×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

ELEKTROWNIA TURÓW

 

#
 

Oprócz kopalni węgla brunatnego w skład kompleksu wchodzi także Elektrownia Turów o mocy 1500 MW, która spala węgiel ze złoża Turów.

Zajmuje ona drugie miejsce wśród najbardziej zanieczyszczających środowisko obiektów przemysłowych w Polsce i siódme w całej Unii Europejskiej według Europejskiej Agencji Środowiskowej (2014). Obecnie operator ubiega się o rozbudowę kopalni węgla brunatnego, która dostarcza paliwo do elektrowni, przedłużając żywotność zarówno kopalni, jak i elektrowni do 2044 roku.

Elektrownia Turów buduje obecnie nowy blok o mocy 450 MW, który zastąpi stare bloki nr 8, 9 oraz 10 a jego żywotność przewidywana jest na 30 lat, czyli do czasu, kiedy - według rekomendacji Międzyrządowego Panelu ds. Zmiany Klimatu (IPCC) - ludzkość powinna całkowicie zaprzestać emitowania gazów cieplarnianych.

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe