×
Vyber jazyk
 

14 kwietnia 2021
#stopturow
 

Polsko se nebude se sousedy domlouvat

Po roce 2026 je činnost Turowa je velice málo pravděpodobná, ukazuje think-tank Instrat. Mezitím, po sněmovním zasedání komise, které se mělo záležitostí Turowa zabývat, je znát, že vláda bude tvrdohlavě udržovat vizi komplexu fungujícího do roku 2044. Vizi nereálnou, avšak shodující se s očekáváním horníků. Také to vypadá na to, že Polsko sousedům ruku nepodá. Do 8 dubna bude odeslán návrh k SDUE, ve kterém má dojít k odmítnutí argumentů české strany. 

1. Turów nebude fungovat po roce 2026

Objevila se nová zpráva think-tanku Instrat „Cesta k cíli. Ukončení těžby uhlí v polské elektroenergetice”. Autoři prohlašují, že činnost Turowa je po roce 2026 jen velice málo pravděpodobná.

Ze zprávy se dovídáme, že elektrárna Turów, patřící k PGE „dosáhla prodloužení na těžbu hnědého uhlí do roku 2026. Toto rozhodnutí se však setkalo s odporem ekologických organizací, a také Česka a Německa [...]. Při takto silném odporu nejenom na straně společnosti, ale také na straně sousedících států, je třeba uznat, že prodloužení těžby hnědého uhlí v Turowě na dobu delší než do roku 2026 je velice nepravděpodobné. V souvislosti s tím se předpokládá, že všechny bloky elektrárny Turów ukončí činnost v roce 2026. Předpokládá se také, že energetické smlouvy končící po roce 2025 budou prodané jiným výrobcům. Dvě smlouvy do 2028 by přešly k elektrárně Ostrołęka B (s prodloužením současných o 3 roky), a 15letou smlouvu by realizoval blok 10 v elektrárně Łagisza (současně má uzavřenou smlouvu do roku 2025)”.

„Instalace OZE byly doplněny o energetické sklady. V souvislosti s pravděpodobným vypnutím dolu a elektrárny Turów, byla v oblasti povrchového dolu navržená realizace nové přečerpávací elektrárny s výkonem 2300 MW (Węgrzyn i in., 2020). Byla by zprovozněná v roce 2037, po 11 letech plnění nádrže vodou z okolních řek. Dodatečně, v modelu byl zohledněn rozvoj bateriových skladů energie – do roku 2030 by dosáhly výkonu překračujícího 1 GW (samotná PGE plánuje 800 MW (PGE, 2020), do roku 2040 dokonce 5 GW (Biznesalert.pl, 2019)".

Více:

  1. https://instrat.pl/odejscie-od-wegla/

2. Sněmovna se zabývá Turowem

30. března proběhlo zasedání spojených komisí pro energetiku, klima a státní aktiva, ochranu životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví a zahraničních věcí ohledně činnosti dolu Turów, související s žalobou České republiky k SDEU.

„Bohužel, už na samém začátku jsme se přesvědčili o špatné vůli na straně „uhelné koalice“ poslanců stran PiS, Konfederacja a Kukiz’15. Dlouhou dobu nebyla účast společnosti: sdružení EKO-UNIA, nadace „Rozwój TAK –  Odkrywki NIE” a Greenpeace Polska, jistá, protože vedoucí energetické komise, Marek Suski, i přes dřívější registraci, vyloučil tyto organizace ze seznamu účastníků. Díky společné činnosti poslanců a poslankyň stran Partia Zielonych, Platforma Obywatelska, Lewica a PSL, se podařilo zajistit hlas zástupců sdružení EKO-UNIA a nadace „Rozwój TAK –  Odkrywki NIE”. Současně nedovoleným a zjevně nepřátelským způsobem byla na základě hlasů stran PiS, Konfederaca a Kukiz’15, z jednání vyloučená organizace Greenpeace Polska” – komentovala zasedání poslankyně strany Partia Zielonych, Małgorzata Tracz.

Jakub Gogolewski z nadace „Rozwój TAK –  Odkrywki NIE” položil komisi řadu otázek. Ohledně toho, zda národní energetický systém je schopen v případě vypnutí elektrárny Turów fungovat. Doptával se na věkovou strukturu zaměstnanců v elektrárně a v dole, na strukturální řešení pro společnosti, které jsou v současné době na Turowském komplexu závislé.

Nebylo by v souvislosti s eskalací konfliktu a rozvojem sporu lepší ukončit současné snahy PGE o získání koncese do roku 2044, což by bylo důkazem dobré vůle? – ptal se Gogolewski. Poukázal na to, že Turów má být stejně na základě plánů převedený do NABE. Bohužel na žádnou z otázek nezískal odpovědi.

Radosław Gawlik z Eko-Unii uvedl řadu nepřesností uváděných zastánci komplexu. Mezi jinými upozornil, že v souladu s údaji předloženými PGE, je tam současně zaměstnaných 5,3 tis. osob, což nesouhlasí s údaji uváděnými mj. poslankyní Zalewskou, tedy 80 tisíc. Za druhé, Turów dodává 3,17 % elektrické energie, a ne 8 %.

Małgorzata Tracz považuje diskusi členů komise za málo věcnou. Do debaty ohledně Turowa nepřinesla nic nového. Teď však můžeme očekávat nárůst napětí v mezinárodních otázkách. Polsko nesměřuje ke zmírnění konfliktu s Českem. – Připravili jsme návrh a odpověď k SDEU a tuto odpověď pošleme do 8 dubna. Máme řadu argumentů, které odmítají stanovisko české strany – řekl náměstek ministra klimatu a životního prostředí, Piotr Dziadzio.

Více:

  1. https://spidersweb.pl/bizblog/turow-obrona-polskiego-rzadu/?fbclid=IwAR2NF8kNMcGTzDQd-LEqbNlADmsacVzXYqu34w3FMVQUUbZMZ8pg2DVcSsA
  2. https://www.wnp.pl/gornictwo/resort-klimatu-mamy-szereg-argumentow-odrzucajacych-czeskie-zarzuty-w-sprawie-turowa,459574.html

3. Podněcování konfliktu

18. března aktivisté Greenpeace ukončili 30hodinový protest v hnědouhelném povrchovém dole Turów v Bogatyni (Dolnoslezské vojvodství), v rámci kterého se dožadovali mj. ukončení těžby uhlí do roku 2030.

5 dní na to byl zahájen další protest. Tentokrát organizovaný zastánci další činnosti dolu a elektrárny. Více než sto padesát aut blokovalo po dobu dvou hodin vjezd do Česka v Kopaczowě, ve zhořeleckém okrese. Akce organizovaná pod názvem „Ruce pryč od Turowa” měla ukázat na protest horníků vůči žalobě české strany a hrozbám uzavření dolu.

„Protest horníků je jednou z mnoha činností v rámci obrany komplexu, ve které se angažují lokální spolky, samosprávy a evropští poslanci”. Bohužel vedení PGE, politici a samosprávy, namísto toho, aby hledaly konsensus s Českem a možnost usmíření sporu, podněcují konflikt, prohlášeními, že „české požadavky nejsou opodstatněné”. Klamou horníky nepravděpodobnou vizí Turowa fungujícího do roku 2044.

Více:

  1. https://zgorzelec.naszemiasto.pl/pracownicy-kopalni-protestowali-na-rondzie-w-kopaczowie-to/ar/c1-8197873
  2. https://www.stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=73


4. Může být transformace zhořeleckého okresu spravedlivá?

Úřad maršálka připravil projekt Regionálního plánu pro spravedlivou transformaci pro zhořelecký okres. Projekt byl projednáván 23. března. Šance, že Evropská komise bude souhlasit s přidělením prostředků pro region, který nadále neuvedl datum ukončení těžby uhlí, se blíží nule. Kromě toho projekt obsahuje řadu chyb a nepřesností.

V dokumentu čteme, že „V souvislosti s úlohou, jakou těžební a energetický kombinát Turów plní v národním energetickém systému (8 % výroby elektrické energie, zásobení proudem cca. 300 tis. domácností)". Přitom v roce 2020 to bylo pouze 3,17 % elektrické energie vyráběné v Polsku v roce 2020.

Na str. 3 najdeme informaci: „Dolní Slezsko, jako jedna z nejvíce průmyslově zaměřených oblastí v Polsku (31 % přidané hodnoty brutto generované průmyslem, který tento rozvoj (stejně jako celá země) staví na emisní energetice z fosilních zdrojů (v Polsku cca. 77 % výroby elektrické energie z uhlí) stojí před obrovskou transformační výzvou a přihlášením se k politice Evropské zelené dohody”.

Mezitím v roce 2020 podíl maximálních výkonů hnědouhelných a černouhelných elektráren klesl ze 70 % na 65 %. Je to výsledek výstavby nových plynových jednotek a obnovitelných zdrojů. Maximální výkon hnědouhelné elektrárny v roce 2020 činil 8,5 GW a její podíl klesl na 16,8 % maximálního výkonu v KSE.

Chybí také informace, které z bloků elektrárny Turów budou nadále fungovat po vypršení energetických smluv v roce 2025, protože to bude mít vliv na míru těžby v dole (a s tím související zaměstnanost) a na zaměstnanost v elektrárně Turów.

 

Více:

  1. https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/106508/Urzad-marszalkowski-przygotowal-plan-transformacji-dla-powiatu-zgorzeleckiego

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons