×
Vyber jazyk
 

29 października 2020
#stopturow
 

V Německu se o Turowu mluví stále více

Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole veřejného mínění v Německu. Celá země zjistila, že polský důl bude mít destruktivní vliv na život obyvatelů Žitavy. Lze očekávat, že od teď bude německá strana v mezinárodním sporu mnohem aktivnější. V minulém týdnu německá delegace Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním urgovala, aby byl vliv Turowa na Odru uznán za mezinárodní problém. 

1. Němci budou bránit obyvatelé Žitavy

O konferenci, věnované vlivu povrchového dolu Turów na spodní vody v Sasku, která proběhla 12. října v Žitavě, se mluvilo v německých médiích. Věc se už stala známá nejenom v samotném Sasku, ale v celé zemi. Byla komentována mezi jinými v internetovém vydání Bild, jednom z největších německých deníků bulvárního charakteru.

V novinách bylo zdůrazněno, že činnost povrchového dolu má vliv na spodní vody v oblasti a je příčinou propadání se půdy v Žitavě, což vede k nebezpečí poškození budov. Noviny upozornily, že starosta Žitavy, Thomas Zenker, odeslal dopis saskému premiérovi Michaelovi Kretschmerovi „s prosbou o vážný přístup k expertíze”.

V německých novinách byla také citována vyjádření Zenkera ze samotné konference: „Vyzývám úřady svobodné země Sasko, k opětovnému přezkoumání rizika a, bude-li to nutné, k zahájení soudního řízení po vzoru české strany. Dosavadní schvalovací postup nebyl uspokojivý a je možno pochybovat o tom, zda došlo ke splnění právních požadavků evropského hodnocení vlivu na životní prostředí. Nemáme právo uzavřít naším sousedům důležité zdroje příjmů ze dne na den. Avšak ochrana našeho města a oblasti, a také jejich obyvatelů, musí být plně respektována”.

Záležitost komentoval také Daniel Gerber, mluvčí pro energetickou a klimatickou politiku parlamentní skupiny saského parlamentu a člen komise pro energie, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství: „Předložená expertíza už poněkolikáté potvrzuje bezprostřední rizika plynoucí ze zasahování do spodních vod. Snížení úrovně spodních vod v důsledku těžby hnědého uhlí v Turowě už nyní vede k měřitelnému poklesu půdy pod Žitavou. Ze studie plyne, že centrum Žitavy je ohroženo dalším poklesem půdy o 36 až 72 centimetrů do roku 2044, bude-li projekt pokračovat. Propad půdy má vliv na všechny budovy v centru města”.

O zprávě se zmiňovala také německá europoslankyně Anna Cavazzini, která zdůraznila, že „povrchový důl je od května de facto nelegální!”

Zdroje:

  1. https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/zittau-zittert-laesst-dieses-mega-loch-die-grenzstadt-absacken-73451524.bild.html
  2. https://www.youtube.com/watch?v=YF8gcITRmOs&feature=youtu.be
  3. https://zittau.de/de/turow-studie
  4. https://www.saechsische.de/zittau/turow-studie-auswirkungen-auf-deutsche-seite-gefahr-umwelt-grundwasserabsenkung-bodenabsenkung-laerm-5294475-plus.html
  5. https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/turow-tagebau-trinkwasser-gutachten-greenpeace-100.html
  6. https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/turow-bedroht-wasser-und-klima

 

2. Němci chtějí uznat vliv dolu Turów na Odru za mezinárodní problém

Během setkání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, které proběhlo 14. října 2020 ve Vratislavi, německá delegace urgovala, aby byl vliv Turowa na Odru považován za mezinárodní problém. Polští zástupci komise nejsou naklonění takovému řešení, avšak do 21. října bude celá skupina muset dosáhnout kompromisu.

Uznání vlivu Turowa na povodí Odry za nadnárodní záležitost, znemožní polské straně další ignorování destruktivních vlivů činnosti dolu. V Polsku není k mnoha záležitostem souvisejícím s vlivem uhlí na vodu přistupováno s patřičnou pozorností. K hlavním problémům patří: neúčinné národní právo, které neumožňuje na efektivní zavádění omezení při využívání vody, negativní vliv nadměrného odběru vody a vypouštění odpadních vod na chráněné oblasti i biodiverzitu, nepatřičně, neopodstatněně schvalování derogací od Rámcové směrnice o vodě, chybějící zavádění zásady vratky nákladů za vodní služby a zásady „znečišťovatel platí”, osvobození od poplatků za vodu pro doly a elektrárny, nedostatečné financování vodního hospodářství a ochrany vod v Polsku.

3. Češi monitorují situaci:

Portál Liberecký kraj uvádí, že český státní podnik DIAMO realizuje v libereckém kraji vrtné práce. Montují se „monitorovací body pro monitorování vlivu činnosti polského hnědouhelného dolu Turów na české straně hranice. Vytvoří se síť bodů, která zachytí budoucí vývoj deformací terénu. Projekt byl iniciován Krajským úřadem Libereckého kraje.”

„Celkový počet zřízených monitorovacích bodů bude 65, většina jich je na obecních pozemcích města Hrádek nad Nisou. Práce našich zkušených pracovníků přispěje k odbornému vyhodnocení přeshraničních vlivů dolu Turów,” – komentuje Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Zdroj:

  1. https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/diamo-instaluje-merici-body-pro-sledovani-vlivu-polskeho-dolu-turow-v-pohranici-n1084709.htm

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons