×
Wybierz język
 

22 grudnia 2019
#
 

Decyzja środowiskowa na rozbudowę Turowa

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ) wydała tydzień temu kontrowersyjną decyzję środowiskową na  rozbudowę odkrywki Turów

 

Stało się to zaledwie 16 godzin po zakończeniu procedury konsultacji społecznych w Niemczech, które miały być wzięte pod uwagę przy wydawaniu ostatecznej decyzji środowiskowej.

“Sama decyzja liczy ponad 170 stron, naprawdę trudno jest uwierzyć, że wrocławski RDOŚ zapoznał się z uwagami niemieckimi i jeszcze tego samego dnia przygotował tak długi dokument. – komentuje Kuba Gogolewski, koordynator projektów Fundacji “Rozwój TAK – Odkrywki NIE” – “To dowód jak niewielkie znaczenie PGE oraz wrocławski RDOŚ przywiązują do problemów środowiskowych i zdrowotnych, które odkrywka i elektrownia Turów wywołują poza granicami Polski”.

W czwartek 23.01.2020, a więc dwa dni po opublikowaniu decyzji środowiskowej dla odkrywki Turów wrocławski RDOŚ wydał decyzję o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Procedura oceny uwag społeczeństwa i ekspertyz dostarczonych przez strony postępowania miała początkowo trwać do marca 2020 roku, ale wrocławski RDOŚ oświadczył w grudniu, że posiada wystarczające informacje do wydania decyzji środowiskowej, pomimo trwających konsultacji raportu środowiskowego w Niemczech, gdzie na zgłaszanie uwag czas był do 20 stycznia 2020 r.

“Fakt, że wrocławski RDOŚ 5 tygodni przed końcowym terminem składania krytycznych uwag oświadczył, że posiada niezbędne informacje do wydania decyzji środowiskowej, a odrzucenie niemieckich uwag zajęło mu mniej niż 24 godziny świadczy o tym, że cały proces był kompletną farsą” powiedziała Kerstin Doerenbruch, rzeczniczka prasowa z niemieckiego biura Greenpeace. 

Kontrolowana przez Skarb Państwa Polska Grupa Energetyczna ubiega się o rozbudowę kopalni Turów, zlokalizowanej na granicy polsko-niemiecko-czeskiej oraz o przedłużenie jej działalności do 2044 roku. Plan przedłużenia koncesji wydobywczej dla odkrywki Turów spotkał się z silnym oporem czeskiego ministerstwa środowiska oraz ponad 5000 osób z przygranicznych czeskich i niemieckich miejscowości, które postanowiły zgłosić krytyczne uwagi w ramach prowadzonej przez Polskę procedury transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

“PGE doskonale zdaje sobie sprawę, że planowana działalność kopalni do 2044 roku to czyste fantasy. Rosnące ceny uprawnień do emisji CO2, a także wymagania ramowej dyrektywy wodnej oraz dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych  jasno wskazują na brak rentowności kopalni już po 2025 roku, nie wspominając o 2044 r. Polskie władze wspólnie z PGE robią co mogą by nagiąć przepisy i odnowić koncesję dla odkrywki, a tym samym przedłużyć toksyczne życie Turowa.” – powiedział Kuba Gogolewski, koordynator projektów Fundacji “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”.   

PGE złożyło także wniosek o przedłużenie obecnej koncesji wydobywczej jako plan awaryjny w przypadku, gdyby okazało się, że nie jest możliwe uzyskanie nowej koncesji do końca kwietnia 2020. Organizacje pozarządowe wysłały szereg skarg do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego po tym, jak polskie władze zdecydowały się zlekceważyć wymagania dyrektywy OOŚ dotyczące przeprowadzenia procesu konsultacji społecznych. Obecna koncesja wygasa w kwietniu 2020 roku, a ogłoszenie decyzji o jej przedłużeniu ma nastąpić 10.02.2020 r. 

“Decyzja o udzieleniu PGE przedłużenia obecnej koncesji dla Turowa bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest złamaniem prawa unijnego oraz konwencji z Espoo. Republika Czeska oficjalnie sprzeciwiła się projektowi ze względu na wysokie prawdopodobieństwo zniszczeń terytorium Czech oraz pozbawienia 30000 osób dostępu do wody pitnej. Konsultacje transgraniczne powinny być kontynuowane, aby sytuacja została rozwiązana zgodnie z prawem. Jednak polskie władze zdecydowały się zamknąć proces konsultacji po tym, jak czeskie ministerstwo środowiska wyraziło swój sprzeciw.” powiedziała Petra Urbanová z Fundacji Frank Bold, która pomaga krajowi libereckiemu w zakwestionowaniu rozbudowy kopalni. 

Fot: (c) Greenpeace - Petr Zewlakk Vrabec

×
 
Podczas konferencji prasowej 2 kwietnia 2020r. zarząd PGE przedstawił wyniki grupy kapitałowej z 2019 (...)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej RDOŚ) wydała tydzień temu kontrowersyjną decyzję środowiskową (...)
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe