×
Wybierz język
 

8 marca 2021
#stopturow
 

Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?

Czechy wysłały skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z działalnością kopalni Turów. Wielokrotnie starały i się dojść do porozumienia z Polską, niestety bezskutecznie. Teraz Polsce grozi wstrzymanie działalności Turowa do czasu ogłoszenia wyroku, a w dalszej perspektywie, w razie niezastosowania się do decyzji TSUE, możliwe kary finansowe. Za dramatyczną sytuację, w której wkrótce może znaleźć się region, winę ponosić będą PGE i rząd RP. 

1. Polska nie zostawiła Czechom alternatywy

Zgodnie z zapowiedzią w piątek 26 grudnia Czechy wysłały skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z działalnością kopalni Turów. Po długich, nieudanych próbach negocjacji z polskim rządem, strona czeska najwyraźniej straciła cierpliwość i podjęła zdecydowane kroki. Skarga została wysłana do TSUE zaledwie 4 dni po ogłoszeniu decyzji w tej sprawie.

Czeski wiceminister spraw zagranicznych Martin Smolek, stwierdził, że skarga dotyczy przede wszystkim naruszenia praw obywateli Czech: – Nie mogli brać udziału ani w wydaniu zezwolenia na wydobycie, ani w sądowej kontroli tej decyzji. Polska nie dostarczyła również stronie czeskiej niezbędnych dokumentów związanych z górnictwem i nie uwzględniła oceny oddziaływania na środowisko.

– Nam, mieszkańcom regionu, w którym spotykają się trzy państwa, nie podoba się konieczność pozwania jednego z naszych sąsiadów. Jednak ze względu na działania polskiej PGE i jej odnowiony plan wydobycia na kolejne 23 lata, niestety nie widzimy alternatywy. Główny powód to bezpośrednie zagrożenia niedoborem wody. Ale dbamy też o przyszłość całego regionu: podejście PGE blokuje dostęp mieszkańcom i władzom regionu do Europejskiego Funduszu Transformacji, co w połączeniu z szybko pogarszającą sytuacją przemysłu węglowego może powodować szkody społeczne na kilka pokoleń –  komentował Milan Starec, mieszkaniec przygranicznej wsi Uhelná.

Skarga do TSUE zawiera też wniosek o wstrzymanie prac w kopalni do czasu wydania orzeczenia. Poproszono także Trybunał o rozpoznanie sprawy w trybie priorytetowym.

Więcej: https://www.stopturow.com/pl4.php?dzial=7&kat=22

2. Jakich dalszych kroków możemy się spodziewać?

„Najpierw Trybunał w ciągu kilku tygodni powinien orzec w sprawie wniosku o środki tymczasowe. Czechy domagają się, żeby TSUE wstrzymał działalność Turowa.

O takim wstrzymaniu prowizorycznie może zdecydować wiceprezeska Trybunału Rosario Silva de Lapuerta, a potem skład orzekający” –  pisze w Gazecie Wyborczej Mateusz Kokoszkiewicz.

Następnie obie strony sporu pisemnie przedstawią swoje argumenty. Na wyrok możemy poczekać nawet 2 lata, a jeżeli zostanie zastosowany tryb przyspieszony, około roku. Jeśli Trybunał potwierdzi, że Polska uchybiła zobowiązaniom, będzie musiała natychmiast usunąć uchybienia. W przeciwnym wypadku Trybunał  może nałożyć na kraj karę finansową. Wyborcza podaje, że „według nieoficjalnych informacji kara ws. Izby Dyscyplinarnej może wynieść 2 mln euro dziennie!”

Skarga Republiki Czeskiej to może być dopiero początek międzynarodowych problemów. Organizacje pozarządowe, mieszkańcy przygranicznej Saksonii i politycy naciskają obecnie na rząd federalny Niemiec, aby przyłączył się do czeskiej skargi. Saksoński rząd wniósł już skargę do Komisji Europejskiej w styczniu.

– Ale kraj związkowy nie może wnieść skargi  do TSUE. Dlatego lokalna minister sprawiedliwości Katja Meier rozmawia z rządem federalnym w Berlinie, by przyłączył się do skargi Czechów – komentuje dla Dziennika Gazety Prawnej Kerstin Doerenbruch z Greenpeace Berlin.

Rośnie także presja na Komisję Europejską, aby zajęła się kwestią Turowa.

– Komisja Europejska sama potwierdziła, że w sprawie Turowa doszło do naruszenia prawa i że istnieją wystarczające podstawy, by uznać, że Polska dopuściła się niektórych z zarzucanych jej naruszeń. Nie rozumiemy, dlaczego nie podjęła żadnych działań – komentuje Nikol Krejčová z Greenpeace Czechy.


Więcej:

  1. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26836832,co-dalej-ze-skarga-czechow-na-polske-za-kopalnie-turow.html
  2. https://www.dw.com/pl/sp%C3%B3r-o-tur%C3%B3w-czesi-zaskar%C5%BC%C4%85-polsk%C4%99-przed-tsue/a-56657131
  3. https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/12947/czech-republic-to-sue-poland-over-turow-coal-mine/

3. PGE zaprzecza

W odpowiedzi na zapowiedź skargi przez rząd Republiki Czeskiej, PGE rozesłała do polskich mediów informację prasową. Komunikat  zawiera szereg nieścisłości, półprawd i niedopowiedzeń i przedstawia obraz konfliktu wokół Turowa w fałszywym świetle.

Greenpeace Polska dokonał analizy dokumentu, wskazując na fałszywe informacje zawarte w oświadczeniu. Np. PGE GiEK podało, że „W trakcie starań o decyzję środowiskową Kopalnia Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko”.

W rzeczywistości, jak podaje Greenpeace: „Czeskie ministerstwo środowiska złożyło skargę w ramach procesu oceny oddziaływania na środowisko ze względu na wadliwe przeprowadzenie konsultacji transgranicznych oraz niewystarczających planów zabezpieczenia dostępu do wody pitnej dla mieszkańców. Konsultacje transgraniczne powinny być kontynuowane, aby sytuacja została rozwiązana zgodnie z prawem. Jednak polskie władze zdecydowały się zamknąć proces konsultacji po tym, jak czeskie ministerstwo środowiska wyraziło swój sprzeciw”.

PGE pisze, że „Natychmiastowe zamknięcie Kompleksu Turów wygenerowałoby straty w wysokości 13,5 mld zł [...] Likwidacja działalności kompleksu Turów bez zapewnienia rozłożonego na lata programu transformacji oznaczałaby załamanie lokalnego rynku pracy oraz dramatyczny wzrost bezrobocia i upadłość setek firm, będących podwykonawcami kompleksu”. 

Spółka nie przedstawia natomiast żadnego planu stopniowego wygaszania kompleksu i transformacji regionu. Nie podaje informacji o tym, jakie kroki jest w stanie podjąć, aby zamknąć elektrownię i kopalnię do 2026 r. Zamiast tego stara się o koncesję na wydobycie do 2044 r. 

Za dramatyczną sytuację, w której wkrótce może znaleźć się region, winę ponosić będą wyłącznie PGE i rząd RP.  Po pierwsze dlatego, że nie potraktowali poważnie strony czeskiej podczas trwających mediacji, wielokrotnie dając dowody lekceważenia sprawy. Skutek jest taki, że Czechy złożyły wniosek do Trybunału Sprawiedliwości o nakaz wstrzymania wydobycia w Turowie do czasu ogłoszenia wyroku. Po drugie dlatego, że ich uparte starania o przedłużenie działalności do 2044 roku odbiera regionowi szansę na skorzystanie ze  środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. 

–  W poniedziałek polskie władze wyraziły zdziwienie decyzją o czeskiej skardze. Tymczasem każdy, kto, choć sporadycznie śledzi przebieg konfliktu, wiedział doskonale, że sprawa skończy się przed Trybunałem Sprawiedliwości. Czechy wielokrotnie podkreślały, że jeśli Polska nie spełni ich żądań, do skargi dojdzie –  komentuje Kuba Gogolewski z Fundacji „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”. –  PGE i polskie władze miały wiele okazji, by załagodzić konflikt. Niestety, zamiast poważnie potraktować negatywny wpływ odkrywki Turów na wody podziemne naszych sąsiadów, PGE po cichu złożyło wniosek o wydanie koncesji na wydobycie do 2044 roku. Konsekwencje arogancji PGE poniosą teraz mieszkańcy regionu, jeżeli TSUE nakaże wstrzymanie wydobycia do czasu wydania orzeczenia.

Więcej:

  1. https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29794/5-klamstw-pge-giek-o-turowie/?fbclid=IwAR2sUKuT7ghcpTADOH0RiVrCNmc3NvhR4tyjGZFjspFUYFYGkUyPJnz2Iew
  2. https://pgegiek.pl/aktualnosci/kompleks-turow-strategiczny-dla-zapewnienia-bezpieczenstwa-energetycznego-polski
  3. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26832127,to-juz-pewne-czechy-pozywaja-polske-do-tsue-za-kopalnie-turow.html
×
 
stopturow
Podczas posiedzenia Komisji Petycji, przedstawicielka lokalnej społeczności z regionu zgorzeleckiego powiedziała, że zamknięcie Turowa (...)
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
więcej
2021-09-24
Nie zapominajmy, że w sporze o Turów, chodzi o wodę!
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe