×
Wybierz język
 

29 listopada 2019
#stopturow
 

Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL

Precedens: czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w Polsce i żąda zatrzymania  kopalni Turów.

Czeski oddział Greenpeace staje w obronie interesów mieszkańców regionu libereckiego. W tym tygodniu organizacja została oficjalnie uznana za podmiot na prawach strony w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej na rozbudowę kopalni Turów w miejscu, gdzie przecinają się granice Czech, Polski oraz Niemiec. Postępowanie jest prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Jako jedyny zaangażowany czeski podmiot, Greenpeace będzie miał dostęp do informacji dotyczących projektu oraz możliwość skomentowania ich. Może także dołączyć dodatkowe informacje, analizy eksperckie oraz sugestie, które będą brane pod uwagę przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zyskuje prawo do odwołania się od decyzji polskich władz i zaskarżenia jej do odpowiedniego organu administracyjnego. Czeski oddział Greenpeace może dzięki temu efektywniej promować ochronę wody słodkiej regionu libereckiego, a także działać aktywnie na rzecz ochrony środowiska i globalnej ochrony klimatu.

Kopalnia Turów posiada licencję na wydobycie węgla brunatnego do końca kwietnia 2020 roku. Operator kopalni wystąpił o przedłużenie licencji do 2044 roku. Oznacza to rozbudowę kopalni - będzie się znajdowała w odległości 100 metrów od czeskiej granicy i 1200 metrów od najbliższej czeskiej gminy. Zwiększy się również jej głębokość - do 30 metrów poniżej poziomu Morza Bałtyckiego. W okresie 2020 - 2038 r. spalanie węgla w kopalni spowoduje emisję co najmniej 10,3 mln ton dwutlenku węgla rocznie i tym samym znacznie przyczyni się do pogłębienia kryzysu klimatycznego.

Wydobycie węgla w Turowie pociąga za sobą szereg negatywnych zjawisk, które obecnie nękają mieszkańców przygranicznych miejscowości. Rozbudowa kopalni spowoduje zwiększenie ilości pyłów i hałasu oraz może przyczynić się do utraty dostępu do wody pitnej dla około 30 000 mieszkańców regionu libereckiego. Stwarza również ogromne ryzyko suszy, która przyczyni się do wyginięcia flory i fauny w regionie. Cały lokalny ekosystem zostanie poważnie i nieodwracalnie zniszczony. Mimo to zarówno polskie władze, jak i spółka PGE odmawiają wypłacenia odszkodowań i rekompensaty za zdewastowanie środowiska. Jednocześnie projekt nie zapewnia alternatywnych źródeł wody pitnej.

Z tego powodu czeski oddział Greenpeace we współpracy z regionem libereckim i zainteresowanymi gminami wystosował petycję do Parlamentu Europejskiego, w której apeluje o oszczędzanie wody na pograniczu czesko-polsko-niemieckim. Petycję można podpisywać w różnych lokalizacjach Kraju Libereckiego, natomiast elektroniczna wersja petycji będzie dostępna od 02.12.2019 r. pod adresem: www.stopturow.cz.

Nikol Krejcova, koordynatorka kampanii węglowej czeskiego oddziału Greenpeace podkreśla:

“Jako czeski oddział Greenpeace pragniemy wykorzystać wszelkie możliwe środki, by powstrzymać rozbudowę kopalni węgla brunatnego Turów, która będzie miała katastrofalny wpływ na mieszkańców czeskich miejscowości przygranicznych oraz przyczyni się do katastrofy klimatycznej. Jako uczestnik procesu transgranicznego mieliśmy ograniczoną możliwość wpływania na decyzje podejmowane w Polsce. Cieszymy się, że możemy reprezentować mieszkańców regionu libereckiego i występować w ich interesie. Z tego powodu postanowiliśmy dołączyć do petycji skierowanej do Parlamentu Europejskiego, która powinna zwrócić uwagę na poważny problem utraty wody w Kraju Libereckim z powodu działalności kopalni. ”

“PGE jak do tej pory idzie w zaparte i nie przedstawiło nawet wariantu alternatywnego znacząco skracającego planowane wydobycie węgla brunatnego z odkrywki Turów” - dodaje Kuba Gogolewski, koordynator projektów Fundacji “Rozwój TAK - Odkrywki NIE” - “Jest to sprzeczne z wiedzą o wpływie działań ludzkich na klimat oraz z koniecznością podjęcia radykalnych kroków by zapobiec dalszemu ocieplaniu się Ziemi. Plany PGE nie ułatwiają też Polsce spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, których znaczenie będzie w związku z kryzysem klimatycznym rosło z roku na rok”.

×
 
stopturow
Raport dotyczący wpływu Turowa na wody w Saksonii, nie uszedł uwadze opinii publicznej w (...)
Wydobycie i spalanie węgla z odkrywki Turów to problem międzynarodowy. Po pierwsze dlatego, że (...)
Czechy przesłały do Komisji Europejskiej skargę w związku z rozbudową polskiej kopalni węgla brunatnego (...)
Związkowcy z kopalni  i elektrowni Turów narzekają na brak otwartej komunikacji z Polską Grupą (...)
Polska Grupa Energetyczna jeszcze niedawno publicznie negowała naukowe stanowisko w sprawie zmian klimatu, i (...)
Setki ludzi zebrały się 30 sierpnia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego wydobycia w (...)
30 sierpnia 2020 na Trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się protest przeciwko (...)
Polska strona wciąż nie chce przyznać, że Turów wpływa na stan wód podziemnych w (...)
więcej
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe