×
Wybierz język
 

22 maja 2020
#stopturow
 

W czerwcu będzie głośno o Turowie

Przedłużenie koncesji na wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Turów przez Ministra Klimatu, nie oznacza końca walki o ochronę źródeł wody pitnej, zdrowie i spokój mieszkańców. Nadchodzący miesiąc może przynieść ważne głosy w tej sprawie. Do końca czerwca czeski rząd podejmie decyzję o wniesieniu pozwu przeciwko Polsce, a Komisja Europejska rozpatrzy skargę na niewłaściwe stosowanie przepisów RDW. Równolegle odbędzie się organizowany przez EEB, Fundację „RT-ON” i Frank Bold Society webinar o egzekwowaniu unijnych przepisów wodnych.

1. Zaproszenie na Webinar „Spragnieni Sprawiedliwości. Egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących wody w celu ochrony społeczności przed skutkami wydobycia węgla”

17 marca 2020 planowane było śniadanie parlamentarne organizowane przez Fundację „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” pt. „Wydobycie wody i węgla: dodatkowe korzyści z wycofania wydobycia węgla w UE”. Miało odbyć się w Brukseli w Parlamencie Europejskim, zaś oficjalnymi gospodarzami wydarzenia mieli być europosłowie Bas Eickhout oraz Martin Hojsik. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała nasze plany. Śniadanie nie mogło dojść do skutku, ale problemy z wpływem górnictwa na wody nie zniknęły. Wręcz przeciwnie, dziś coraz mocniej odczuwamy skutki suszy. 

Wydobycie węgla, w szczególności eksploatacja węgla brunatnego ma ogromny wpływ na zasoby wodne. Wiąże się z odwadnianiem złóż na ogromną skalę, co powoduje powstanie tzw. leja depresji wokół odkrywki węgla brunatnego. Na jego obszarze zanikają wody podziemne z odwadnianych poziomów wodonośnych. Efekty takiego działania dotkliwie odczuwa ludność żyjąca w sąsiedztwie odkrywek, która jest zagrożona brakiem dostępu do wody pitnej. 

Jak dowodzą ostatnie kontrowersje wokół kopalni węgla brunatnego w Turowie, prawidłowe stosowanie ramowej dyrektywy wodnej ma znaczenie ogólnoeuropejskie. Dostęp do czystej wody pitnej w Europie jest coraz częściej utrudniony, a jednym z winowajców tej sytuacji jest węgiel. Na polskiej granicy z Czechami i Niemcami kopalnia Turów wysusza zasoby wodne z dwóch krajów i zagraża wodom podziemnym całego regionu, naruszając prawo UE.

Choć śniadanie parlamentarne nie może się odbyć, udało się zorganizować spotkanie w formie webinaru. Seminarium internetowe „Spragnieni sprawiedliwości. Egzekwowanie unijnych przepisów dotyczących wody w celu ochrony społeczności przed węglem” organizowane jest przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB), Fundację „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” i Frank Bold Society. Odbędzie się w piątek 12 czerwca 2020 r., w godzinach 15.00–16.00. Webinar ma na celu zbadanie wpływu wydobycia węgla na wody. Przyjrzymy się też, jak wdrożenie ramowej dyrektywy wodnej UE może pomóc Europie odejść od węgla. 


W dyskusji wezmą udział m.in: europosłanka Anna Cavazzini, europoseł Tomáš Zdechovský, posłanka Anita Sowińska, przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz władze lokalne i regionalne reprezentujące społeczności dotknięte działalnością kopalni Turów.

Link do rejestracji:
https://www.eventbrite.com/e/thirsty-for-justiceenforcing-eu-water-laws-to-defend-communities-from-coal-tickets-105221436148

Webinar będzie prowadzony w języku angielskim.

2. Rząd Czech do końca czerwca podejmie decyzję o ewentualnym zaskarżeniu Polski

29 kwietnia dwie komisje czeskiego parlamentu: Komisja ds. Ochrony Środowiska i Komisja ds. Unii Europejskiej przyjęły rezolucję, wyrażając głębokie zaniepokojenie sytuacją związaną z przedłużeniem koncesji dla odkrywki Turów. Zobowiązały Ministerstwo Spraw Zagranicznych do przygotowania analizy prawnej możliwości wniesienia pozwu przeciwko Polsce. Analiza musi zostać przeprowadzona do 30 czerwca. 

Czeski Minister Środowiska Richard Brabec skomentował sprawę: „do końca czerwca zdecydujemy o dalszych krokach na podstawie analizy prawnej. Ale wykorzystamy wszelkie środki, aby bronić interesów naszych obywateli”.

Źródła: https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brabec-o-dalsich-krocich-kvuli-dolu-turow-se-rozhodne-v-cervnu
https://www.denik.cz/ekonomika/poslanci-vyzvali-vladu-zalujte-polsko-kvuli-dolu-turow-20200502.html


3. W czerwcu 2020 Komisja Europejska rozpatrzy skargę na niewłaściwe stosowanie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej przez Polskę


„Rozwój TAK - Odkrywki NIE” przy wsparciu prawnym Fundacji Frank Bold w dniu 7 czerwca 2019 złożyła skargę do Komisji Europejskiej na niewłaściwe stosowanie przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) przez Polskę.

W skardze wskazaliśmy błędy w udzieleniu zgód na odstępstwa od mającej za zadanie chronić wodę RDW. Odstępstwa udzielone zostały w wielu przypadkach na potrzeby nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Udzielenie odstępstwa na wydobycia węgla brunatnego wskazuje, że inwestycje te, w ocenie polskiego rządu wpisują się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Świadczy to o całkowitym ignorowaniu przez polski rząd negatywnego oddziaływania odkrywek na wody powierzchniowe oraz podziemne.

Komisja Europejska ma maksymalnie rok na rozpatrzenie skargi w sprawie naruszenia przepisów UE. Decyzje w sprawie naruszeń publikowane są raz w miesiącu. „Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw”.

14 maja ogłoszono decyzje w kilku sprawach przeciwko Polsce (w tym naruszających przepisy w obszarze środowiska), ale nie było wśród nich postępowania, które wynikałoby ze złożonej w czerwcu 2019 skargi. Dlatego też Komisja Europejska najpóźniej w czerwcu zdecyduje o tym, jakie kroki prawne wobec Polski podjąć. Komisja Europejska będzie mogła wystąpić do polskich władz o informacje („wezwanie do usunięcia uchybienia”), na którą należy odpowiedzieć w określonym terminie (zazwyczaj są to dwa miesiące). 

Jeżeli Komisja uzna przekazane przez Polskę informacje za niezadowalające i stwierdzi, że Polska nie spełnia swoich zobowiązań wynikających z prawa UE, może przesłać formalne wezwanie do zapewnienia zgodności z prawem UE (tzw. „uzasadnioną opinię”). W przypadku gdy państwo członkowskie nie zapewni zgodności z prawem UE, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Źródła:

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?r_dossier=&noncom=0&decision_date_from=&decision_date_to=&active_only=1&EM=PL&title=&submit=Search&lang_code=pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_12_12​​​​​​​
https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/component/k2/item/404-fundacja-rozwoj-tak-odkrywki-nie-skarzy-polska-polityke-wodna-do-komisji-europejskiej


 

×
 
stopturow
Setki ludzi zebrały się 30 sierpnia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego wydobycia w (...)
30 sierpnia 2020 na Trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się protest przeciwko (...)
Polska strona wciąż nie chce przyznać, że Turów wpływa na stan wód podziemnych w (...)
Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro mieszkańców okolic Turoszowa i środowiska na (...)
Po posiedzeniu Komisji Petycji PE wydaje się być jasne, że Europa dostrzega problemy, które (...)
14 lipca 2020 roku Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego rozpatrywała petycję w sprawie niebezpieczeństwa utraty (...)
Wszystkich zainteresowanych problemem Turowa zachęcamy do śledzenia obrad Komisji Petycji, które odbędą się 14 (...)
Odejście od brunatnej energetyki opłaca się wszystkim i jest nieodzowne. Im wcześniej zrozumieją to (...)
więcej
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe