×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

KOPALNIA TURÓW

 

#
 

Kopalnia węgla brunatnego Turów znajduje się w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego, na obszarze gminy Bogatynia, która jest niewielkim polskim terytorium wysuniętym na południe i otoczonym przez tereny Czech i Niemiec. Z uwagi na specyficzne położenie i zasoby węgla brunatnego, teren ten jest od 70. lat w całości przeznaczony pod górnictwo i energetykę i przynosi korzyści polskiej gospodarce, podczas gdy większość negatywnych efektów oddziałuje na tereny sąsiednich krajów.

 

Eksploatacja węgla z kopalni Turów rozpoczęła się w 1947 roku. W przeszłości wydobywało się tutaj średnio 12 milionów ton węgla brunatnego rocznie, jednak w ostatnich latach wydobycie spada. W 2018 roku wyniosło 6 593 000 ton - blisko 50% poniżej wieloletniej średniej.

Na koniec 2017 roku kopalnia była w posiadaniu 302 540 000 ton rezerw przemysłowych węgla brunatnego. Na koniec 2018 roku zasoby przemysłowe złoża Turów wyniosły 294 475 000 ton.

 

PLANY ROZBUDOWY

Kopalnia Turów miała koncesję ważną tylko do kwietnia 2020 roku, jednak 20.03.2020r uzyskała przedłużenie koncesji o 6 lat. Właściciel kopalni - spółka PGE - zabiega o przedłużenie eksploatacji złoża węgla brunatnego do 2044 roku. Jednocześnie kopalnia ma być powiększona i zbliżyć się na 150-200 m do granicy z Republiką Czeską. Teren poszerzonej odkrywki ma sięgnąć ponad 3400 ha, a roczne wydobycie do 2030 r. szacuje się na 9-11,5 mln ton węgla z tendencją spadkową do 3,5-7 mln ton w latach 2038-2044 (przy założeniu, że koncesja zostanie na te lata przedłużona). Zwiększy się również głębokość turowskiej kopalni - dno wyrobiska ma być zgodnie z dokumentacja TEIA pogłębione nawet do 30 metrów poniżej poziomu Morza Bałtyckiego.

 

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe