×
Wybierz język
 

17 lutego 2021
#stopturow
 

Ostatni gest dobrej woli

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Czech rozmawiali w piątek 12 lutego w Warszawie. Czeskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreślało, że głównym tematem rozmów była „Ochrona czeskich obywateli, na których życie na granicy ma wpływ rozbudowująca się kopalnia węgla brunatnego Turów”. W komunikacie polskiego MSZ o Turowie ani słowa. W dzień po spotkaniu na granicy odbył się protest. 

1. Wymowne milczenie 

Czeski minister spraw zagranicznych Tomáš Petříček 12 lutego spotkał się w Warszawie z ministrem Zbigniewem Rau w związku z planowaną rozbudową kopalni węgla brunatnego Turów, która, jak podkreśla strona czeska,  jest sprzeczna z prawem europejskim. O fakcie informowały czeskie media oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej, które podkreśliło, że Turów był głównym tematem rozmów. 

Tymczasem w komunikacie polskiego MSZ na temat wizyty szefa czeskiej dyplomacji,  o Turowie nie znajdziemy ani słowa. Wymieniona natomiast szereg innych tematów, omawianych podczas wizyty. Najwyraźniej sprawa koncesji, która może skończyć się przed TSUE nie wydaje się w MSZ wystarczająco ważna, by o niej wspomnieć.

Czesi informują natomiast, że ich szef dyplomacji przekazał w piątek Polsce listę warunków, których spełnienie oddaliłoby groźbę pozwania Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE: „budowa muru ochronnego, który ochroni mieszkańców Czech przed zwiększoną ilością pyłu; wypłata odszkodowania za utratę wody w okolicach Uhelnej w wysokości 175 mln koron, zobowiązanie do kontynuowania negocjacji w sprawie budowy alternatywnych źródeł wody na dotkniętych obszarach (szacunkowa cena 800 mln koron), utworzenie funduszu, z którego będą finansowane mniejsze projekty ochronne (w wysokości 2,5 mln koron), utworzenie międzyrządowej komisji do regularnej oceny wpływu wydobycia”.

Przed przyjazdem do Warszawy Petříček podkreślił, że ta wizyta „jest ostatnim gestem naszej woli wyrażenia zgody przed podjęciem decyzji o wniesieniu pozwu”. Marcin Smolek, zastępca Wydziału Prawno-Konsularnego zaznaczyła natomiast, że tekst pozwu oraz „propozycja wstępnego środka w celu natychmiastowego wstrzymania wydobycia” są w toku przygotowań. Zaznaczył, że w lutym rząd Republiki Czeskiej podejmie decyzję, czy dojdzie do złożenia pozwu.

W Warszawie gościł także czeski wiceminister środowiska Vladislav Smrza.„Dziś miałem okazję wyjaśnić stronie polskiej wymagania regionu libereckiego, w tym zaopatrzenie mieszkańców regionu w wodę pitną, a jednocześnie poinformowałem, że czeski rząd zdecyduje o kolejnych krokach pod koniec lutego. Żałowaliśmy, że nie mogliśmy działać na szczeblu ministrów środowiska. Strona polska zaproponowała jedynie negocjacje na poziomie wiceministrów, z drugiej strony mieliśmy możliwość omówienia wspomnianych wymagań regionu i obietnicy, że Polska wkrótce wyrazi swoją opinię” – skomentował wiceminister środowiska Vladislav Smrž cytowany przez Ambasadę Republiki Czeskiej w Warszawie.

Źródła:

  1. https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_02_12_ministr_petricek_jednal_v_polsku_o_dole.html
  2. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/petricek-jednal-v-polsku-o-turowu-sdelil-podminky/1995454
  3. https://spidersweb.pl/bizblog/rzad-szykuje-lockdown/
  4. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/minister-spraw-zagranicznych-zbigniew-rau-spotkal-sie-z-ministrem-spraw-zagranicznych-republiki-czeskiej-tomaem-petkiem
  5. https://www.mzv.cz/warsaw/pl/aktualnosci/wizyta_ministra_spraw_zagranicznych_rcz_1.html

2. Protest w obronie zdrowia i życia

W sobotę, 13 lutego 2021 r. na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się międzynarodowy protest. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez kopalnię odkrywkową i elektrownię Turów. Powietrze zatrute przez emisje pyłów zawieszonych każdego roku wywołuje przewlekłe choroby układu oddechowego i serca. 120 osób rocznie umiera przedwcześnie, w związku z zanieczyszczeniem ze spalania węgla brunatnego w elektrowni Turów.

Uczestnicy protestu domagali się, aby nasze zdrowie wreszcie uzyskało priorytet nad krótkoterminowymi zyskami wielkich korporacji. Tragiczny wpływ Turowa na zdrowie ludzi wzbudza także niepokój specjalistów skupionych wokół inicjatywy Lekarze dla klimatu.

– Ilu ludzi musi jeszcze umrzeć, ilu musi być hospitalizowanych, ilu długotrwale stosujących leki? Ile osób musi nie przyjść do pracy z powodu choroby? Ile dzieci spędzi dzieciństwo lecząc się z powodu chorób wywołanych pozyskiwaniem energii z węgla? – komentował prof. Tadeusza Zielonka, znany warszawski pulmonolog.

Organizatorzy protestu podkreślali, że ich żądania dotyczą nie tylko Turowa. Wszystkie trzy państwa, których energetyka w dużym stopniu opiera się o spalania węgla brunatnego, muszą odejść od tego zabójczego paliwa.

– Turów dotyka nas osobiście, bo mieszkamy tu w trójkącie granicznym. Jednak nasza krytyka nie powinna być źle zrozumiana jako protest przeciwko Polsce czy nawet przeciwko ludności polskiej. Utrzymujemy wyjątkowo dobre stosunki sąsiedzkie i uważamy je za wielki atut" - komentowała Celeste Regina Fischer Rzecznik prasowy Greenpeace Oberlausitz,

– Wzywamy nasz czeski rząd do podjęcia działań prawnych na szczeblu UE w związku z nowymi wydarzeniami. Ale również nasze czeskie elektrownie węglowe muszą zostać szybko wyłączone i zastąpione czystymi źródłami energii –  powiedziała Nikol Krejčová, z Greenpeace Republika Czeska.

3. Czy MKOO przygotuje rozwiązania problemów wodnych?

16-17 lutego odbyło się posiedzenie grupy roboczej G1 Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Przed rozpoczęciem obrad delegaci otrzymali list z apelem. Organizacje pozarządowe, samorządowcy i posłowie zwrócili się w nim o przygotowanie rozwiązań dla ważnych problemów wodnych powodowanych przez górnictwo.

Praca nad rozwiązaniami powinna być logiczną konsekwencją decyzji podjętej przez delegatów w listopadzie 2020 roku. Wtedy, również pod wpływem apelu, Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem uznała Turów i całe górnictwo węgla brunatnego za problem ponadregionalny.

Odwodnienia górnicze prowadzą do powstania rozległych lejów depresji i poważnie wpływają na hydrologię regionów wydobycia węgla brunatnego. Znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych wokół kopalń może wpłynąć na dostępność wody do celów komunalnych. Do takiej sytuacji doszło w sąsiedztwie kopalni Turów w czeskim regionie libereckim. A po polskiej stronie, w gminie Bogatynia,  w 2018 r. doszło do wyschnięcia ujęcia.

Sygnatariusze listu zwrócili także uwagę na kwestię zanieczyszczeń z zagłębi węglowych (polskich i niemieckich), które przedostają się do rzek i mogą wpływać na ich stan chemiczny i ekologiczny oraz problem rekultywacji.

„Zalewanie wyrobisk będzie trwało znacznie dłużej, niż zakładają oficjalne plany. Na przykład zalewanie kopalni Turów może trwać nawet ponad 100 lat, a nie, jak szacuje operator, 35-37 lat. Oprócz zwiększonego zapotrzebowania na wodę w tym okresie oznacza to również wydłużenie problemu kwaśnego drenażu górniczego” – czytamy w liście.

Źródła: 

  1. https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/wiadomosci/item/561-czy-mkoo-ochroni-wode-przed-negatywnym-wplywem-gornictwa-wegla-brunatnego
  2. https://www.stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=57


 

.

 

×
 
stopturow
Podczas posiedzenia Komisji Petycji, przedstawicielka lokalnej społeczności z regionu zgorzeleckiego powiedziała, że zamknięcie Turowa (...)
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
więcej
2021-09-24
Nie zapominajmy, że w sporze o Turów, chodzi o wodę!
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe