×
Vyber jazyk
 

29 października 2020
#stopturow
 

V Německu se o Turowu mluví stále více

Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole veřejného mínění v Německu. Celá země zjistila, že polský důl bude mít destruktivní vliv na život obyvatelů Žitavy. Lze očekávat, že od teď bude německá strana v mezinárodním sporu mnohem aktivnější. V minulém týdnu německá delegace Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním urgovala, aby byl vliv Turowa na Odru uznán za mezinárodní problém. 

1. Němci budou bránit obyvatelé Žitavy

O konferenci, věnované vlivu povrchového dolu Turów na spodní vody v Sasku, která proběhla 12. října v Žitavě, se mluvilo v německých médiích. Věc se už stala známá nejenom v samotném Sasku, ale v celé zemi. Byla komentována mezi jinými v internetovém vydání Bild, jednom z největších německých deníků bulvárního charakteru.

V novinách bylo zdůrazněno, že činnost povrchového dolu má vliv na spodní vody v oblasti a je příčinou propadání se půdy v Žitavě, což vede k nebezpečí poškození budov. Noviny upozornily, že starosta Žitavy, Thomas Zenker, odeslal dopis saskému premiérovi Michaelovi Kretschmerovi „s prosbou o vážný přístup k expertíze”.

V německých novinách byla také citována vyjádření Zenkera ze samotné konference: „Vyzývám úřady svobodné země Sasko, k opětovnému přezkoumání rizika a, bude-li to nutné, k zahájení soudního řízení po vzoru české strany. Dosavadní schvalovací postup nebyl uspokojivý a je možno pochybovat o tom, zda došlo ke splnění právních požadavků evropského hodnocení vlivu na životní prostředí. Nemáme právo uzavřít naším sousedům důležité zdroje příjmů ze dne na den. Avšak ochrana našeho města a oblasti, a také jejich obyvatelů, musí být plně respektována”.

Záležitost komentoval také Daniel Gerber, mluvčí pro energetickou a klimatickou politiku parlamentní skupiny saského parlamentu a člen komise pro energie, ochranu klimatu, životního prostředí a zemědělství: „Předložená expertíza už poněkolikáté potvrzuje bezprostřední rizika plynoucí ze zasahování do spodních vod. Snížení úrovně spodních vod v důsledku těžby hnědého uhlí v Turowě už nyní vede k měřitelnému poklesu půdy pod Žitavou. Ze studie plyne, že centrum Žitavy je ohroženo dalším poklesem půdy o 36 až 72 centimetrů do roku 2044, bude-li projekt pokračovat. Propad půdy má vliv na všechny budovy v centru města”.

O zprávě se zmiňovala také německá europoslankyně Anna Cavazzini, která zdůraznila, že „povrchový důl je od května de facto nelegální!”

Zdroje:

  1. https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/zittau-zittert-laesst-dieses-mega-loch-die-grenzstadt-absacken-73451524.bild.html
  2. https://www.youtube.com/watch?v=YF8gcITRmOs&feature=youtu.be
  3. https://zittau.de/de/turow-studie
  4. https://www.saechsische.de/zittau/turow-studie-auswirkungen-auf-deutsche-seite-gefahr-umwelt-grundwasserabsenkung-bodenabsenkung-laerm-5294475-plus.html
  5. https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/turow-tagebau-trinkwasser-gutachten-greenpeace-100.html
  6. https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/turow-bedroht-wasser-und-klima

 

2. Němci chtějí uznat vliv dolu Turów na Odru za mezinárodní problém

Během setkání Mezinárodní komise pro ochranu Odry před znečištěním, které proběhlo 14. října 2020 ve Vratislavi, německá delegace urgovala, aby byl vliv Turowa na Odru považován za mezinárodní problém. Polští zástupci komise nejsou naklonění takovému řešení, avšak do 21. října bude celá skupina muset dosáhnout kompromisu.

Uznání vlivu Turowa na povodí Odry za nadnárodní záležitost, znemožní polské straně další ignorování destruktivních vlivů činnosti dolu. V Polsku není k mnoha záležitostem souvisejícím s vlivem uhlí na vodu přistupováno s patřičnou pozorností. K hlavním problémům patří: neúčinné národní právo, které neumožňuje na efektivní zavádění omezení při využívání vody, negativní vliv nadměrného odběru vody a vypouštění odpadních vod na chráněné oblasti i biodiverzitu, nepatřičně, neopodstatněně schvalování derogací od Rámcové směrnice o vodě, chybějící zavádění zásady vratky nákladů za vodní služby a zásady „znečišťovatel platí”, osvobození od poplatků za vodu pro doly a elektrárny, nedostatečné financování vodního hospodářství a ochrany vod v Polsku.

3. Češi monitorují situaci:

Portál Liberecký kraj uvádí, že český státní podnik DIAMO realizuje v libereckém kraji vrtné práce. Montují se „monitorovací body pro monitorování vlivu činnosti polského hnědouhelného dolu Turów na české straně hranice. Vytvoří se síť bodů, která zachytí budoucí vývoj deformací terénu. Projekt byl iniciován Krajským úřadem Libereckého kraje.”

„Celkový počet zřízených monitorovacích bodů bude 65, většina jich je na obecních pozemcích města Hrádek nad Nisou. Práce našich zkušených pracovníků přispěje k odbornému vyhodnocení přeshraničních vlivů dolu Turów,” – komentuje Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku DIAMO.

Zdroj:

  1. https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/diamo-instaluje-merici-body-pro-sledovani-vlivu-polskeho-dolu-turow-v-pohranici-n1084709.htm

 

×
 
stopturow
Zpráva, týkající se vlivu Turowa na vodu v Sasku, se dostala do zorného pole (...)
Těžba a spalování uhlí z dolu Turów je mezinárodní problém. Za prvé proto, že pohání (...)
Česko odeslalo k Evropské komisi podnět v souvislosti s rozšířením hnědouhelného dolu Turów. Jsou (...)
Odboráři z dolu a elektrárny Turów naříkají na chybějící otevřenou komunikaci se společnosti Polska Grupa (...)
Společnost Polska Grupa Energetyczna ještě nedávno veřejně popírala vědecké hledisko ve věci klimatických změn (...)
Stovky lidí se 30. srpna shromáždilo, aby vyjádřilo svůj nesouhlas s další těžbou v (...)
30. srpna 2020 proběhlo na trojmezí hranic Polska, Čech a Německa veřejné shromáždění proti (...)
więcej
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons