×
Wybierz język
 

6 kwietnia 2020
#stopturow
 

Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy

Sprzeciw niemieckich polityków wobec koncesji dla Turowa

Działania Polskiego Ministerstwa Klimatu budzą międzynarodowe kontrowersje. Decyzję o przedłużeniu koncesji krytykują przede wszystkim nasi sąsiedzi z Czech i Niemiec, którzy bezpośrednio odczują negatywne skutki działania kopalni i elektrowni. W niemieckich mediach podkreśla się, że decyzja o koncesji  „będzie miała daleko idące konsekwencje dla Saksonii”. Saksońscy eurodeputowani z Zielonych, oskarżają Polskę o naruszenie prawa UE. Licencja została udzielona bez możliwości skorzystania przez obywateli z prawa do sprzeciwu.

Przypomnijmy, 20 marca 2020 r. Minister Klimatu Michał Kurtyka, podpisał koncesję z pozwoleniem dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie przez kolejne 6 lat. Odkrywka leży na granicy Polski z Czechami i Niemcami.

Bardzo się martwię. Dotknięte miasta w Saksonii znajdują się zaledwie kilka kilometrów od kopalni – komentował sytuację Daniel Gerber, rzecznik polityki energetycznej i ochrony środowiska w grupie parlamentarnej Alliance 90 / Die Grünen oraz członek Komisji Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa w parlamencie Saksonii.

Potrzebne są teraz pilne działania. Wpływ wydobycia węgla brunatnego na klimat jest katastrofalny. [...] Nowa koncesja  jest sprzeczna z dobrobytem mieszkańców regionu przygranicznego i aktywną ochroną ich zdrowia. Badanie przeprowadzone przez CREA (Centrum Badań Energii i Czystego Powietrza) niedawno wykazało, że zanieczyszczenie z Turowa prowadzi do uszczerbku na zdrowiu i przedwczesnych zgonów, także tutaj, w Saksonii. Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy – dodał Gerber.

 

Priorytetowe pytania do Komisji Europejskiej w sprawie Turowa

Anna Cavazzini, niemiecka europosłanka także odniosła się do decyzji polskiego Ministerstwa Klimatu:  – Uważam za szczególnie smutny fakt, że petycja przeciwko rozbudowie kopalni Turów została całkowicie zignorowana. Została przekazana zaledwie trzy tygodnie temu i podpisało ją prawie 13 000 zaangażowanych Europejczyków. Zamiast czekać na decyzję na szczeblu europejskim, Polska podejmuje zaskakujące decyzje krajowe. Jeśli Komisja nie podejmie teraz działań, obywatele będą bardzo rozczarowani, a zaufanie do UE może jeszcze raz zostać osłabione.

Anna Cavazzin przesłała priorytetowe pytania do Komisji Europejskiej w sprawie odkrywki Turów. Zwraca w nim uwagę, na szereg uchybień w prawie w działaniach polskiego rządu. Zaznacza, że koncesję wydano pomimo dużego wpływu działania odkrywki i elektrowni Turów na jakość i poziomy wody oraz na zdrowie obywateli w trzech państwach Unii Europejskiej.

Cavazzini pyta:

  1. Jak Komisja Europejska radzi sobie z ciągłymi naruszeniami prawa UE w ramach projektu Turów, zwłaszcza przekroczenia limitu dotyczącego substancji toksycznych zawartego w Ramowej dyrektywie wodnej?
  2. Czy Komisja rozważa podjęcie kroków prawnych przeciwko Polsce w formie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego?
  3. W jaki sposób Komisja Europejska zapewni zgodność kontynuacji eksploatacji kopalni i elektrowni Turów z unijnym celem neutralności klimatu i unijnym Zielonym Ładem?

 

Władze Saksonii o odkrywce

Władze niemieckie nie mogą podjąć działań przeciwko przedłużeniu koncesji udzielonej w Polsce dla kopalni odkrywkowej Turów, pisze Sächsische Zeitung.

Tylko osoby trzecie, których ta sytuacja dotyka, mogą się odwoływać –  powiedział Sächsische Zeitung Burkhard Beyer, rzecznik saksońskiego Ministerstwa Środowiska.

O przedłużeniu koncesji saksońskie ministerstwo dowiedziało się z prasy. Oznacza to, że strona polska nie poinformowała o tym z wyprzedzeniem.

 

Władze miasta Żytawa składają apelację

Miasto Żytawa złożyło apelację. Zarzuca Polsce brak przejrzystości. Znaczące części procesu oceny skutków transgranicznych nie zostały przetłumaczone na język niemiecki. Ponadto Żytawa nie otrzymała żadnej odpowiedzi na swoje zastrzeżenia, komentuje Knut-Michael Kunoth z niemieckiego Radio Lasuitz.

Kunoth podkreśla, że oprócz hałasu i pyłu mieszkańcy obawiają się negatywnych konsekwencji dla wód gruntowych i przyrody, a ich obiekcje zostały przez Polskę zignorowane. Dlatego saksońscy eurodeputowani z Zielonych, oskarżają Polskę o naruszenie prawa UE. Licencja została udzielona bez możliwości skorzystania przez obywateli z prawa do sprzeciwu.

 

Źródła:

https://www.annacavazzini.eu/surprise-new-licence-for-the-turow-coal-mine-violates-eu-law-say-anna-cavazzini-and-daniel-gerber/
https://www.saechsische.de/plus/polen-tagebau-turow-grube-lizenz-187267-html-5187267.html
https://www.annacavazzini.eu/presse-zu-turow/
https://www.saechsische.de/tagebau-turow-sachsen-ist-machtlos-5189117.html
https://www.annacavazzini.eu/pressestatement-zur-verlaengerung-der-konzession-fuer-tagebau-turow/
https://www.saechsische.de/plus/ist-tagebau-entscheidung-rechtens-5187687.html
https://www.radiolausitz.de/beitrag/neue-lizenz-erteilt-polen-darf-bei-zittau-weiter-kohle-foerdern-631649/

 

×
 
stopturow
Odejście od brunatnej energetyki opłaca się wszystkim i jest nieodzowne. Im wcześniej zrozumieją to (...)
PGE nie odpuszcza i wszystkimi siłami broni dalszej eksploatacji odkrywki Turów, ignorując jej wpływ (...)
Za nami webinar o problemach wokół odkrywki Turów. Jednocześnie Komisja Europejska odpowiedziała na pytania (...)
Transformacja regionu Turoszowa jest nieunikniona. Wydaje się, że zaczęły to dostrzegać również władze regionu (...)
Przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Turów przez Ministra Klimatu, nie oznacza (...)
Przedłużenie koncesji dla odkrywki Turów nie przeszło w Europie bez echa. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego (...)
Spóźniona o jakieś dziewięć lat, z przekroczonym budżetem a do tego odbiorcami, którzy nie (...)
Spadająca opłacalność produkcji prądu z węgla brunatnego może przyczynić się do zamknęcia odkrywek i (...)
więcej
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe