×
Vyber jazyk
 

6 sierpnia 2020
#stopturow
 

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už projednávaná na vládní úrovni. Poprvé o Turowu jednali také poslanci ze dvou oblastí, v nichž se důl nenachází: německého Braniborska a Lubuského vojvodství. O Turowě bude řeč mj. v kontextu vlivu komplexu na oblast mezinárodního povodí Odry.

1. Zažalují Češi Polsko u Soudního dvora? 

Minulý týden, mnohem rychleji, než to bylo naplánované, se záležitostí Turowa začala zabývat vláda Andreje Babiše. Dříve byly problémy s chybějícím přístupem k pitné vodě v Libereckém kraji, způsobeným činností dolu Turów, projednávané na lokální, krajské a ministerské úrovní. 
„Kabinet premiéra Andreje Babiše zavázal ministra pro životní prostředí Richarda Brabce a ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka, k předložení dalších návrhů. V úvahu přichází také zažalování naší země k Soudnímu dvoru EU“ - čteme v magazínu Puls Biznesu. 
Česká tisková kancelář ČTK informovala, že, „Polsko prakticky nekomunikuje s Českou republikou a neposkytuje informace ani dokumenty, o které žádá” a „nedodržuje postupy stanovené zákony EU”. Chybějící spolupráce z polské strany a neustálé odmítání vlivu turowského komplexu na stav vody v Česku se stalo příčinou toho, že naší sousedé se rozhodli sáhnout po mnohem radikálnějších prostředcích. Není se čemu divit, jelikož ještě v červenci, během zasedání Petičního výboru, europoslanci z Polska, Anna Zalewska a Kosma Złotowski, prohlásili, že Turów nemá vliv na stav vody v kraji, problém je imaginární a pokračování těžby není v rozporu s cíli pařížské dohody. 

Zdroje: 

 1. https://www.pb.pl/czesi-siegaja-po-mocniejsze-srodki-przec">https://www.pb.pl/czesi-siegaja-po-mocniejsze-srodki-przec
 2. https://www.money.pl/gospodarka/polska-odkrywka-niepokoi-czechow-nie-wykluczaja-miedzynarodowego-sporu-sadowego-6537567098046081a.html ">https://www.money.pl/gospodarka/polska-odkrywka-niepokoi-czechow-nie-wykluczaja-miedzynarodowego-sporu-sadowego-6537567098046081a.html

2. Zpoždění výstavby bloku elektrárny Turów

Výstavba nového bloku na hnědé uhlí v elektrárně Turów se může opozdit. Dodavatel navrhl přesunutí termínu předání k provozu o 6 měsíců. Nový navrhovaný termín je 30. dubna 2021.

Blok na hnědé uhlí má mít výkon 496 MW. Dodavateli projektu je konsorcium Mitsubishi Hitachi Power System, Tecnicas Reunidas a Budimex. Doposud tato investice stála už bezmála 3,5 mld. PLN.

„Návrh […] bude předmětem podrobné analýzy s ohledem na metodickou správnost, platnost předpokladů, příčin opoždění a plánovaných metod dalšího řízení realizace projektu“ - uvedlo v prohlášení PGE. Zástupci dodali, že nevylučují smluvní penále. 

V červenci o možnosti zpoždění stavby bloku kvůli pandemii hovořil místopředseda vlády a ministr pro státní aktiva, Jacek Sasin.

Zdroje:

 1. https://www.pb.pl/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia-997915">https://www.pb.pl/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia-997915
 2. https://kresy.pl/wydarzenia/mozliwe-opoznienia-budowy-nowego-bloku-elektrowni-turow-pge-nie-wyklucza-kar-umownych/ ">https://kresy.pl/wydarzenia/mozliwe-opoznienia-budowy-nowego-bloku-elektrowni-turow-pge-nie-wyklucza-kar-umownych/
 3. https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia,202784.html">https://www.portalsamorzadowy.pl/gospodarka-komunalna/pge-wykonawca-bloku-w-elektrowni-turow-chce-polrocznego-opoznienia,202784.html

3. Protesty v Praze 

Ekologičtí aktivisté prošli Prahou a kritizovali jednání české vlády v rozsahu ochrany přírody a boje proti klimatické krizi. Jedním z problémů zdůrazňovaných aktivisty bylo rozšiřování dolu Turów. Podle organizátorů jsou dosavadní kroky vlády v otázkách ochrany a ozdravení české krajiny a řešení klimatické krize nedostatečné, řečníci vyzvali stát k razantnějšímu přístupu. 


Zdroje: 

 1. https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/konec-depky-z-repky-v-praze-demonstrovali-ekologicti-aktiviste-kritizovali-vladu.8981b6ba/ ">https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/konec-depky-z-repky-v-praze-demonstrovali-ekologicti-aktiviste-kritizovali-vladu.8981b6ba/
 2. https://www.denik.cz/regiony/ekologie-aktivista-greenpeace-hnuti-duha-demonstrace-prehrada.html ">https://www.denik.cz/regiony/ekologie-aktivista-greenpeace-hnuti-duha-demonstrace-prehrada.html
 3. https://cz.energyhub.eu/article/detail/405436-na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu">https://cz.energyhub.eu/article/detail/405436-na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu
 4. https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/650746/konec-depky-z-repky-na-malostranskem-namesti-demonstrovaly-stovky-ekoaktivistu.html">https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/650746/konec-depky-z-repky-na-malostranskem-namesti-demonstrovaly-stovky-ekoaktivistu.html
 5. https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu-113700">https://www.seznamzpravy.cz/clanek/na-malostranskem-namesti-se-sesly-stovky-ekologickych-aktivistu-113700
 6. https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-malostranske-namesti-klima-ekologie-sucho.A200726_150651_praha-zpravy_zdo">https://www.idnes.cz/praha/zpravy/demonstrace-malostranske-namesti-klima-ekologie-sucho.A200726_150651_praha-zpravy_zdo

4. Polsko-německé setkání v Słubicích

4. srpna v poslanecké kanceláři poslance Tomasze Aniśko ve Słubicích proběhlo setkání s účasti zástupců polských nevládních organizací, německých Zelených Bündnis90/Die Grünen.
Během setkání účastníci projednávali mj. problémy spojené s elektrárnou a dolem Turów a také ekonomickou, společenskou a právní situaci související s činností komplexu. 
Poprvé o Turowu jednali také poslanci ze dvou oblastí, v nichž se důl nenachází: německého Braniborska a Lubuského vojvodství. O Turowě bude řeč mj. v kontextu vlivu komplexu na oblast mezinárodního povodí Odry.
– Je třeba zdůraznit také skutečnost, že o Turowu bude co nevidět rozhodovat Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním (MKOO), která se rozhoduje jednomyslně, a jejímiž členy jsou zástupci Čech, Polska a Německa – komentuje Kuba Gogolewski z nadace „Rozwój TAK – Odkrywki NIE” – Nadace RT-ON, Nadace Frank Bold, Client Earth a mnoho dalších organizací a osob ze všech tří států předložilo svoje komentáře v rámci konzultace Přehled zásadních problémů vodního hospodářství vedených MKOO. Pozornost byla věnována zejména přeshraničnímu působení dolu a elektrárny Turów na vodu a dopadům plánovaného rozšíření směrem k české hranici a prodloužení její činnosti.


5. Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním se bude zabývat věcí Turowa


15.-16. září proběhne ve Vratislavi první poprázdninové zasedání Pracovní podskupiny „Plánování ve vodním hospodářství MKOO (Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním). Mezinárodní povodí je oblastí, ve které se o dobrý stav vody starají společně všechny státy, jichž se povodí týká: Polsko, Německo a Česko. 
Na účastníky skupiny čeká výzva - budou se muset zabývat otázkou dolu a elektrárny Turów a dosáhnout jednomyslného stanoviska. 
Hnědouhelný důl Turów, který se v této oblasti nachází, spolu s doly, které jsou součástí komplexu elektrárny Pątnów-Adamów-Konin ve Velkopolsku, slezskými doly černého uhlí a povrchovými hnědouhelnými doly, které patří k povodí Odry v Německu, mají významný vliv na snižování hladiny podzemní vody a znečištění povrchové vody ve 3 zemích povodí Odry. Důl Turów má dodatečně destruktivní vliv na zdroje podzemní vody v Čechách.
Nevládní organizace, které předkládaly svoje komentáře v rámci konzultací MKOO, uvedly, že projednávání vlivu dolu a elektrárny Turów na povodí Odry na národní úrovni (jak se o to doposud snažilo Polsko) není postačující. 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons