×
Vyber jazyk
 

6 sierpnia 2020
#stopturow
 

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už projednávaná na vládní úrovni. Poprvé o Turowu jednali také poslanci ze dvou oblastí, v nichž se důl nenachází: německého Braniborska a Lubuského vojvodství. O Turowě bude řeč mj. v kontextu vlivu komplexu na oblast mezinárodního povodí Odry.

1. Zažalují Češi Polsko u Soudního dvora? 

Minulý týden, mnohem rychleji, než to bylo naplánované, se záležitostí Turowa začala zabývat vláda Andreje Babiše. Dříve byly problémy s chybějícím přístupem k pitné vodě v Libereckém kraji, způsobeným činností dolu Turów, projednávané na lokální, krajské a ministerské úrovní. 
„Kabinet premiéra Andreje Babiše zavázal ministra pro životní prostředí Richarda Brabce a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, k předložení dalších návrhů. V úvahu přichází také zažalování naší země k Soudnímu dvoru EU“ - čteme v magazínu Puls Biznesu. 
Česká tisková kancelář ČTK informovala, že, „Polsko prakticky nekomunikuje s Českou republikou a neposkytuje informace ani dokumenty, o které žádá” a „nedodržuje postupy stanovené zákony EU”. Chybějící spolupráce z polské strany a neustálé odmítání vlivu turowského komplexu na stav vody v Česku se stalo příčinou toho, že naší sousedé se rozhodli sáhnout po mnohem radikálnějších prostředcích. Není se čemu divit, jelikož ještě v červenci, během zasedání Petičního výboru, europoslanci z Polska, Anna Zalewska a Kosma Złotowski, prohlásili, že Turów nemá vliv na stav vody v kraji, problém je imaginární a pokračování těžby není v rozporu s cíli pařížské dohody. 

Zdroje: 

 1. https://www.pb.pl/czesi-siegaja-po-mocniejsze-srodki-przec">https://www.pb.pl/czesi-siegaja-po-mocniejsze-srodki-przec
 2. https://www.money.pl/gospodarka/polska-odkrywka-niepokoi-czechow-nie-wykluczaja-miedzynarodowego-sporu-sadowego-6537567098046081a.html ">https://www.money.pl/gospodarka/polska-odkrywka-niepokoi-czechow-nie-wykluczaja-miedzynarodowego-sporu-sadowego-6537567098046081a.html

2. Zpoždění výstavby bloku elektrárny Turów

Výstavba nového bloku na hnědé uhlí v elektrárně Turów se může opozdit. Dodavatel navrhl přesunutí termínu předání k provozu o 6 měsíců. Nový navrhovaný termín je 30. dubna 2021.

Blok na hnědé uhlí má mít výkon 496 MW. Dodavateli projektu je konsorcium Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas a Budimex. Doposud tato investice stála už bezmála 3,5 mld. PLN.

„Návrh […] bude předmětem podrobné analýzy s ohledem na metodickou správnost, platnost předpokladů, příčin opoždění a plánovaných metod dalšího řízení realizace projektu“ - uvedlo v prohlášení PGE. Zástupci dodali, že nevylučují smluvní penále. 

V červenci o možnosti zpoždění stavby bloku kvůli pandemii hovořil místopředseda vlády a ministr pro státní aktiva, Jacek Sasin.

Zdroje:

 1. https://www.pb.pl/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia-997915">https://www.pb.pl/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia-997915
 2. https://kresy.pl/wydarzenia/mozliwe-opoznienia-budowy-nowego-bloku-elektrowni-turow-pge-nie-wyklucza-kar-umownych/ ">https://kresy.pl/wydarzenia/mozliwe-opoznienia-budowy-nowego-bloku-elektrowni-turow-pge-nie-wyklucza-kar-umownych/
 3. https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia,202784.html">https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia,202784.html

3. Protesty v Praze 

Ekologičtí aktivisté prošli Prahou a kritizovali jednání české vlády v rozsahu ochrany přírody a boje proti klimatické krizi. Jedním z problémů zdůrazňovaných aktivisty bylo rozšiřování dolu Turów. Podle organizátorů jsou dosavadní kroky vlády v otázkách ochrany a ozdravení české krajiny a řešení klimatické krize nedostatečné, řečníci vyzvali stát k razantnějšímu přístupu. 


Zdroje: 

 1. https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/konec-depky-z-repky-v-praze-demonstrovali-ekologicti-aktiviste-kritizovali-vladu.8981b6ba/ ">https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/konec-depky-z-repky-v-praze-demonstrovali-ekologicti-aktiviste-kritizovali-vladu.8981b6ba/
 2. https://www.denik.cz/regiony/ekologie-aktivista-greenpeace-hnuti-duha-demonstrace-prehrada.html ">https://www.denik.cz/regiony/ekologie-aktivista-greenpeace-hnuti-duha-demonstrace-prehrada.html
 3. https://cz.energyhub.eu/article/detail/405436-na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu">https://cz.energyhub.eu/article/detail/405436-na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu
 4. https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/650746/konec-depky-z-repky-na-malostranskem-namesti-demonstrovaly-stovky-ekoaktivistu.html">https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/650746/konec-depky-z-repky-na-malostranskem-namesti-demonstrovaly-stovky-ekoaktivistu.html
 5. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu-113700">https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu-113700
 6. https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-malostranske-namesti-klima-ekologie-sucho.A200726_150651_praha-zpravy_zdo">https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-malostranske-namesti-klima-ekologie-sucho.A200726_150651_praha-zpravy_zdo

4. Polsko-německé setkání v Słubicích

4. srpna v poslanecké kanceláři poslance Tomasze Aniśko ve Słubicích proběhlo setkání s účasti zástupců polských nevládních organizací, německých Zelených Bündnis90/Die Grünen.
Během setkání účastníci projednávali mj. problémy spojené s elektrárnou a dolem Turów a také ekonomickou, společenskou a právní situaci související s činností komplexu. 
Poprvé o Turowu jednali také poslanci ze dvou oblastí, v nichž se důl nenachází: německého Braniborska a Lubuského vojvodství. O Turowě bude řeč mj. v kontextu vlivu komplexu na oblast mezinárodního povodí Odry.
– Je třeba zdůraznit také skutečnost, že o Turowu bude co nevidět rozhodovat Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO), která se rozhoduje jednomyslně, a jejímiž členy jsou zástupci Čech, Polska a Německa – komentuje Kuba Gogolewski z nadace „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” – Nadace RT-ON, Nadace Frank Bold, Client Earth a mnoho dalších organizací a osob ze všech tří států předložilo svoje komentáře v rámci konzultace Přehled zásadních problémů vodního hospodářství vedených MKOO. Pozornost byla věnována zejména přeshraničnímu působení dolu a elektrárny Turów na vodu a dopadům plánovaného rozšíření směrem k české hranici a prodloužení její činnosti.


5. Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se bude zabývat věcí Turowa


15.-16. září proběhne ve Vratislavi první poprázdninové zasedání Pracovní podskupiny „Plánování ve vodním hospodářství MKOO (Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním). Mezinárodní povodí je oblastí, ve které se o dobrý stav vody starají společně všechny státy, jichž se povodí týká: Polsko, Německo a Česko. 
Na účastníky skupiny čeká výzva - budou se muset zabývat otázkou dolu a elektrárny Turów a dosáhnout jednomyslného stanoviska. 
Hnědouhelný důl Turów, který se v této oblasti nachází, spolu s doly, které jsou součástí komplexu elektrárny Pątnów-Adamów-Konin ve Velkopolsku, slezskými doly černého uhlí a povrchovými hnědouhelnými doly, které patří k povodí Odry v Německu, mají významný vliv na snižování hladiny podzemní vody a znečištění povrchové vody ve 3 zemích povodí Odry. Důl Turów má dodatečně destruktivní vliv na zdroje podzemní vody v Čechách.
Nevládní organizace, které předkládaly svoje komentáře v rámci konzultací MKOO, uvedly, že projednávání vlivu dolu a elektrárny Turów na povodí Odry na národní úrovni (jak se o to doposud snažilo Polsko) není postačující. 

×
 
stopturow
Ke konci minulého roku se vedení PGE přiznalo k tomu, že se chce zbavit (...)
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons