×
Vyber jazyk
Proč zastavit Turów

O Turów

Ohrožení

Budoucnost

Akce!

ELEKTRÁRNA TURÓW

 

#
 

Kromě hnědouhelného dolu je součástí komplexu také Elektrárna Turów s výkonem 1500 MW, která spaluje uhlí z ložiska Turów.

Zaujímá druhou příčku mezi polskými průmyslovými objekty, které působí největší znečištění životního prostředí a sedmé v celé Evropské unii dle Evropské agentury pro životní prostředí (2014). V současnosti se majitel uchází o rozšíření ložiska hnědého uhlí, které dodává palivo do elektrárny, a které také prodlužuje životnost dolu, stejně jako elektrárny, do roku 2044.

Elektrárna Turów aktuálně staví nový blok s výkonem 450 MW, který nahradí staré bloky č. 8, 9 a 10 a jeho životnost je odhadovaná na 30 let, tedy do doby, kdy - dle doporučení Mezivládní komise pro klimatickou změnu (IPCC) - by lidstvo mělo zcela zastavit emitování skleníkových plynů.

 

 
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons