• Home
  • Aktualności
  • Porównanie kopalni ČSM i Turowa jest nieuzasadnione - sprostowanie artykułu

Porównanie kopalni ČSM i Turowa jest nieuzasadnione - sprostowanie artykułu

17 stycznia 2022 r. Business Insider opublikował artykuł, w którym informuje, że Polska  zarzuca Czechom, że z końcem 2021 r. przedłużyli koncesję na działalność kopalni ČSM, bez przeprowadzenia nowej oceny oddziaływania na środowisko. W opinii Huberta Smolińskiego, prawnika z Fundacji Frank Bold, porównanie kopalni ČSM i Turowa jest nieuzasadnione.

— Kopalnia węgla kamiennego ČSM do 2020 roku prowadziła działalność na podstawie koncesji poprzedzonej oceną oddziaływania na środowisko wraz ze stosownymi konsultacjami transgranicznymi [1]. 30 grudnia 2021 roku przedłużono jednorazowo decyzję środowiskową na okres 5 lat tj. do końca 2026 roku. W międzyczasie podjęto decyzję, że ČSM ma działać wyłącznie do 2022 roku, a jej zamknięcie odbędzie się na podstawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania likwidacji. PGE w Turowie uzyskało z kolei przedłużenie koncesji do 2026 roku bez decyzji środowiskowej i rzetelnie przeprowadzonych konsultacji transgranicznych oraz planuje zakończyć wydobycie dopiero w 2044 roku. Także koncesja wydłużająca okres działalności kopalni Turów do 2044 roku została wydana bez ostatecznej decyzji środowiskowej. Wydana przez RDOŚ w 2020 roku decyzja środowiskowa została zaskarżona, a postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Decyzja ta zatem nie powinna służyć do wydania koncesji z uwagi na toczący się proces odwoławczy przed GDOŚ. Z uwagi na fakt, że decyzja może zostać uchylona (jako niezgodna z prawem) istnieje ryzyko prowadzenia wydobycia bez decyzji środowiskowej — informuje Hubert Smoliński, prawnik z Fundacji Frank Bold.

Na stronie Business Insider Czytamy: 

"Polska zarzuca Czechom, że z końcem 2021 r. przedłużyli koncesję na działalność tej kopalni bez przeprowadzenia nowej oceny oddziaływania na środowisko. I to pomimo tego, że nasz kraj zgłaszał liczne obawy co do wpływu eksploatacji na teren powiatu cieszyńskiego w woj. śląskim.

Business Insider dotarł do pisma Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do czeskiego Ministerstwa Środowiska. Polscy urzędnicy wskazują w nim, że kontynuacja wydobycia węgla w kopalni ČSM może "negatywnie znacząco zagrażać środowisku i zdrowiu obywateli Rzeczpospolitej Polskiej". Dodają, że dalsza działalność zakładu "bez przeprowadzenia stosownego postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z Rzeczpospolitą Polską uchybia zobowiązaniom, wynikającym z art. 1 ust. 3 i 4 Konwencji z Espoo oraz art. 7 ust. 1 dyrektywy EIA (w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia na środowisko – przyp. red.)". [...]

W 2019 r. ruszyła procedura zmierzająca do przedłużenia koncesji. Chodziło w pierwszej kolejności o ustalenie, czy konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Polska została powiadomiona o postępowaniu i do niego przystąpiła. Jednak w lutym 2021 r. Czesi poinformowali polską stronę, że inwestor wycofał się z projektu. Mimo to do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska docierały informacje o kontynuowaniu eksploatacji tego złoża. W listopadzie GDOŚ zwróciła się do czeskiego resortu środowiska o wyjaśnienia, po czym 30 grudnia 2021 r. otrzymała informację o przedłużeniu pozwolenia na prowadzenie działalności kopalni ČSM o kolejne 5 lat na podstawie poprzedniej decyzji środowiskowej.

Sprostowanie: Kopalnia węgla kamiennego ČSM do 2020 roku prowadziła działalność na podstawie koncesji poprzedzonej oceną oddziaływania na środowisko wraz ze stosownymi konsultacjami transgranicznymi [2]. 30 grudnia 2021 roku przedłużono jednorazowo decyzję środowiskową na okres 5 lat tj. do końca 2026 roku, a nie koncesję, uznając, że warunki środowiskowe nie uległy zmianie i nie jest wymagane ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. W międzyczasie podjęto decyzję, że kopalnia CSM zostanie zamknięta w przeciągu kolejnego roku.

Ponadto, z informacji dostępnych na czeskich stronach rządowych wynika, że dla kopalni przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko dotyczącą sposobu zakończenia działalności górniczej [3]. Z doniesień medialnych oraz dokumentacji oceny oddziaływania na środowisko wiemy, że wydobycie w kopalni ma zakończyć się do 2022 roku [4]. Przeprowadzona ocena wyklucza jakiekolwiek oddziaływania transgraniczne, wobec czego kwestia konieczności przeprowadzenia transgranicznych konsultacji jest sporna.

Podsumowując, nie można porównywać kopalni ČSM oraz Turowa. Pierwsza będzie działać wyłącznie do 2022 roku, a jej zamknięcie odbędzie się na podstawie decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania likwidacji. PGE w Turowie uzyskało z kolei przedłużenie koncesji w pierwszej kolejności do 2026  roku, a następnie do 2044 roku bez ostatecznej decyzji środowiskowej i  rzetelnie przeprowadzonych konsultacji transgranicznych oraz planuje zakończyć wydobycie dopiero w 2044 roku.

Photo: Petr Štefek, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

  1.  https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP157?lang=cs
  2. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP157?lang=cs
  3. https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9222?lang=cs
  4. https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/sachta-utlum-okd-dul-csm-diamo-uhli-likvidace-tezba-ostravsko.A210326_600947_ostrava-zpravy_jog

Popularne Artykuły

27 marzec 2020

Czesi o rozbudowie odkrywki Turów

Czeskie media szeroko komentują temat  odkrywki Turów. Czeskie media szeroko komentują plany rozbudowy i przedłużenie koncesji kopalni odkrywkowej w Turowie. Podkreśla się, że odkrywka...
08 październik 2020

Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?

Czechy przesłały do Komisji Europejskiej skargę w związku z rozbudową polskiej kopalni węgla brunatnego Turów. To furtka umożliwiająca zaskarżenie Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedl...
08 czerwiec 2021

Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?

Czas na plan sprawiedliwej transformacji - program osłonowy dla Bogatyni i regionu zgorzeleckiego 5 mln euro dziennie do czasu zaprzestania wydobycia w odkrywce Turów na granicy polsko-czes...

O Nas

Nasze organizacje wspólnie przeciwdziałają rozbudowie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego Turów w Polsce, dla dobra lokalnych społeczności, przyrody i klimatu. Wspieramy działania obywatelskie podejmowane przez społeczność międzynarodową na styku Czech, Niemiec i Polski. Dążymy do tego, aby zależna od węgla brunatnego Bogatynia weszła na ścieżkę transformacji energetycznej, gospodarczej i społecznej.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.