×
Vyber jazyk
 

28 września 2020
#stopturow
 

PGE na rozcestí

Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn a odmítala odpovědnost za spoluúčast na klimatické krizi. Teď oznamuje obrat směrem k zelené energii. Šance, že nový blok v elektrárně Turów bude generovat proud z hnědého uhlí do roku 2044, se neustále zmenšují. Navíc, během několik let už důl a elektrárna Turów nemají patřit do skupiny PGE. 

1. Integrované povolení pro nový bloku v Turowě

11. září úřad maršálka dolnoslezského vojvodství vydal integrované povolení pro nový blok v Turowě. Blok bude považován za nový [1], a to znamená, že bude muset splňovat unijní předpisy Směrnice o průmyslových emisích (IED) pro nové instalace. Patří k nim mezi jinými ostřejší standardy pro emise oxidu siřičitého, oxidy dusíku a prachu z objektů energetického spalování.

Kdežto hladiny emisí, stanovené v rozhodnutí na základě Závěrů o BAT, byly stanoveny tím nejmírnějším způsobem, i přes návrhy mnoha subjektů, aby došlo k jejich stanovení ambicióznějším způsobem. Zvláště zásadní teď bude hodnocení vlivu nového bloku na stav vody a jeho vliv na možnost dosažení enviromentálních cílů stanovených v Plánu pro hospodaření s vodami.

Zdroj:

  1. http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33406,idmp,22,r,r">http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33406,idmp,22,r,r

[1] Instalace lze považovat za nové nebo existující. Nějakou dobu panovaly obavy, že Orgán bude tento objekt považovat za „existující”, a to by znamenalo, že musí dodržovat předpisy směrnice IED, které platí pro existující instalace. 

 

2. PGE: Zelená transformace je šancí pro Turów

16. září, během výsledkové konference společnosti Polska Grupa Energetyczna, oznámil její předseda Wojciech Dąbrowski předpoklady nové strategie, umožňující úspěšnou transformaci skupiny PGE směrem k zelené energii. Má se stát „vztažným bodem pro široce chápaný energetický sektor“.

Plán pro spravedlivou transformaci skupiny PGE má zahrnovat komplexy Bełchatów a Turów:

– Zřídili jsme v PGE projekt: plán pro spravedlivou transformaci komplexu Bełchatów. Plánujeme takové projekty zřídit také pro ostatní naše uhelné lokalizace. Vyvážená a odpovědná transformace pro důlní oblasti, a takové jsou také oblasti provázané s energetickými komplexy Bełchatów a Turów, nemusí znamenat problémy pro lokální trh práce. Z dostupných výzkumů plyne, že zelené investice mohou plně nahradit, a dokonce poskytnout mnohem více pracovních míst, než v současnosti nabízejí konvenční důlní komplexy” - prohlásil Dąbrowski.

Dąbrowski kladl důraz na šance, jaké spravedlivá transformace může přinést důlním oblastem, jakými je i oblast Turoszowa: „Energetická transformace by měla být vnímána jako šance pro lokální společnost, a my jakožto skupina PGE k tomu přistupujeme s plnou zodpovědností”.

Během konference PGE také uvedla, že finanční dopady zpoždění předání nového energetického bloku na hnědé uhlí v Turowě odhaduje na takřka 40 mil. PLN, zejména kvůli ztrátě marže. Změny harmonogramu předpokládají přesunutí termínu předání bloku 7 do provozu z 31. října roku 2020 na 30. dubna roku 2021.

Zdroje:

  1. https://www.youtube.com/watch?v=hsM2pPVBGTk&feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=hsM2pPVBGTk&feature=youtu.be
  2. https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Materialy-do-pobrania">https://www.gkpge.pl/Relacje-inwestorskie/Materialy-do-pobrania

3. PGE se chce zbavit „horké brambory”

Společnost Polska Grupa Energetyczna potvrdila, že plánuje předat uhelná aktiva Národní agentuře pro energetickou bezpečnost (NABE). Z hlediska společnosti, předání Bełchatowa a Turowa zcela novému subjektu, je nejžádanější vizí budoucnosti.

Pro energetické společnosti jsou doly, jakožto součást jejich majetku, stále palčivějším problémem. Za prvé pravidelně snižují jejich finanční výsledky. Za druhé čím dál více komplikují získání finančních prostředků pro investice za zvýhodněných podmínek.

Do NABE by se měla dostat uhelná energetika tří společností (PGE, Tauronu a Enei), ale také hnědouhelné doly, včetně Turowa, které nyní patří do skupiny PGE.

Zdroje:

  1. https://biznesalert.pl/energetyka-reorganizacja-wegiel-oze-pge-tauron-enea-energa-orlen-pgnig/">https://biznesalert.pl/energetyka-reorganizacja-wegiel-oze-pge-tauron-enea-energa-orlen-pgnig/
  2. https://www.fxmag.pl/artykul/nie-ma-kopalni-nie-ma-problemu-znamy-rzadowe-plany-wydzielenia-aktywow-weglowych-z-pge-tauronu-i-enei">https://www.fxmag.pl/artykul/nie-ma-kopalni-nie-ma-problemu-znamy-rzadowe-plany-wydzielenia-aktywow-weglowych-z-pge-tauronu-i-enei

4. PGE má energii na popírání klimatické krize

Den před výsledkovou konferencí PGE, na které se představenstvo rozhodlo ukázat svoji novou, zelenější tvář, narazily činnosti společnosti na ostrou kritiku pocházející od Greenpeace. Protest byl odpovědí na absurdní prohlášení společnosti „popírající postoje a vědecký konsensus ve věci klimatických změn, vyvracející skutečnost, že PGE GiEK – největší emitent skleníkových plynů v Polsku, se podílí na klimatické krizi, a také na výroky, které neodrážejí skutečnost, že činnost PGE GiEK slouží životnímu prostředí”.

V březnu roku 2020 Greenpeace podala klimatickou žalobu na společnost PGE GiEK.  Organizace požaduje, aby společnost okamžitě ukončila nové investice do uhlí a aby do roku 2030 docílila nulové emise z fungujících podniků vytápěných uhlím.

Zdroj:

  1. https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29397/pge-ma-energie-do-negowania-kryzysu-klimatycznego/">https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29397/pge-ma-energie-do-negowania-kryzysu-klimatycznego/

5. České ohlasy protestu

V Čechách jsou dál slyšet dozvuky mezinárodního protestu proti dolu Turów. Česká televize vysílala v neděli 20. září 8minutový dokument, se záznamem srpnové události na Trojmezí. Tento program obvykle vidí více než 100 tisíc diváků.

Pořad měl název Společně pro vodu. Byly v něm zdůrazněny negativní vlivy dolu Turów na přístup k pitné vodě občanů Libereckého kraje. „Polský hnědouhelný důl Turów přímo ohrožuje zásobení pitnou vodou občanů České republiky. Povolení na těžbu mělo vypršet v dubnu tohoto roku, ale bylo jednostranně prodlouženo ministerstvem klimatu do roku 2026”.

Na stránkách televize bylo zdůrazněno, že protest byl organizován společně obyvateli všech tří států, kteří nesouhlasí s činností polské vlády v záležitosti dolu.

– Problém začal v okamžiku, kdy se PGE rozhodlo o výstavbě nového bloku. Kdyby toto rozhodnutí nepadlo, pak by nedošlo k mezinárodnímu konfliktu. Namísto toho by teď probíhaly rozhovory o transformaci a o nových pracovních místech. Do nových bloků bylo nainvestováno mnoho peněz a PGE teď nechce přiznat, že to jsou peníze vyhozené z okna – komentoval Kuba Gogolewski z nadace „Rozwój Tak - Odkrywki Nie”.

Celý záznam lze shlédnout zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248430024-obcanske-noviny/">https://www.ceskatelevize.cz/porady/1095913550-nedej-se/220562248430024-obcanske-noviny/

 

6. Petice pro obranu Turowa zatím nebude projednávaná

 

PGE a polští europoslanci ujišťují, že petice podaná ve věci obrany dolu Turów, bude každou chvíli projednávaná. „Petice na obranu komplexu Turów, pod níž se podepsalo cca. 30 tis. zastánců fungování dolu a elektrárny, byla podána v evropském parlamentu v červnu roku 2020. Už za několik týdnů bude dokument projednáván Výborem pro stížnosti a petice EP” – prohlásila PGE.

Doposud však nebyl oznámen ani termín jejího projednávání Petičním výborem. Zasedání PETI stanovené na 22. září, nemělo tuto záležitost v programu. Další setkání proběhne koncem října. 

 

Zdroje:

  1. https://cleanerenergy.pl/2020/08/28/europarlament-rozpatrzy-petycje-w-obronie-turowa/">https://cleanerenergy.pl/2020/08/28/europarlament-rozpatrzy-petycje-w-obronie-turowa/
  2. https://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home/highlights">https://www.europarl.europa.eu/committees/en/peti/home/highlights

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons