×
Wybierz język
 

15 października 2020
#stopturow
 

Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?

Wydobycie i spalanie węgla z odkrywki Turów to problem międzynarodowy. Po pierwsze dlatego, że napędza kryzys klimatyczny, który dotyczy wszystkich ludzi na świecie. Po drugie jego działanie wpływa negatywnie na jakość powietrza i stan wód w trzech państwach Unii Europejskiej. Z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie niemieckiego miasta Żytawa wynika, że polska odkrywka negatywnie wpływa na stan wód w Saksonii, a to może oznaczać przyszłe problemy w dostępie do wody. Podobne do tych, które mają mieszkańcy kraju libereckiego. Tymczasem Czesi obliczyli koszty, które trzeba będzie wydać na ochronę źródeł wody pitnej w Czechach, z powodu działalności Turowa. 

 

1. Turów drenuje Niemcy

W poniedziałek 12.10.2020 w niemieckiej Żytawie (Zittau) odbyła się konferencja poświęcona  wpływowi polskiej kopalni odkrywkowej Turów na wody gruntowe w Saksonii. Thomas Zenker, burmistrz Żytawy, zaapelował, by władze Saksonii wzięły przykład z Czech i podjęły kroki prawne przeciwko planom PGE w Turowie.

Podczas konferencji zaprezentowano wyniki badań dr hab Ralfa Kruppa, niemieckiego hydrogeologa. Wskazują one jasno, że polska odkrywka negatywnie wpływa na stan wód u naszych zachodnich sąsiadów. Powoduje między innymi znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych (już o 100 m, a spodziewane jest dalsze obniżenie o 20 m); zapadanie się gruntu w rejonie Żytawy, które prowadzi do niebezpieczeństwa uszkodzenia budynków.

Co więcej, wysokie stężenia siarczanów regularnie wykrywane są w dolnej części Nysy. Stwierdzono także oddziaływanie kwaśnych wód kopalnianych na wody podziemne. W dodatku z powodu braku wody zdaniem dr Kruppa czas zalania kopalni odkrywkowej po zakończeniu eksploatacji będzie znacznie dłuższy, niż podano i proces ten będzie trwał aż 144 lata!

— Każda kopalnia węgla brunatnego napędza kryzys klimatyczny, ale Turów zagraża ponadto jakości wody i stabilności całego regionu. Rozwój górnictwa odkrywkowego narusza europejskie prawo ochrony środowiska. Turów musi zostać zatrzymany — powiedziała Karsten Smid, ekspert ds. energii w Greenpeace w Niemczech.

— Ludzie w trzech krajach płacą cenę za chciwość PGE — komentuje Riccardo Nigro, z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska — Jeżeli Komisja poważnie podchodzi do Europejskiego Zielonego Ładu, działań klimatycznych i praworządności, musi niezwłocznie wszcząć postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce i pociągnąć PGE do odpowiedzialności za nielegalne użytkowanie wody.

Źródła

 1. https://www.youtube.com/watch?v=YF8gcITRmOs&feature=youtu.be
 2. https://zittau.de/de/turow-studie
 3. https://www.radiodresden.de/beitrag/turow-tagebau-studie-warnt-zittau-sinkt-ab-667802/
 4. https://www.saechsische.de/zittau/turow-studie-auswirkungen-auf-deutsche-seite-gefahr-umwelt-grundwasserabsenkung-bodenabsenkung-laerm-5294475-plus.html
 5. https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/goerlitz-weisswasser-zittau/turow-tagebau-trinkwasser-gutachten-greenpeace-100.html
 6. https://www.greenpeace.de/themen/energiewende-fossile-energien/kohle/turow-bedroht-wasser-und-klima
 7. https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/studie-dusledky-tezby-v-dole-turow-muzou-byt-horsi-nez-se-ceka/1945127
 8. https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/24261-turowu-se-boji-uz-i-nemci-propad-zeme-v-zitave-kontaminovana-nebo-zadna-voda.html
 9. https://www.pb.pl/niemcy-skarza-sie-na-wode-1005203
 10. https://www.money.pl/gospodarka/polska-elektornia-turow-drazni-juz-nie-tylko-czechow-beda-kolejne-skargi-6564193615301248a.html

 

2. Czeskie koszty polskiego węgla

Czeski Liberecki Kraj  we współpracy z przedsiębiorstwami wodnymi (Severočeskou vodárenskou společností i Frýdlantskou vodárenskou) obliczyli koszty, które trzeba będzie wydać na ochronę źródeł wody pitnej w Czechach. Głównym zagrożeniem dla nich jest eksploatacja w polskiej kopalni węgla brunatnego Turów, która drenuje wodę z całej okolicy. 

Według aktualnych szacunków koszty wyniosą około 1,5 miliarda koron (ok. 246 450 000 zł). Czeskie Ministerstwo Środowiska ma obowiązek zgłosić Komisji Europejskiej istnienie szkód i wysokość kosztów oraz zażądać odszkodowania za nie — zaznacza portal Liberecky Kraj. 

— Tego ciężaru finansowego nie mogą ponosić podmioty, które nie spowodowały problemu, ani czescy podatnicy. Moim zdaniem koszty powinna ponieść ten, kto spowodował sytuację, czyli PGE. Dlatego przesłaliśmy kalkulację do Ministerstwa Środowiska i poprosiliśmy o wystąpienie o zwrot kosztów do Komisji Europejskiej. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. Wystąpiliśmy o to 12 października tego roku — komentował dla portalu Liberecky Kraj przewodniczący regionu Martin Půta.

 1. https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti-n1084378.htm
 2. https://www.regiony24.cz/112-237039-odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul--vycislily-je-vodarenske-spolecnosti
 3. https://genus.cz/regiony/liberecko/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-nbsp-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti-n492494.htm
 4. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/naklady-s-tezbou-v-turowe-odhadl-liberecky-kraj-na-1-5-mld.kc
 5. https://liberecka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/24224-naklady-na-ochranu-vodnich-zdroju-kvuli-turowu-odhady-hovori-o-miliarde-a-pul.html
 6. https://www.frydlantsko.eu/2020/10/09/odhady-ceskych-nakladu-vzniklych-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-dosahuji-miliardy-a-pul-vycislily-je-vodarenske-spolecnosti/
 7. https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Hejtman-Puta-Doposud-jsme-na-opatreni-vynalozili-nekolik-milionu-639873
 8. https://iuhli.cz/tezba-v-turowe-vyjde-kraj-na-15-miliardy/¨
 9. https://liberec.rozhlas.cz/ochrana-zdroju-pitne-vody-na-frydlantsku-kvuli-polskemu-dolu-prijde-na-miliardu-8336364
 10. https://www.komunalniekologie.cz/info/naklady-vznikle-v-souvislosti-s-polskym-dolem-turow-jsou-odhadnuty-na-miliardy-pul
 11. https://www.vodarenstvi.cz/2020/10/11/ochrana-zdroju-pitne-vody-na-frydlantsku-prijde-na-miliardu-a-pul/

3. Apel polityków i organizacji pozarządowych

14 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Podgrupy roboczej G1 MKOO Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem. Dwa dni wcześniej członkowie grupy roboczej otrzymali apel, pod którym podpisała się polska eurodeputowana, polscy posłowie i posłanki, naukowcy i organizacje pozarządowe. 

W apelu zaznaczono, że z powodu negatywnego wpływ odkrywki  Turów na stan wód i gospodarkę wodną w Czechach, a także w Niemczech i w Polsce, konieczne jest: 

 • uznanie negatywnego wpływu kopalni Turów na stan ilościowy wód podziemnych za problem o znaczeniu ponadregionalnym,
 • wspólne i skoordynowane działanie w celu oceny przez wszystkie państwa reprezentowane w MKOOpZ zgodności rozbudowy kopalni Turów z art. 4 ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

W apelu czytamy: „ze względu na to, że oddziaływania kopalni Turów uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu ilościowego wód do 2027 roku w Czechach, Niemczech i Polsce, zaliczenie tych oddziaływań do problemów o znaczeniu ponadregionalnym uważamy za istotny pierwszy krok w kierunku poprawy stanu wód w całym międzynarodowym dorzeczu. Osiągnięcie dobrego stanu wszystkich jednolitych części wód do 2027 r. jest obowiązkiem wszystkich państw członkowskich, którego jednak ani Czechy, ani Niemcy nie mogą spełnić bez współpracy z Polską.

Takie podejście do rozwiązywania wspólnych dla wszystkich trzech państw problemów na jednym forum jest powszechnie przyjęte i wspierane nie tylko przez ogólnoeuropejskie organizacje pozarządowe, ale także przez wielu innych przedstawicieli z Niemiec, Czech i Polski, takich jak członkowie samorządów lokalnych i parlamentów krajowych oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego”.

4. Postępowanie odwoławcze wciąż trwa

W czwartek, 23.01.2020, dwa dni po opublikowaniu decyzji środowiskowej dla odkrywki Turów, wrocławski RDOŚ wydał decyzję o nadaniu jej rygoru natychmiastowej wykonalności. Procedura oceny uwag społeczeństwa i ekspertyz dostarczonych przez strony postępowania miała początkowo trwać do marca 2020 roku, ale wrocławski RDOŚ oświadczył w grudniu, że posiada wystarczające informacje do wydania decyzji środowiskowej, pomimo trwających konsultacji raportu środowiskowego w Niemczech, gdzie na zgłaszanie uwag czas był do 20 stycznia 2020 r.

W związku z licznymi uchybieniami formalnymi oraz zarzutami o naruszenie kilku europejskich dyrektyw szereg podmiotów odwołał się od tej decyzji do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. 

Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze, które miało zakończyć się 9 października. Ponieważ do tej pory nie ukazała się żadna decyzja, postępowanie najprawdopodobniej zostanie przedłużone. 

Źródła:

 1. http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia
 2. https://stopturow.com/pl1.php?dzial=2&kat=14&art=1
 3. http://bip.gdos.gov.pl/files/obwieszczenia/168549/DOO%C5%9A-WD%C5%9A-ZOO.420.41.2020.AB.1---BIP.pdf
×
 
stopturow
Raport dotyczący wpływu Turowa na wody w Saksonii, nie uszedł uwadze opinii publicznej w (...)
Wydobycie i spalanie węgla z odkrywki Turów to problem międzynarodowy. Po pierwsze dlatego, że (...)
Czechy przesłały do Komisji Europejskiej skargę w związku z rozbudową polskiej kopalni węgla brunatnego (...)
Związkowcy z kopalni  i elektrowni Turów narzekają na brak otwartej komunikacji z Polską Grupą (...)
Polska Grupa Energetyczna jeszcze niedawno publicznie negowała naukowe stanowisko w sprawie zmian klimatu, i (...)
Setki ludzi zebrały się 30 sierpnia, aby wyrazić swój sprzeciw wobec dalszego wydobycia w (...)
30 sierpnia 2020 na Trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec odbył się protest przeciwko (...)
Polska strona wciąż nie chce przyznać, że Turów wpływa na stan wód podziemnych w (...)
więcej
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe