×
Wybierz język
dlaczego stop Turów

O Turowie

Zagrożenia

Przyszłość

Działaj

O PGE

 

#
 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) to największy w Polsce producent energii elektrycznej, o udziale w rynku powyżej 40%. Ponad 91% elektryczności wytwarzanej przez PGE produkowana jest w oparciu o spalanie węgla. Pod koniec 2019 roku PGE dysponowała elektrowniami na węgiel kamienny o łącznej mocy zainstalowanej 7990MWe. Analogiczna moc elektrowni na węgiel brunatny wynosiła 6466MWe. PGE odpowiedzialna jest także za wydobycie 90% węgla brunatnego w Polsce.

Do największych elektrowni na węgiel kamienny należących do PGE należą Elektrownia Opole (ponad 3,2 GWe mocy zainstalowanej), Elektrownia Rybnik (ponad 1,8 GWe) oraz elektrownia Dolna Odra (ponad 1,3 GWe). PGE jest właścicielem największej w Europie elektrowni na węgiel brunatny - elektrowni Bełchatów (moc zainstalowana na koniec 2019 ponad 4,9 GWe) oraz elektrowni na węgiel brunatny Turów (o mocy ponad 1,4 GWe). W elektrowni Turów trwa budowa nowego bloku o mocy ponad 0,45 GWe. PGE ponad 90% inwestycji w latach 2009-2016 przeznaczyła na inwestycje w utrzymanie i budowę bloków energetycznych opartych na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego. PGE planuje również budowę odkrywki Złoczew oraz kontynuację wydobycia w odkrywce Turów do 2044 roku.
Kredytu korporacyjnego o wartości 4,1 mld złotych PGE we wrześniu 2018 roku udzieliły Bank Santander Polska, MUFG, Intesa SanPaolo oraz PKO BP.
Większość elektrowni i kopalni węglowych należących do PGE ubezpieczana jest przez Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZU.

 
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe