×
Vyber jazyk
 

14 kwietnia 2020
#stopturow
 

Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí do Turowa vozili

„Český film” to je v polštině popis situace, kdy není zřejmé, o co jde. V textu „Český film o ložisku v Turowě” může název znamenat, že nevíme, o co jde – zejména pak Čechům – při protestech proti další těžbě uhlí v ložisku Turów. Autor nám nabízí vysvětlení celého toho mezinárodního chaosu. Přičemž zdůrazňujeme slovo „nabízí“, jelikož článek je plný stylistických prostředků, jako podmiňovací způsob nebo otázky. O napětí a nečekané změny není nouze.

Hypotéza

Pokud jste kdykoliv věnovali pozornost tomu, proč je odpor Čechů a Němců ohledně rozšíření ložiska Turów tak urputný, pak se nám konečně nabízí „případná“ odpověď na otázku „Odkud bude pocházet uhlí do elektrárny Turów”, nebude-li ložisko Turów vyrábět uhlí? Komu může záležet na blokování rozšíření Turowa? A tady máme argumenty:

1.    „České námitky ohledně polských plánů však mohou mít druhé dno. Čeští podnikatelé mohou vydělat na případných dodávkách hnědého uhlí z Česka nebo Německa do Polska, pokud jej Turów bude potřebovat po celou dobu blokování vlastní těžby“. 
2.    „Neexistuje datum ukončení těžby hnědého uhlí v Čechách, a také neustále platné datumy plánované těžby hnědého uhlí nás přivádí k otázce ohledně toho, kde si Češi najdou odbytiště pro svoje uhlí? Pokud by se jim podařilo zablokovat těžbu hnědého uhlí v Turowě, mohli by jej prodat právě tam. Bude pak Liberecký kraj protestovat proti těžbě uhlí v sousedním Ústeckém kraji se stejnou urputností, jako je tomu v případě boje proti sousedícímu Polsku?”
3.    Autor také naznačuje, že „české obléhání Turowa” nese německé stopy
„Češi jsou také majiteli elektráren napájených z hnědého uhlí na polsko-německé hranici. Švédský Vattenfall prodal v roce 2016 hnědouhelný důl a elektrárny Jaenschwalde (3000 MW) a Schwarze Pumpe (1600 MW) v Braniborsku, a také Boxberg (2500 MW) v Sasku a několik dalších dolů českému Energetickému a průmyslovému holdingu, a.s. (EPH).”

4. Němcům by také mělo záležet na tom, aby Turów neměl přístup k uhlí. V Německu má spalování uhlí trvat maximálně do roku 2038, a pravděpodobně zůstane uhlí z Welzow, Nochten a Reichwalde – autor předpokládá, že k rozšíření těchto ložisek dojde. Elektrárna Turów má však fungovat až do roku 2044. Takže?

„Společnost LEAG skupuje německé Lausitz Energie Bergbau AG a Lausitz Energie Kraftwerke AG. Obě jsou v 50 procentech majetkem české společnosti Energetický a Průmyslový Holding (EPH) a PPF Investments. K LEAG patří čtyři hnědouhelné doly: Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde. Důl Jänschwalde má těžit hnědé uhlí ještě po dobu tří let. Stále nejsou zřejmé osudy nového ložiska Welzow-Süd. Není vyloučeno, že bude fungovat do roku 2038.“

a

„Na stránkách LEAG se můžeme dočíst, že těžba hnědého uhlí v dole Nochten je pro zajištění dodávek paliva pro elektrárnu Boxberg plánovaná v současné těžební oblasti i v nové podoblasti Mühlrose. Práce v této lokalitě byly zahájeny v červenci roku 2019. Skrývkové doly Welzow-Süd I, Reichwalde a Nochten mohou zajistit takřka 800 milionů tun surového hnědého uhlí. Původně se v nich mělo těžit ještě v létech 2040-2045, ale v souladu s plány uhelné komise, to může trvat maximálně do roku 2038. Pokud nedojde k prodloužení koncese pro Turów, do elektrárny Turów by mohlo teoreticky dorazit Čechy těžené německé uhlí.“

5. To však není všechno. Jak dokládá jiný autor, který se také snaží pochopit důvody českých protestů – může jít také o „hranice“. Protože voda to přeci není žádný argument. Češi mají vnímat jako „zradu“, že v roce 1947 ložisko Turow přešlo na polskou stranu. Tehdy totiž „Sověti předali celé údolí Polsku. Tato „zrada“ je nějakým způsobem citelná dodnes. Čeští politici si v EU stěžují na „ignorování“ jejich požadavků polskou stranou”.

Osiřelá elektrárna v českém filmu


V uvedených textech se opakuje stanovisko PGE, že skrývka nemá vliv na vodu na české straně a že protifiltrační clona bude chránit vodní zdroje na české straně: „Jde o preventivní činnosti, dodatečné a nevyžadované ve stanovisku o vlivu na životní prostředí“.  
Článek o „českém filmu” je ukončen dotazy ohledně budoucnosti. Autor si je totiž vědom, že výroba energie z hnědého uhlí klesá a že samotná PGE může přejít na výrobní kapacity z OZE. To znamená, že v Turowě může zůstat osiřelá elektrárna na spalování uhlí. A právě o to má Čechům jít – v autorem navrhovaném „českém filmu“ se na elektrárnu vrhnou Češi, kteří se konečně stanou vlastníky Turowa, a budou moci horami, lesy a poli převážet svoje hnědé uhlí do polské elektrárny Turów, když už se hnědé uhlí nebude spalovat nikde jinde na světě. 

https://biznesalert.pl/kopalnia-wegla-brunatnego-odkrywka-turow-czechy-protesty-energetyka/">https://biznesalert.pl/kopalnia-wegla-brunatnego-odkrywka-turow-czechy-protesty-energetyka/
https://biznesalert.pl/kopalnia-turow-spor-czechy-wegiel-brunatny-energetyka/">https://biznesalert.pl/kopalnia-turow-spor-czechy-wegiel-brunatny-energetyka/
 

×
 
stopturow
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons