×
Vyber jazyk
 

18 marca 2021
#stopturow
 

Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let

Opoziční politici požadují obnovení jednání s vládou České republiky zaměřených na smírné urovnání sporu. Požadují rovněž předložení transformačního plánu pro region Turoszów a konkrétní kroky k potvrzení odklonu od uhlí. To je nezbytné k tomu, aby region měl šanci získat finanční prostředky z Fondu Spravedlivého Přechodu, které by zmírnily důsledky postupného ukončení těžby a uzavření dalších bloků v elektrárně.

Uvedení případu na ostří nože může skončit pozastavením turowského povrchového dolu, dokud nebude vydán rozsudek Soudního Dvora EU, což je pro místní obyvatele nejhorší možný scénář. Zdá se, že podobně uvažuje i starosta Zgorzelec. Kdy to orgány PGE a vláda pochopí a přestanou působit na úkor regionu?

1. Polská opozice chce dohodu s Českou republikou

4. března politici ze Zelených, Lewice a KO vyzvali vládu, aby poskytla informace o dole Turów. Jedná se o reakci na stížnost, kterou Česká republika podala na Soudní dvůr Evropské Unie.

Politici také požádali o svolání společného zasedání výborů pro zahraniční věci, energetiku a klima a ochranu životního prostředí týkající se dolu Turů.

Spor týkající se dolu Tura probíhá od roku 2015. V roce 2018 zrychlil, a v roce 2020 byla do případu zapojena Evropská Komise. V únoru přijela česká delegace do Polska diskutovat o turowských otázkách a český ministr zahraničních věcí označil tuto návštěvu za poslední gesto dobré vůle. Bohužel nebylo dosaženo dohody, a proto Češi podali stížnost proti Polsku na SDEU - uvedla Małgorzata Tracz.

Možnost a vůle smírného řešení tohoto sporu existovala již několik let a - jak zdůrazňují Česká republika - je stále možné. Jako poslanci a členové opozice chceme spor vyřešit tímto způsobem - u stolu, nikoli u soudu - komentovala Tracz. Zmínila také potřebu připravit transformační plán přechodu pro region.

Stále neexistují plány na upuštění od uhlí pro region Turoszow, proto tento region nemůže těžit z financování z Evropského zeleného obchodu, Fondu pro obnovu nebo Fondu spravedlivého přechodu.

A tento region, stejně jako ostatní uhelné regiony, potřebuje prostředky na spravedlivou transformaci a vytváření zelených pracovních míst - uvedla Tracz.

Více:

  1. https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/8112153,kopalnia-turow-lewica-ko-rzad.html

2. Musíme si promluvit

24. února promluvil starosta nedalekého povrchového dolu Turów Zgorzelec Rafał Gronicz o stížnosti na SDEU v televizi Bogatynia. Připustil, že region je zcela nepřipravený k transformaci a bez peněz zvenčí a podpory EU to nezvládne. Zdůraznil, že je nutné si uvědomit, že finanční prostředky EU budou poskytnuty pouze v případě, že bude předložen konkrétní akční plán a bude uvedeno datum odstavení dolu.

Nikdo nechce říci, že podnikání bude z dlouhodobého hlediska nehospodárná a co bude dělat poté. Nám nebyla předložena žádná strategie PGE. Rádi bychom znali operační strategii vlády a PGE, uvedl Gronicz.

Ve velmi krátkém časovém horizontu výroba elektřiny z uhlí bude zcela nerentabilní. A buď vláda dospěje k závěru, že doplatí, a nějak nevidím, že by se nakláněl, nebo někdo šťastně rozhodne, že je to nerentabilní, společnost přichází o peníze, tak to uzavřeme. A tohoto scénáře se bojíme - dodal.

Gronicz zdůraznil, že je nezbytný dialog se všemi zúčastněnými stranami a konflikt se sousedy škodí celému regionu. Problém je v tom, že vláda a PGE zjevně nechtějí mluvit otevřeně s místními úřady. Starosta však připustil, že jedná s Greenpeace Polska a doufá, že umožní vývoj řešení prospěšných pro celý region.

Na budoucnosti tohoto regionu už pracujeme. Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let – zdůraznil.

Více:

  1. https://youtu.be/Rm09jYMYDEQ?t=2127

3. Jak zachránit Opolno-Zdroj ?

Dne 10. března ve 14: 00-16: 00 Eko-Unie a Greenpeace Polsko uspořádaly diskusi o tom, zda „kultura a umění může zachránit Opolno-Zdroj? "

Nowa Ruda, Sokolowsko a Miedzianka spojuje to, že na „mentální mapě“ Polska objevily jako atraktivní a festivalová místa - literatura a umění. Dříve však také kvůli široce chápanému vykořisťování byla to zapomenutá, znečištěná nebo dokonce zničená místa.

Další ve frontě na zapomnění je nyní Opolino-Zdrávaj poblíž Bogatyni - toto staré, nedbalé, bývalé Sudetské letovisko bylo v průběhu let ničen povrchovým dolem hnědého uhlí #Turů. V budoucnosti mají být zbourány další pamětihodnosti. Před regionem Bogatyni je výzvou, jakým směrem se bude ubírat budoucnost, zda se jedná o další monopol na zaměstnanost v uhelném průmyslu, nebo zda dojde k transformaci, kde bude zohledněn také kulturní a historický potenciál. Účastníky debaty budou: Beata Kłossowska-Tyszka z festivalu „Góra Literatury“ v Nowé Rudě; Michał Suchor ze Sokolowska; Filip Springer, tvůrce festivalu „Miedzianka Fest“, a Elżbieta Lech-Gotthardt ze Sdružení Domu Kołodziej, která se již mnoho let stará o památky horní Lužice.

V budoucnu chce vytvořit rezidenční centrum v Opolno-Zdroj. Moderováním debaty bude Hanna Schudy z organizace EKO-UNIA.

Více:

  1. https://www.facebook.com/events/792247111390377
×
 
stopturow
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
Žaloba, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru EU, byla oficiálně zveřejněna v Úředním (...)
Těžba uhlí v Turově do roku 2044 není uskutečnitelná. Stále více obyvatel regionu začíná tomu (...)
Po roce 2026 je činnost Turowa je velice málo pravděpodobná, ukazuje think-tank Instrat. Mezitím, (...)
V Polsku spor kolem objevů Turů každým dnem narůstá. Aktivisté požadují, aby PGE konečně (...)
więcej
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons