×
Wybierz język
 

21 grudnia 2020
#stopturow
 

Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości

Komisja Europejska przyjęła uzasadnioną opinię w postępowaniu wszczętym przez Czechy przeciwko Polsce na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Otwiera to Czechom możliwość skierowania sprawy do TUSE.

1. Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości

17 grudnia Komisja przyjęła uzasadnioną opinię w postępowaniu wszczętym przez Republikę Czeską. Strona Czeska twierdziła, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej poprzez niektóre działania podjęte w ramach postępowania w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie węgla brunatnego Turów do 2026 roku.

Czechy złożyły skargę do Komisji w dniu 30 września 2020 r. Następnie Komisja wysłuchała obu stron. W swojej uzasadnionej opinii Komisja uznała, że ​​Polska dopuściła się niektórych naruszeń prawa UE, które Czechy podniosły w skardze. Jednak nie wszystkich.

Po pierwsze, Komisja uważa, że ​​polskie prawo nieprawidłowo transponuje przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (2011/92 / UE) w zakresie dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Brak zgodności właściwego prawa polskiego z dyrektywą 2011/92 jest również przedmiotem toczącego się postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE.

Po drugie, w kontekście postępowania w sprawie przedłużenia koncesji na wydobycie dla kopalni węgla brunatnego Turów Komisja uznała, że ​​polskie władze nieprawidłowo zastosowały przepisy dyrektywy w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (2011/92 / UE) i dyrektywy w sprawie dostępu do informacji ( 2003/4 / WE), w odniesieniu do informowania opinii publicznej i państw członkowskich uczestniczących w konsultacjach transgranicznych, dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a także zasady lojalnej współpracy zapisanej w art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE).

Inne naruszenia, które zostały wskazane przez Czechy dot. strategicznej oceny środowiska (2001/42 / WE) i ramowej dyrektywy wodnej (2000/60 / WE), zostały uznane przez Komisję za bezzasadne na podstawie dowodów i argumentów przedstawione przez oba państwa członkowskie.

Po przyjęciu przez Komisję uzasadnionej opinii Czechy mogą podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie wyklucza to stronom możliwości polubownego zakończenia sporu. 

Źródło:

  1. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2452

2. Bogatynia dalej bez burmistrza

Wybory na burmistrza Bogatyni zostały przesunięte na 24 stycznia „z powodu zagrożenia epidemicznego”. Rozporządzenie wydał premie Mateusz Morawiecki. Przedterminowe miały odbyć się 15 listopada, następnie zostały przesunięte na 20 grudnia. Poprzedni burmistrz Bogatyni Wojciech Błasiak zrezygnował z tej funkcji w sierpniu br. 

Mieszkańcy Bogatyni będą wybierać swojego burmistrza spośród ośmiu kandydatów, należą do nich: Krystian Bajsarowicz, Artur Bohdanowicz, Wojciech Dobrołowicz, Paweł Fudali, Grzegorz Kina, Ireneusz Kropidłowski, Artur Oliasz i Artur Sienkiewicz.

Źródło:

  1. https://wroclaw.tvp.pl/51338672/wybory-burmistrza-bogatyni-ponownie-przelozone-znowu-przez-koronawirusa


 

×
 
stopturow
Pod koniec zeszłego roku władze PGE przyznały, że chcą pozbyć się aktywów węglowych. Nie (...)
Komisja Europejska przyjęła uzasadnioną opinię w postępowaniu wszczętym przez Czechy przeciwko Polsce na podstawie (...)
9 grudnia ukazało się wspólne oświadczenie przedstawicieli czeskich władz: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Spraw Zagranicznych (...)
Greenpeace podejmuje działania w obronie dawnego uzdrowiska Opolno-Zdrój przed ekspansją odkrywki Turów. W akcję (...)
Temat kontrowersyjnej działalności kopalni odkrywkowej Turów budzi coraz większe zainteresowanie polityków. W ostatnich dniach (...)
Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem uznała Turów i całe górnictwo węgla brunatnego za (...)
Rozpoczęły się rozmowy Polski i Czech dotyczące spornej koncesji dla odkrywki Turów. Strona Polska, (...)
Ministerstwo klimatu udostępniło pełną treść decyzji dotyczącej koncesji dla kopalni Turów wydanej 20 marca (...)
więcej
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe