×
Vyber jazyk
 

28 kwietnia 2021
#stopturow
 

Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země

Žaloba, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru EU, byla oficiálně zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. Tím začíná šestitýdenní lhůta, během níž se mohou k řízení připojit další členské státy. Především můžeme očekávat hlas Německa, jehož občané jsou stejně jako Češi vystaveni ničivým účinkům polské povrchové těžby. Je možné, že se připojí i další země, kde je dobře slyšet hlas strany partia Zielonych, která se staví proti povrchové těžbě. 

1. Oficiálně zveřejněné oznámení o žalobě

Dne 19. dubna 2021 byla v Úředním věstníku Evropské unie oficiálně zveřejněna žaloba, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru EU. Po dobu šesti po sobě následujících týdnů se nyní budou moci k případu připojit i další členské státy EU.

Velký tlak na podporu stížnosti České republiky vyvíjejí na svou vládu občané Saska, kteří jsou činností polského dolu rovněž postiženi. Žádost by mohla podpořit i spolková vláda Německa. Zapojí se do sporu o povrchový důl i další země? Není to nepravděpodobné. Připomeňme, že 6. prosince 2020 přijali evropští Zelení usnesení "Za evropskou budoucnost bez uhlí – o zastavení dolu Turów v polsko-německo-českém pohraničí". Zelení jsou členy vládní koalice v Rakousku, Finsku, Irsku, Lucembursku a Švédsku, což může naznačovat ochotu těchto států angažovat se v otázce Turowa.

Přečtěte si více:

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121&lang1=PL&from=EN&lang3=PL&lang2=PL&_csrf=cda7a7c6-fc2e-4f3d-8656-0f8170f78b74#PP1Contents
  2. https://biznesalert.pl/zieloni-rezolucja-kopalnia-turow-wegiel-brunatny/
  3. https://europeangreens.eu/content/european-future-without-coal-stop-tur%C3%B3w-coal-mine

2. Připojí se Německo ke stížnosti?

Němečtí aktivisté protestovali 13. dubna před úřadem saského kancléře v Drážďanech. Požadovali odpověď na otevřený dopis zaslaný v březnu saskému premiérovi Michaelu Kretschmerovi. Podle aktivistů by Sasko mělo podpořit Českou republiku v procesu s Turowem u Soudního dvora EU.

Jeden z protestujících, Wolfgang Domeyer z Greenpeace Oberlausitz, poukázal na to, že plány na další provozování komplexu Turow jsou neslučitelné s cílem EU snížit emise CO2.

Thomas Zenker, starosta německého města Žitava, se rovněž vyjádřil ke konfliktu v Turowě a vyjádřil naději, že transformace komplexu Turów bude probíhat souběžně s transformací Lužické pánve na německé straně hranice. Doufá také, že se vyjasní, co se stane po ukončení těžby v Turowě.

Více:

  1. https://www.bund-sachsen.de/service/presse/detail/news/kraftwerk-turow-offener-brief-an-mp-kretschmer/
  2. https://www.ardmediathek.de/video/mdr-sachsenspiegel/kohlekraftwerk-turow-im-dreilaendereck-brodelt-es/mdr-sachsen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8yNDk2MTljMy01YzlmLTQ1M2UtYjEyMy1jN2E2NmQ1ZWQ2NGE/

3. Reakce na interpelaci

Dne 23. března 2021 podala skupina poslanců interpelaci na ministerstvo pro státní majetek, v níž žádala představenstvo společnosti PGE, aby poskytlo údaje týkající se mimo jiné věkové struktury zaměstnanců v elektrárně a dole Turów. Společnost  PGE dosud tyto údaje nezveřejnila.

Podle informací ministerstva je v současné době v elektrárně a uhelném dole Turów zaměstnáno 3 536 osob. 306 z nich je starších 61 let. Tito lidé budou do roku 2026 v důchodu.

V roce 2030 bude v důchodovém věku 884 osob, tj. čtvrtina současných zaměstnanců elektrárny a uhelného dolu Turów.

Odpověď na interpelaci obsahuje také nepravdivé informace šířené společností PGE, například že "pracovní místa přímo v dole a elektrárně, v dceřiných společnostech a ve spolupracujících subjektech zajišťují stabilní živobytí až 80 000 lidí". Z dokumentu zároveň vyplývá, že důl a elektrárna Turów v současné době zaměstnávají 3 536 osob a že důl a elektrárna spolu se svými dceřinými společnostmi poskytují "téměř 5 000 přímých pracovních míst".

Je zřejmé, že vláda místo toho, aby předkládala fakta a nestranně se zabývala problémem, zastupuje zájmy společnosti, pro kterou je zisk důležitější než prospěch regionu. Společnost PGE a vláda opakovaně odmítají "okamžité uzavření dolu a elektrárny Turów", ale nikde nepředkládají scénáře uzavření komplexu v roce 2026 nebo 2030. Tím blokují přístup regionu k prostředkům z Fondu pro spravedlivou transformaci a udržují obyvatele ve víře v nereálnou vizi existence Turowa do roku 2044.

Bohužel se zdá, že většina polských médií bezmyšlenkovitě opakuje prohlášení PGE, místo aby problém hlouběji analyzovala.

Více:

  1. http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBZZFTC/%24FILE/i21546-o1.pdf

4. Proti návrhu SDEU

Rada okresu Zgorzelec přijala stanovisko, v němž podporuje opatření přijatá za účelem zajištění dalšího stabilního fungování hnědouhelného dolu Turów.

"Rada okresu Zgorzelec s ohledem na dobro svých obyvatel, zejména obyvatel obce Bogatynia, předložila prostřednictvím předsedy Euroregionu Nisa Piotra Romana vedení obcí a okresů tvořících Euroregion Nisa návrh na vyjádření podpory krokům podnikaným za účelem zajištění dalšího stabilního fungování hnědouhelného dolu Turów v Bogatyni a na podporu samospráv Turošovské pánve žádajících o finanční prostředky v rámci Fondu pro spravedlivou transformaci" - čteme v usnesení okresního zastupitelstva  z  1. dubna 2021.

Součástí návrhu je také žádost, aby obce Euroregionu podpořily výzvu okresu Zgorzelec k získání finančních prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci.

Více:

  1. https://bip.powiat.zgorzelec.pl/kategorie/63-rady-powiatu-zgorzeleckiego/artykuly/904-uchwala-nr-xxxi2132021-rady-powiatu-zgorzeleckiego-z-dnia-1-kwietnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-o-wyrazeniu-poparcia-dla-dzialan-podejmowanych-w-celu-zapewnienia-dalszego-stabilnego-

Foto: Greenpeace Oberlausitz 

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons