×
Vyber jazyk
 

14 września 2020
#stopturow
 

Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích

30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti nelegální činnosti dolu Turów. Účastníci se shromáždili na třech stranách hranic. O událost byl velký zájem. Zúčastnili se jej mj. zástupci nevládních organizací, aktivisté, samosprávy, poslanci a europoslanci ze tří států. Setkání bylo ukončeno kajakovým protestem.

1. Mírový protest narušovaný horníky

Na shromáždění v Turowě dorazila, kromě odpůrců dolu ze tří států, také početná skupina zaměstnanců dolu a elektrárny a také politici, kteří je podporují. Protože narušovali průběh události a agresivním chováním znemožnili mírové pokračování protestu, organizátoři se rozhodli přesunout akci na českou stranu.

Rozhodnutí o ukončení shromáždění na polské straně oznámil Tomasz Waśniewski, předseda nadace „Rozwój TAK – Odkrywki NIE". Účastníci překročili českou hranici a tam pokračoval v protestu. V souladu s plánem vystoupili: europoslankyně Anna Cavazzini, Kerstin Doerenbruch z Greenpeace Germany, Milan Starec obyvatel Uhelné, Martin Puta hejtman Libereckého kraje, Małgorzata Tracz poslankyně sněmovny PR a Kuba Gogolewski z nadace „Rozwój TAK - Odkrywki NIE"

– PGE se vznáší na obláčcích, pokud si myslí, že její důl nemá vliv na okolní vodní zdroje! A její činnost související s těžbou uhlí pohání klimatickou krizi. Nelze ignorovat vlastní odpovědnost – řekl Milan Starec z Uhelné, obce, která je chybějící vodou v důsledku činnosti dolu Turów, poškozená nejvíce.

– Přišel čas, aby povrchová těžba hnědého uhlí v Turowě, byla ukončená – řekla Anna Cavazzini – Vyžadují to platné politické rámce: Pařížská klimatická dohoda a Evropský Zelená dohoda. Evropský fond pro spravedlivou transformaci bude využívaný právě pro tento účel: pro podporu uhelných regionů v jejich cestě k budoucnosti. Přišel čas, abychom společně vyrazili do předu.

Další část protestu proběhla v souladu s plánem. Účastníci vytvořili lidský řetězec nad hranicemi států. Pak na kajacích spluli Lužickou Nisu podél povrchového dolu a elektrárny Turów a dorazili do Hirschfelde.

Účastníci protestu v Turowě byli solidární také s obyvateli Německa, kteří jsou ohrožení přesídlením z důvodu povrchového dolu plánovaného společností RWE. Během lidského řetězce solidarity drželi stuhu s nápisem „Alle Dörfer bleiben!” (něm. „Všechny vesnice zůstávají”).

– Lidé mají právo na čerstvá vzduch, čistou vodu a bezpečné klima. Pokud tato práva nejsou respektována, musíme je bránit před chamtivostí firmy a politikou vykořisťování – komentoval Kuba Gogolewski, koordinátor projektů v nadaci „Rozwój TAK – Odkrywki NIE".

2. Média věnovala značnou pozornost protestu

Média ve všech třech státech věnovala značnou pozornost událostem na Trojmezí. V některých článcích https://docs.google.com/document/d/1Fgq8dq4LiPSE-EgDOafCOQwVm4LPzITPtkUyLEqCqLU/edit">polských novin se nikdo nevěnoval tomu, co se dělo na české a německé straně. Značná pozornost však byla věnována chování horníků.

„Postrkování, skandování hesel, zahalování transparentů. Několik stovek horníků z dolu Turów a jejich nejbližších přišlo na demonstraci organizovanou ekology na trojmezí polské, české a německé hranice v obci Porajów. Manifestace byla ukončená po několika desítkách minut” – zjistíme v https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/98385/Kopalnia-Turow-wychodzi-naprzeciw-Czechom-Zbuduja-ogromna-podziemna-sciane">radiowroclaw.pl.

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26253612,gornicy-przeszkodzili-w-manifestacji-ekologow-nikt-nie-mowi.html">Gazeta Wyborcza uvádí komentář Małgorzaty Tracz, poslankyně uskupení Koalicja Obywatelska a spolupředsedkyně Zeloných, která byla přítomná na demonstraci:

– Myslím si, že nedošlo k provedení práce na nejnižších úrovních. Úředníci místní samosprávy a zaměstnavatelé muší hovořit se zaměstnanci a ukazovat jim, že spravedlivá transformace energetiky znamená nová pracovní místa v jiných odvětvích, např. v oblasti obnovitelné energie.

Mezi provládními médií převládá tón, že horníci bránící pracovní místa efektivně zablokovali protest. Z toho lze usuzovat, že událost byla ukončená při jejím zastavení na polské straně.

3. Český a německý pohled na Turów

https://docs.google.com/document/d/1zAKHqJmhdkYavmHqHHkRW03bjCIyTZ3C67N9n2wsBZ4/edit">Německá média zdůrazňují početnou účast odpůrců dolu při protestu. Byly také vyzdviženy důvody odporu a hrozby, jaké s sebou činnost dolu nese:

„Stovky lidí z Německa, Česka a Polska protestovalo v neděli na Trojmezí proti plánovanému rozšíření povrchového hnědouhelného dolu v Turowě. Demonstranti se obávají, že rozšíření povrchového dolu poblíž hranic s Německem a Českem může ohrozit nádrže pitné vody a vést ke zvýšení hluku a znečištění. Na polské straně proběhla kontramanifestace s účastí několika stovek účastníků, kteří podporují povrchovou těžbu hnědého uhlí” – čteme v https://www.handelsblatt.com/dpa/wirtschaft-handel-und-finanzen-proteste-im-dreilaendereck-gegen-polnischen-braunkohletagebau/26142600.html?ticket=ST-2277716-AhfAkn4fMEFrHKCBfnF1-ap5">Handelsblatt.

Největší odezvu měla událost na Trojmezí v https://docs.google.com/document/d/1dF-RuYGXEQUhnD5j_IpWECEAqrcZS9TAuB9anPXwb3s/edit">českých médiích. Zde totiž polský důl způsobuje největší kontroverze. Obyvatelé Libereckého kraje jsou nejvíce ohrožení jeho destruktivním vlivem.

U příležitosti popisu manifestace česká média psala o negativním vlivu dolu na území Česka, a také o plánech české vlády týkajících se podání žaloby na Polsko u Evropského soudního dvoru. Byla https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/proti-rozsireni-dolu-turow-u-cesko-polskych-hranic-protestovaly-stovky-lidi-40334798">citována také slova jedné z organizátorek protestu:

"Sešli jsme se, abychom poukázali na plánované rozšíření dolu, se kterým nesouhlasíme stejně jako mnoho místních lidí. Důl má velmi negativní vliv na životní prostředí, i na život lidí, především kvůli tomu, že stahuje spodní vodu z českého území"– prohlásila Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně českého Greenpeace – "I když polská strana vliv na ztrátu vody popírá, výsledky měření to podle Krejčové potvrzují. Ve Václavicích a Uhelné, které jsou dolu nejblíže, už mnohé studně zcela vyschly, Oldřichovský potok na česko-polské hranici se proměnil v suchý příkop."

 

4. Společná výzva

Do záležitosti Turowa angažovaly početné nevládní organizace, europoslanci a europoslankyně, poslanci a poslankyně     Čech, Německa a Polska, a také  Saska i Braniborska a lokální úřady, kteří se podepsali pod společnou výzvou Evropské komisi, Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a vládě Polské republiky.

„Na hranici Polska, Česka a Německa povrchový hnědouhelný důl Turów vysušuje půdu, ponechávaje celé vesnice bez přístupu k pitné vodě. Důl aktuálně funguje na základě šestiletého prodloužení těžební koncese, získané bez veřejných konzultací a patřičného hodnocení působení na životní prostředí. Od května 2020 tak důl funguje nelegálně.

Státní podnik Polska Grupa Energetyczna hrozí rozšířením dolu a opětovným získáním licence pro její činnost, a to až do roku 2044, čímž zřetelně porušuje unijní předpisy. Pokud k tomu dojde, může tisíce lidí ztratit přístup k vodě tváři v tvář globální zdravotní a klimatické krizi.

Rozšíření dolu Turów není v souladu s Rámcovou směrnici o vodě (RSV), jelikož by způsobilo nepřípustné zhoršení stavu jednotlivých částí vod a také se Směrnicí o odpovědnosti za životní prostředí, Směrnicí o posuzování vlivu na životní prostředí (SPVŽP) a Směrnicí posuzování strategického vlivu na životní prostředí (SEA)”.

Celou výzvu lze přečíst zde: https://docs.google.com/document/d/1ne3926S2VLZB46w-16IhrZPz752xVyLqjxGZA1MBAos/edit">Evropa a Polsko musí zastavit negativní dopady činnosti Turowa a zajistit klimatickou spravedlnost a spravedlivý přístup k vodě.

5. Co po protestu?

V září bude kolem Turowa stále hlučno. Ve dnech 14. – 17. 9. 2020 proběhne plenární zasedání Evropského parlamentu ve Strasburgu, během kterého poslanci nejpravděpodobněji projednaní také otázky licence pro důl v Turově.

Do konce měsíce česká vláda zahájí postup před Evropskou komisí, který předchází bezprostřední možnosti zažalování Polska u Evropského soudního dvora z porušování zákonů EU.

22. 9. 2020 má proběhnout také zasedání Petičního výboru Evropského parlamentu, o kterém napíšeme příští týden. 

×
 
stopturow
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons