bude mít prokazatelný negativní dopad na zdroj pitné vody pro cca 30 000 obyvatel na území ČR. V roce 2019 proběhlo v souladu s Úmluvou ESPOO posouzení vlivů přesahujících hranice států, v jehož rámci vydala ČR negativní stanovisko s ohledem na dopady pokračování těžby na dole Turów. I přesto vydal v lednu 2020 regionální ředitel ochrany přírody ve Wrocławi rozhodnutí o podmínkách životního prostředí k projektu pokračování těžby ložiska uhlí „Turów“, kterým udělil souhlas s pokračováním těžby. Ve vztahu k právu EU došlo k porušení Listiny základních práv, a to konkrétně článků 16, 37 a 41, dále k porušení článku 191 SFEU, porušení loajální spolupráce formulované v SEU, dále k nerespektování směrnice 92/43/EHS o ochraně živočichů a rostlin a také k porušení směrnice 2000/60/ES o rámci pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.

Kvůli tomuto postupu, ignorování stanoviska ČR, nerespektování mezistátního posuzování EIA a porušování práva EU, se dotazuji Evropské komise, zda tento problém monitoruje a zda bude v této věci vyvíjet aktivní kroky?"

Otázka je k dispozici nahttps://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000581_CS.html" target="_blank"> internetových stránkách Evropského parlamentu.

 

Dne 24. března 2020 komisař Virginijus Sinkevičius odpověděl jménem Evropské komise:

"Jak Komise uvedla v odpovědi na otázku k písemnému zodpovězení E-003916/2019, za schvalování projektů a správné provádění legislativy EU primárně odpovídají orgány veřejné moci členských států a v případě potřeby mohou zasáhnout soudy. Aplikace práva EU v konkrétních případech je proto v první řadě věcí příslušných polských orgánů, přičemž dotčené hospodářské subjekty mají plnit povinnosti uložené předpisy EU. Současně je Komise připravená v případě potřeby urychleně jednat.

V případě uhelného dolu Turów je nutno poznamenat, že ačkoliv bylo vydáno rozhodnutí o podmínkách životního prostředí, rozhodnutí o vydání povolení k prodloužení těžby v uhelném dole Turów zatím vydáno nebylo, neboť jednání příslušných orgánů dosud nebyla ukončena. Podle dostupných informací bylo českým environmentálním organizacím umožněno se proti rozšíření těžby odvolat.

Přesto Komise vývoj v této věci pozorně sleduje, a to i na základě informací uvedených ve stížnostech, jež obdržela. V souvislosti s tím Komise dne 24. února 2020 zahájila řízení EU Pilot s cílem posoudit, zda jsou povinnosti vyplývající z předpisů EU o ochraně životního prostředí dodržovány."

Odpověď je k dispozici na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2020-000581-ASW_CS.html" target="_blank">internetových stránkách Evropského parlamentu.

 

PGE bylo uděleno prodloužení těžební licence pro důl Turów 4 dny před zveřejněním odpovědi.

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons