×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

STAN PRAWNY

W dniu 20.03.2020 Minister Klimatu przedłużył koncesję dla kopalni o 6 lat, z pominięciem udziału społeczeństwa i nie dopuszczając do postępowania organizacji społecznych.

 

#
 

Kopalnia Turów do niedawna posiadała koncesję na wydobycie węgla brunatnego do końca kwietnia 2020 roku. PGE GiEK od 2015 roku podejmuje kroki administracyjne aby przedłużyć koncesję do 2044 roku.

W trwającym procesie udzielania pozwolenia na przedsięwzięcie dochodzi do naruszania prawa europejskiego, a konkretnie dyrektywy SEA (w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko), dyrektywy EIA (w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć), ramowej dyrektywy wodnej i Paryskiego porozumienia klimatycznego.

W konsultacjach trwającej latami procedury oceny oddziaływania na  środowisko brali udział mieszkańcy Czech i Niemiec, włączyły się w nie samorządy z kraju libereckiego, a w połowie listopada negatywne stanowisko wobec rozbudowy turowskiej odkrywki zajął oficjalnie rząd czeski.

21 stycznia 2020 zakończyła się transgraniczna ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko („TEIA”). RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla odkrywki, ignorując trwające do 20 stycznia konsultacje społeczne w Niemczech i bagatelizując uwagi czeskiego społeczeństwa.

Dodatkowo, w styczniu 2020 PGE wystąpiło o przedłużenie aktualnej koncesji o max. 6 lat. Zgodnie z polskim prawem, w takim przypadku nie ma obowiązku EIA (oceny oddziaływania na środowisko) i konsultacji społecznych. Organizacje społeczne nie zostały dopuszczone do udziału w postępowaniu. Decyzja została wydana 20 marca 2020r.

 

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe