×
Vyber jazyk
 

19 października 2020
#stopturow
 

Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?

Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání klimatickou krizi, která se týká všech lidí na světě. Za druhé jeho činnost má negativní vliv na kvalitu vzduchu a stav vod ve třech státech Evropské unie. Z nejnovějších výzkumů realizovaných na zakázku německého města Žitava plyne, že polský důl má negativní vliv na stav vody v Sasku, a to se může stát příčinou budoucích problému v přístupu k vodě. Podobné, jaké mají obyvatelé Libereckého kraje. Mezitím Češi provedli kalkulaci nákladů, které bude třeba uhradit na ochranu zdrojů pitné vody v Čechách následkem činnosti Turowa. 

1. Turów odvodňuje Německo

V pondělí 12. 10. 2020 proběhla v německé Žitavě (Zittau) konference věnovaná vlivu polského povrchového dolu Turów na spodní vody v Sasku. Thomas Zenker, starosta Žitavy, vyzval, aby si saské úřady vzaly příklad z Čech a zahájily právní kroky proti plánům PGE v Turowě.

Během konference byly prezentovány výsledky studie německého hydrogeologa Ralfa Kruppa. Studie zřetelně ukazuje, že polský důl má negativní vliv na stav vod u naších západních sousedů. Mj. způsobuje významný pokles spodních vod (už o 100 m, a předpokládá se další pokles o 20 m); pokles úrovně terénu v oblasti Žitavy, který povede k ohrožení poškození budov.

Kromě toho jsou ve spodní části Nisy pravidelně měřeny vysoké koncentrace siřičitanů. Bylo také zjištěno ovlivňování spodní vody kyselými důlními vodami. Navíc, dle mínění Dr. Kruppa, doba nezbytná pro zatopení povrchového dolu po ukončení těžby bude mnohem delší, než bylo uvedeno a tento proces bude trvat až 144 let!

— Každý hnědouhelný důl pohání klimatickou krizi, ale Turów kromě toho ohrožuje kvalitu vody a stabilitu celé oblasti. Rozvoj povrchové těžby porušuje evropské zákony o ochraně životního prostředí. Turów je třeba zastavit – prohlásil Karsten Smid, energetický specialista v Greenpeace v Německu.

— Lidé ve třech zemích platí cenu za chamtivost PGE — komentuje Riccardo Nigro, z Evropské kanceláře pro ochranu životního prostředí — Pokud Komise přistupuje k Evropské Zelené dohodě, klimatické činnosti a právnímu státu vážně, musí neprodleně zahájit proti Polsku řízení ve věci nedodržení závazků členského státu a učinit PGE odpovědnou za nelegální využívání vody.

Zdroje

 1. https://www.youtube.com/watch?v=YF8gcITRmOs&feature=youtu.be
 2. https://zittau.de/de/turow-studie
 3. https://www.radiodresden.de/beitrag/turow-tagebau-studie-warnt-zittau-sinkt-ab-667802/
 4. https://www.saechsische.de/zittau/turow-studie-auswirkungen-auf-deutsche-seite-gefahr-umwelt-grundwasserabsenkung-bodenabsenkung-laerm-5294475-plus.html
 5. https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/turow-tagebau-trinkwasser-gutachten-greenpeace-100.html
 6. https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/turow-bedroht-wasser-und-klima
 7. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-dusledky-tezby-v-dole-turow-muzou-byt-horsi-nez-se-ceka/1945127
 8. https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/24261-turowu-se-boji-uz-i-nemci-propad-zeme-v-zitave-kontaminovana-nebo-zadna-voda.html
 9. https://www.pb.pl/niemcy-skarza-sie-na-wode-1005203
 10. https://www.money.pl/gospodarka/polska-elektornia-turow-drazni-juz-nie-tylko-czechow-beda-kolejne-skargi-6564193615301248a.html

2. České náklady polského uhlí

Liberecký kraj ve spolupráci s vodárenskými společnostmi (Severočeskou vodárenskou společností a Frýdlantskou vodárenskou) zkalkuloval náklady, které bude nutné vynaložit na ochranu zdrojů pitné vody v Čechách. Hlavním ohrožením je pro ně činnost v polském hnědouhelném dole Turów, která odvodňuje celé okolí.

Dle aktuálních odhadů dosáhnou náklady cca. 1,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí má povinnost oznámit Evropské komisi existenci škod a výši nákladů, a požadovat jejich náhradu — shrnuje portál libereckého kraje.

— Toto finanční zatížení nemohou hradit subjekty, které problém nezpůsobily, ani čeští daňoví poplatníci. Dle mého mínění by měl náklady hradit ten, kdo tuto situaci způsobil, tedy PGE. Proto jsme kalkulaci zaslali na ministerstvo životního prostředí a požádali jsem o náhradu nákladů z Evropské komise. Zatím jsme neobdrželi odpověď. Požádali jsem o to 12. října — komentoval pro portál Liberecký kraj hejtman Martin Půta.

 1. https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti-n1084378.htm
 2. https://www.regiony24.cz/112-237039-odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul--vycislily-je-vodarenske-spolecnosti
 3. https://genus.cz/regiony/liberecko/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-nbsp-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti-n492494.htm
 4. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naklady-s-tezbou-v-turowe-odhadl-liberecky-kraj-na-1-5-mld.kc
 5. https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/24224-naklady-na-ochranu-vodnich-zdroju-kvuli-turowu-odhady-hovori-o-miliarde-a-pul.html
 6. https://www.frydlantsko.eu/2020/10/09/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti/
 7. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hejtman-Puta-Doposud-jsme-na-opatreni-vynalozili-nekolik-milionu-639873
 8. https://iuhli.cz/tezba-v-turowe-vyjde-kraj-na-15-miliardy/¨
 9. https://liberec.rozhlas.cz/ochrana-zdroju-pitne-vody-na-frydlantsku-kvuli-polskemu-dolu-prijde-na-miliardu-8336364
 10. https://www.komunalniekologie.cz/info/naklady-vznikle-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-jsou-odhadnuty-na-miliardy-pul
 11. https://www.vodarenstvi.cz/2020/10/11/ochrana-zdroju-pitne-vody-na-frydlantsku-prijde-na-miliardu-a-pul/

3. Výzva politiků a nevládních organizací

14. října proběhlo ve Vratislavi zasedání pracovní podskupiny G1 MKOO Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním. O dva dny dříve dostali členové pracovní skupiny výzvu, pod kterou se podepsala polská europoslankyně, polští poslanci a poslankyně, vědci a nevládní organizace.

Ve výzvě bylo zdůrazněno, že z důvodu negativního vlivu dolu Turów na stav vod a vodní hospodářství v Čechách, a také v Německu, a i v Polsku, je nezbytné:

 • uznat negativní vliv dolu Turów na množstevní stav spodní vody za problém s mezinárodním významem
 • společné a koordinované jednání všech států zastupovaných v MKOOpZ při hodnocení shody rozšíření dolu Turów s čl. 4 odst. 7 Rámcové směrnice o vodě.

Ve výzvě čteme: „kvůli tomu, že činnost dolu Turów znemožňuje dosažení dobrého množstevního stavu vod do roku 2027 v Česku, Německu a Polsku, započtení těchto problémů s nadregionálním významem považujeme za zásadní první krok směřující ke zlepšení stavu vod v celém mezinárodním povodí. Dosažení dobrého stavu všech jednotlivých vod do roku 2027 je povinností všech členských států, kterou však ani Česko, ani Německo nemůžou dosáhnout bez spolupráce s Polskem.

Takovýto přístup k řešení pro všechny tři státy společných problémů na jednom fóru je všeobecně závazný a podporovaný nejenom celoevropskými nevládními organizacemi, ale také mnoha dalšími zástupci z Německa, Česka a Polska, jakými jsou členové lokálních samospráv a národních parlamentů, a také poslanci Evropského parlamentu”

4. Odvolací řízení neustále trvá

Ve čtvrtek 23. 1. 2020, dva dny po zveřejnění rozhodnutí vydaného ve věci životního prostředí pro důl Turów, vratislavské ředitelství úřadu pro ochranu životního prostředí (RDOŚ) vydalo rozhodnutí o vydání správního aktu o okamžité proveditelnosti. Postup posuzování veřejných připomínek a expertíz dodaných stranami řízení měl původně trvat do března roku 2020, ale vratislavský RDOŚ v prosinci prohlásil, že má postačující informace pro vydání rozhodnutí ve věci životního prostředí, a to i přes nadále probíhající konzultace zprávy o dopadu na životní prostředí v Německu, kde na oznámení připomínek měli čas do 20. ledna 2020.

V souvislosti s početnými formálními chybami a námitkami ohledně porušení několika evropských směrnic, se řada subjektů vůči tomuto rozhodnutí odvolala ke Generálnímu ředitelství pro ochranu životního prostředí.

Nyní probíhá odvolací řízení, které by mělo být ukončeno 9. září. Jelikož se doposud žádné rozhodnutí neobjevilo, řízení bude nejspíš prodlouženo.  

 

Zdroje:

 1. http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 2. https://stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=1
 3. http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/168549/DOO%C5%9A-WD%C5%9A-ZOO.420.41.2020.AB.1---BIP.pdf
×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons