×
Vyber jazyk
 

3 grudnia 2021
#stopturow
 

Turów v Petičním výboru EP: oblast je připravená na odklon od uhlí do roku 2030, teď je nezbytný důvěryhodný plán transformace

Během zasedání Petičního výboru, zástupkyně lokální společnosti zhořelecké oblasti prohlásila, že uzavření Turowa v roce 2030 „se zdá být rozumným návrhem, který je akceptovatelný obyvateli zhořeleckého okresu a pracovníky komplexu Turów”. Zástupce Evropské komise však zdůraznil, že pro to, aby oblast dosáhla na prostředky z Fondu transformace, musí předložit důvěryhodný program transformace postavený na dekarbonizaci do roku 2030. 

2. prosince 2021, během zasedání Petičního výboru Evropského parlamentu v Bruselu, byly znovu projednávány dvě petice ve věci Turowa. První z nich byla podána v roce 2019, jménem Libereckého kraje a týká se nebezpečí ztráty pitné vody v kraji z důvodu rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Druhá petice byla podána v roce 2020, jménem spolku Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, podepsaná obyvateli oblasti, a která byla namířená proti okamžitému uzavření dolu.

Turów nadále bere sousedům vodu

Václav Žídek, zastupující Liberecký kraj, uvedl, že situace týkající se vlivu dolu na české území se od podání petice nezměnila. Zdůraznil, že zásoby pitné vody pro obyvatele oblasti jsou stále v ohrožení a hladina půdní vody už delší dobu klesá. Jen v roce 2020 poklesla o osm metrů. Zdůraznil také další hrozby plynoucí z činnosti povrchového dolu: emise, světelný smog, hluk, ztráta vody v krajině.

— V souvislosti s tím, bych chtěl Komisi požádat o dvě věci — řekl Žídek — žádáme, aby SDEU navýšila pokutu takovým způsobem, aby byla efektivní a nedocházelo k dalšímu porušování základních právních principu EU, dále pak o nalezení jiného způsobu na ukončení porušování nařízení Soudního dvora a projednání petice na plenárním posezení EP.

Uzavření Turowa v roce 2030 je rozumným návrhem pro obyvatele

— Falešná alternativa hovořící o okamžitém uzavření dolu nebo jeho fungování do roku 2044 je sociotechnickým úskokem nasměrovaným na podporu politického konfliktu s nadnárodním významem. Jde o opakování starých chyb. Jako zástupci lokální společnosti, jsme toho mínění, že jediné opravdové dilema se týká tempa změn. Rok 2030 vypadá jako rozumný návrh, který můžou akceptovat tak obyvatelé zhořelecké oblasti, jako pracovníci komplexu Turów, pod podmínkou předložení racionálního plánu na budoucnost — prohlásila Agnieszka Spirydowicz, předsedkyně zhořeleckého rozvojového klastru OZE a energetické efektivity (ZKlaster) — Dle našeho mínění lze díky snaze lokální společnosti, za podpory komise, zavést již připravený plán transformace hnědouhelné pánve, zahrnující oblast Turowa. Je také třeba zahájit transformaci sousedících uhelných oblastí v Sasku a Česku. Pouze tehdy můžeme hovořit o spravedlivé transformaci, a ne o transformaci, na které jedni získají na úkor druhých.

Chybějící důvěryhodný programu transformace způsobuje nedostatek prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci 

— Evropská komise odmítá stížnost, dle které by obce Bogatynia a Turów měly využívat prostředky z Fondu spravedlivé transformace. Jelikož smyslem není podpora samotného projektu, ale podpora těch regionů, které čelí závažným hospodářským a společenským výzvám plynoucím z transformace hospodářství ve směru emisní neutrality, ve směru dekarbonizace — říká Paweł Olechnowicz z hlavního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) — Takže musí existovat zásadní a důvěryhodný plán takovéto transformace a musí proběhnout do roku 2030. Tyto podmínky nejsou splněny. Za prvé polský ministr prodloužil koncesi pro důl Turów do roku 2044. [...] Za druhé v elektrárně Turów nedávno došlo ke zprovoznění nového energetického bloku. Takže zatím nevnímáme jako splněnou žádnou z podmínek, které jsou nezbytné, pro zpřístupnění prostředků z Fondu spravedlivé transformace pro tuto oblast. [...] Chybějící důvěryhodný program transformace je důvodem pro zmrazení přístupu k prostředkům Fondu spravedlivé transformace.

Paweł Olechnowicz také jako kladný příklad uvedl oblast Východního Velkopolska, které se má do roku 2030 zcela odklonit od uhlí, čímž láká zhořeleckou oblast, aby se vydala stejným směrem.

Martin Hojsik zase zdůraznil, že Polsko musí dodržovat zásady Evropské unie. Nemůže požadovat peníze z Evropské unie a současně porušovat její zákony.

Tatjana Ždanoka informovala, že obě petice budou projednány. Požádala také Evropskou komisi o aktualizaci svých odpovědí. 

 

Dále:

  1. https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-petitions_20211202-0900-COMMITTEE-PETI_vd
  2. https://docs.google.com/document/d/1UQ3Wt7ihmVEWKesKikY1kwAf-nRf820GRroZJbCqyks/editdano
×
 
stopturow
Polský velvyslanec v Čechách byl premiérem Morawieckým odvolán za pravdivá slova ohledně Turova. Mirosław Jasiński (...)
Během zasedání Petičního výboru, zástupkyně lokální společnosti zhořelecké oblasti prohlásila, že uzavření Turowa v roce (...)
V roce 2016 došlo v dole Turów ke katastrofě. Na složiště těžebního odpadu se sesunula (...)
Vědci ze Slezské technické univerzity v Gliwicích provedli analýzu budoucnosti energetického komplexu Turów. Energetika (...)
Lídři hornických odborových svazů protestují dnešního dne (22. října) pod sídlem evropského Soudního dvora (...)
Ukončení českých voleb určitě, i přes prohlášení polské vlády, nepřinese náhlý zvrat ve věci (...)
Dne 18. září 2021 od 12 hodin bychom se my - místní skupina Greenpeace (...)
9. srpna 2021 byla publikována zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN (IPCC). Polské (...)
więcej
2021-08-12
Blok 7 v Turowě. Dojde na další odstávky?
2021-07-28
Náklady na setrvání při uhlí
2021-07-14
Malá naděje na rychlé ukončení sporu
2021-07-14
Dopis Virginijusovi Sinkevičiusovi
2021-06-29
Polsko musí prokázat dobrou vůli při jednáních
2021-05-26
Proč spalujete naši budoucnost?
2021-05-18
Koncese, která zničí region
2021-04-30
PGE – mýty a realita
2021-04-28
Polská odpověď na českou žádost
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons