×
Vyber jazyk
 

5 października 2020
#stopturow
 

PGE musí vyložit karty na stůl

Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa Energetyczna. Informace o možných změnách ve fungování komplexu nejsou předávány oficiální cestou. Horníci říkají, že PGE plánuje uzavřít důl v roce 2030, tedy o 14 let dříve, než bylo v plánu. Avšak, aby došlo k naplnění požadavků Pařížské dohody, důl může fungovat maximálně do roku 2024-2028. Delší fungování Turowa nemá smysl ani z ekonomického hlediska. 

1. PGE plánuje uzavřít Turów v roce 2030?

 

Zástupce Nezávislého odborového svazu horníků KWB Turów přiznal během rozhovoru v TVBogatynia, že pracovníci si nejsou jistí o svoji budoucnost. Objevily se informace, že Turów bude fungovat do roku 2030 a propuštěných bude 1300 lidí. Dřívější oficiální stanovisko PGE mluvilo o fungování elektrárny a dolu do roku 2044 (PGE se snaží získat koncesi do tohoto roku).

–  Do této doby, dokonce do února nynějšího roku, jsem žili v přesvědčení ohledně výroby elektrické energie do roku 2050, a my jsme měli existovat do konce našeho dolu, do roku 2044 – říkal Bogumił Tyszkiewicz z NZZG KWB Turów.

Z informací, které odborář uvedl plyne, že v Turowě zůstane pouze jeden, nový blok a bude fungovat na poloviční výkon. Kromě toho, zástupce odborových svazů v dole Turów říkal, že těžba je na mnohem nižší úrovni, než byly dřívější plány. V tomto roce bude vytěženo maximálně 4,5 mil. tun hnědého uhlí.

Zástupci odborů také potvrdili, že v dole nedochází k zaměstnávaní nových lidí a k dosažení dohody o naplnění pracovních míst chybí 300 osob.

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=XWOzHj8HFBw">https://www.youtube.com/watch?v=XWOzHj8HFBw

2. PGE se vyhýbá konfrontaci s horníky

Odboráři z KWB Turów si stěžují na chybějící dialog se zaměstnavatelem. Informace ohledně údajných změn ve fungování dolu a elektrárny získávají neoficiální cestou. Pracovníci komplexu tak celou dobu žijí v nejistotě o svoji budoucnost. Vláda a PGE, namísto aby daly jasně najevo a přiznaly, že fungování Turowa nemá z ekonomického hlediska smysl déle než 6 let, horníky klame. Tím také blokují možnost, aby lokální společnost získala peníze na spravedlivou transformaci a zpomalují přípravu obyvatelů na nutné změny.

–  My víme, že svět se musí změnit, že bude nutné přejít na nové technologie, ale to můžeme udělat pouze na základě rozhovorů – prohlásil Andrzej Grzegorowski z Odborového svazu inženýru a techniků.

Mezitím došlo k uzavření dohody vlády s odboráři PGG. Byla podepsána předběžná dohoda, která se týká harmonogramu ukončení těžby.

 „Finální datum uzavření dolu PGG příjde v roce 2049. Vláda a horničtí odboráři dohodli, že na nerentabilní jednotky budou doplácet daňoví poplatníci. S tím ještě musí souhlasit Evropská komise” - dovídáme se na stránkách Forsal.

Dohoda mezi vládou a odboráři se týká pouze těžby černého uhlí. Pracovníci Turowa dál netuší, jaká bude budoucnost dolu a uvažují o protestech.

Zdroje: https://www.youtube.com/watch?v=XWOzHj8HFBw">https://www.youtube.com/watch?v=XWOzHj8HFBw

https://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/7833909,gornictwo-jest-uklad-rzadu-z-gorniczymi-zwiazkami-kto-i-ile-za-to-zaplaci.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter">https://forsal.pl/biznes/przemysl/artykuly/7833909,gornictwo-jest-uklad-rzadu-z-gorniczymi-zwiazkami-kto-i-ile-za-to-zaplaci.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

3. O Turowě je slyšet dokonce v USA

CNN publikovala reportáž „The pandemic was the one chance we had" (Pandemie byla jedinou šancí, jakou jsme měli). Je v ní řeč o čtyřech státech, které namísto využití pandemie k rychlejšímu přechodu na zelenou energii, považují krizi za dobrou záminku pro dotování fosilních paliv. V této neslavné čtveřici se nachází také Polsko.

„Polsko využívá veškeré prostředky pro odmítání výzev pro rychlý odklon od uhlí. Tato země je jediným členem EU, který odmítl závazek klimatické neutrality do roku 2050” – čteme na stránkách americké televize.

Při psaní o Polsku se reportéři soustředili na spory související s dolem Turów. „Elektrárna Turów musí být uzavřená v létech 2024-2028. Prodloužení tohoto datumu zkomplikuje omezení zvýšení průměrné teploty Země. Ale Skupina PGE je nastavená na pokračování v činnosti komplexu v Bogatyni do roku 2044. Současně staví nový blok v elektrárně, investiční projekt v hodnotě 3,5 miliardy polských zlatých (930 milionů dolarů), který bude rentabilní pouze v případě, že bude fungovat po celou plánovanou dobu”.

Američtí novináři upozornili na mezinárodní konflikt kolem Turowa. Zdůraznili, že česká vláda nesouhlasí s činností dolu, která odvodňuje českou stranu hranice. Citovali také prohlášení Milana Starece, obyvatele přihraniční obce Uhelná:

„Studně vysychají. S prohlubováním dolu a jeho přibližováním se k hranici dochází ke ztrátě stále většího množství podzemní vody. Žijí tady lidé, kterým byl ve 21. stol. odebrán přístup k vodě”.

Zdroj: https://edition.cnn.com/interactive/2020/09/world/climate-covid-money-intl/">https://edition.cnn.com/interactive/2020/09/world/climate-covid-money-intl/

 

×
 
stopturow
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons