×
Vyber jazyk
 

23 marca 2021
#stopturow
 

Eskalace konfliktu

V Polsku spor kolem objevů Turů každým dnem narůstá. Aktivisté požadují, aby PGE konečně začala považovat klimatickou krizi s patřičnou vážností a upustila od plánů prodloužit koncesi do roku 2044. PGE, odboráři a místní vláda v Bogatyni se zdají být vůči argumentům druhé strany hluchí a tvrdohlavo trvají na nejdelší možné operaci komplexu. Ignorují tedy nejen klimatickou hrozbu, ale také ekonomickou katastrofu regionu, který bude zbaven prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci.

1. PGE ignoruje klimatickou krizi

Aktivistky a aktivisté Greenpeace 17. března se vydali do uhelného dolu hnědého Tura, aby upozornili na ignorování prohlubující se klimatické krize ze strany PGE. Aktivisté vyvěsili transparent s logy PGE a ministerstva státního majetku se sloganem „Klimatická krize? No a sakra! “.

Klimatická krize se prohlubuje a činnost PGE spočívá v dojemném rameni a mluvení "no a sakra". Je skandální, že největší energetická společnost v zemi nemá plán skutečné transformace, který by zahrnoval odklon od uhlí. PGE hodně mluví o ekologii, ale stále plánuje další investice na uhlí, včetně prodloužení provozu elektráren a dolů hnědého uhlí, dokonce až do roku 2044, komentovala Joanna Flisowska, koordinátorka skupiny pro klima a energetiku v Greenpeace.

Současně s aktivisty, Greenpeace připravil petici adresovanou ministru klimatu a životního prostředí Michalovi Kurtykovi a prezidentovi správní rady PGE Wojciechovi Dąbrowskimu, pod kterou se v současné době shromažďují podpisy. Cílem petice je přimět společnost a ministerstvo k tomu, aby upustili od plánů na rozšíření povrchového uhelného dolu Tury, vzdali se plánů na prodloužení koncese a stanovili rok 2030 jako datum, kdy Polsko opustí uhlí.

Podepište petici: https://act.greenpeace.org/page/77000/action/1

Zdroj:

  1. https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29832/kryzys-klimatyczny-no-i-chj-wielki-transparent-greenpeace-w-odkrywce-turow/

2. Do roku 2044 Bogatynia chce Turowa

Společnost PGE reagovala na kampaň Greenpeace uspořádáním tiskové konference. Zatímco Greenpeace dává jasně najevo, že se staví proti prodloužení koncese do roku 2044 a požaduje, aby se Polsko od uhlí do roku 2030 vzdalo, úředníci PGE tvrdí, že aktivisté požadují okamžité odstavení dolu. Mluvčí společnosti zdůraznil, že předčasné vyloučení není možné, neboť doba na přeřazení pracovníků bude příliš nízká. Opět mlčel o tom, že bez určení data, kdy se má uhlí opustit v souladu s normami EU, ztratí region své šance na získání finančních prostředků z Fondu spravedlivého přechodu, bez nichž by v budoucnu mohla být hospodářská krize.

V podobném duchu se vyjadřují odbory a zástupci místních orgánů. Dne 15. března Wojciech Dobrołowicz, starosta Bogatynie, společně se zástupci odborových svazů Elektrárny a Dolu, podepsali společný postoj ke komplexu Turów. V něm se hovoří o "prodloužení stávající koncese na těžbu až do roku 2044". Tento dokument je předložen mimo jiné orgánům Polské republiky a předsedovi Evropské komise.

Zdroje:

  1. http://bogatynia.pl/content/view/full/82210?fbclid=IwAR2iG6FIL8xAQXKdMFV8oe5x3rVQxyhmYroW6bBweX5wrc2CAF1AiFRK_qU
  2. https://www.facebook.com/watch/?v=2520044908300787&t=143

3. Tribunál rozhodne o zastavení výroby

Vše nasvědčuje tomu, že Soudní dvůr EU rozhodne do dvou týdnů, zda vyhoví žádosti české vlády o uložení prozatímních opatření na Polsko. Nedostatek vůle ke spolupráci na polské straně ovlivní rozhodnutí SDEU?

Připomeňme si: Česká republika požaduje pozastavení provozu dolů, dokud nebude vydáno rozhodnutí SDEU. Takový scénář by byl nesporný dramatizací pro region, který není nijak připraven na náhlé zastavení těžby. Pokud se však Tribunál rozhodne o uložení prozatímních opatření a Polsko toto rozhodnutí bude ignorovat, může stát čekat na závažné sankce. Náklady na případné sankce uložené TSEU ponesou všichni daňoví poplatníci. PGE k tomu nepřidá ani jeden zlotý, protože "není účastníkem tohoto sporu".

4. Bude Opolno-Zdrój obětí tohoto chamtivého povrchního jednání ?

Už zde nejsou žádné hotely, obchody jsou zavřené, pověstné hrázděné domy se zhoršují a další budovy jsou zbourány. V dolech Turů zmizí Opolno-Zdroj, staré studentské středisko a lázeňská lokalita. Obyvatelé žijí v nejistotě, mnoho z nich čeká na nabídku k vystěhování.

Jednou z příležitostí k záchraně jsou umělecké festivaly, které které pomohly zapomenutým městům, jako jsou Nowa Ruda, Sokołowsko a Miedzianka, znovu přitáhnout pozornost.

Letos se v Opolno-Zdrój uskuteční řada uměleckých pobytů pořádaných Akademií výtvarných umění ve Vratislavi a Vratislavským současným muzeum. Souvisí to s 50. výročím prvního polského otevřeného prostoru kombinujícího současné umění a ochranu životního prostředí, který se konal v Opolno-Zdrój.

- V Opolnu je pro mě nejzajímavější setkání mezi důsledky průmyslu, využití planety a architektonickým dědictvím. Tato díra v zemi je výmluvná, stejně jako ticho v Miedziance, které vzniklo poté, co zmizelo celé město. V tomto napětí mezi hloubkou otevřené jámy a skutečností, že to bylo místo, kam jste chodili, existuje prostor pro akci. - uvedl Filip Springer během debaty o budoucnosti bývalého zdravotního střediska, kterou pořádálo sdružení EKO-UNIA.

Zdroje:

  1. https://fb.watch/4iUl5RTyF9/
  2. https://www.facebook.com/EkoUnia/videos/943441609724603
  3. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26871375,slynny-niegdys-sudecki-kurort-znika-w-dziurze-kopalni-turow.html
×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons