×
Vyber jazyk
Proč zastavit Turów

O Turów

Ohrožení

Budoucnost

Akce!

LOŽISKO TURÓW

 

#
 

Ložisko hnědého uhlí Turów se nachází v jiho-západní části dolnoslezksého vojvodství, v oblasti obce Bogatynia, která je spíše malým polským územím vysunutým na jih a obklopeným územím Čech a Německa. Z důvodu specifického umístění a kvůli zdrojům hnědého uhlí, je tato oblast od 70. let určená celá k těžební činnosti a pro energetiku, a přináší výhody polskému hospodářství, přičemž negativní dopady působí na území sousedních zemí.

 

Těžba uhlí z ložiska Turów byla zahájena v roce 1947. V minulosti se tu těžilo průměrně 12 miliónů tun hnědého uhlí ročně, avšak v posledních létech těžba klesá. V roce 2018 činila 6 593 000 tun - takřka 50 % pod dlouhodobým průměrem.

Ke konci roku 2017 ložisko vlastnilo 302 540 000 tun průmyslových rezerv hnědého uhlí. Ke konci roku 2018 činily průmyslové zásoby ložiska Turów 294 475 000 tun.

PLÁN ROZŠIŘOVÁNÍ

Ložisko Turów má koncesi na těžbu platnou pouze do dubna roku 2020, avšak jeho majitel - společnost PGE - se nyní uchází o prodloužení provozování ložiska hnědého uhlí do roku 2044. Současně má být ložisko rozšířeno a přiblížit se na 150-200 m k hranici s Českou republikou. Území rozšířené skrývky má pokrývat více než 3400 ha, a roční těžba se do roku 2030 odhaduje na 9-11,5 mil. tun uhlí s klesající tendencí na 3,5-7 mil. tun v létech 2038-2044 (za předpokladu, že koncese bude prodloužená i na tato léta). Dojde také k prohloubení turovského ložiska - dno důlního díla má být v souladu s dokumentací TEIA prohloubeno dokonce o 30 metrů pod hladinu Baltského moře.

 

 
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons