×
Wybierz język
 

19 kwietnia 2021
#stopturow
 

Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje

Skarga wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Republikę Czeską została oficjalnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Oznacza to rozpoczęcie sześciotygodniowego okresu, w którym inne państwa członkowskie mogą przystąpić do postępowania. Możemy spodziewać się przede wszystkim głosu ze strony Niemiec, których obywatele podobnie jak Czesi, są narażeni na destrukcyjne działanie polskiej odkrywki. Niewykluczone, że dołączą także inne państwa, w których głos przeciwnej odkrywce partii Zielonych, jest dobrze słyszalny. 

1. Informacja o skardze oficjalnie opublikowana

19 kwietnia 2021 r. skarga wniesiona do Trybunału Sprawiedliwości UE przez Republikę Czeską została oficjalnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Przez sześć kolejnych tygodni do sprawy będą mogły dołączyć teraz także inne państwa członkowskie UE.

Dużą presję na poparcie skargi Republiki Czeskiej wywierają na swoim rządzie obywatele Saksonii, którzy także cierpią z powodu działalności polskiej kopalni. Wniosek mógłby poprzeć także rząd federalny Niemiec. Czy inne państwa również włączą się w spór wokół odkrywki? Niewykluczone. Warto przypomnieć, że 6 grudnia 2020 roku Europejscy Zieloni przyjęli rezolucję „Dla europejskiej przyszłość bez węgla – o wstrzymaniu działania kopalni Turów na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim”. Zieloni są członkami koalicji rządowej w Austrii, Finlandii, Irlandii, Luksemburga i Szwecji, może to więc oznaczać chęć włączenia się tych Państw w sprawę Turowa.

Więcej:

  1. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62021CN0121&lang1=PL&from=EN&lang3=PL&lang2=PL&_csrf=cda7a7c6-fc2e-4f3d-8656-0f8170f78b74#PP1Contents
  2. https://biznesalert.pl/zieloni-rezolucja-kopalnia-turow-wegiel-brunatny/
  3. https://europeangreens.eu/content/european-future-without-coal-stop-tur%C3%B3w-coal-mine

2.  Czy Niemcy dołączą do skargi?

Niemieccy aktywiści protestowali 13 kwietnia przed siedzibą biura kanclerza Saksonii w Dreźnie. Domagali się odpowiedzi na list otwarty wysłany w marcu do premiera Saksonii Michaela Kretschmera. Zdaniem aktywistów Saksonia powinna poprzeć Republikę Czech w procesie dotyczącym Turowa przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Jeden z protestujących, Wolfgang Domeyer z Greenpeace Oberlausitz, zaznaczył, że plany dalszego działania kompleksu turowskiego są niezgodne z celem redukcji emisji CO2 w UE.

Konflikt wokół Turowa skomentował także burmistrz niemieckiej Żytawy Thomas Zenker, który wyraził nadzieję, że transformacja kompleksu turowskiego przebiegać będzie równolegle z procesem transformacji zagłębia łużyckiego po niemieckiej stronie granicy. Liczy także, że jasno określone zostanie, co stanie się po zakończeniu wydobycia w Turowie. 

Więcej:

  1. https://www.bund-sachsen.de/service/presse/detail/news/kraftwerk-turow-offener-brief-an-mp-kretschmer/
  2. https://www.ardmediathek.de/video/mdr-sachsenspiegel/kohlekraftwerk-turow-im-dreilaendereck-brodelt-es/mdr-sachsen/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy8yNDk2MTljMy01YzlmLTQ1M2UtYjEyMy1jN2E2NmQ1ZWQ2NGE/

3. Odpowiedź na interpelację

23 marca 2021 r. grupa posłów wystąpiła z interpelacją do Ministerstwa Aktywów Państwowych o wystąpienie do zarządu PGE ws. udostępnienia danych dotyczących m.in. struktury wieku zatrudnienia w elektrowni i kopalni Turów. Dotychczas Polska Grupa Energetyczna nie udostępniała publicznie takich danych.

Z informacji przekazanych przez ministerstwo wynika, że w kopalni i elektrowni Turów zatrudnionych jest obecnie 3 536 osób. 306 z nich ma 61 lub więcej lat. Osoby te do 2026 roku będą już na emeryturze.

Do 2030 roku 884 osoby, a więc ¼ dziś zatrudnionych w elektrowni i kopalni Turów, będzie już w wieku emerytalnym.

Odpowiedź na interpelację zawiera także nieprawdziwe informacje, które są rozpowszechniane przez PGE, jak choćby te, że „stanowiska pracy bezpośrednio w Kopalni i Elektrowni, w spółkach zależnych oraz podmiotach współpracujących zapewniają stabilny byt dla nawet 80 tysięcy osób”. Jednocześnie z dokumentu wynika, że w kopalni i elektrowni Turów zatrudnionych jest obecnie 3 536 osób, a kopalnia i elektrownia wraz ze spółkami zależnymi to „blisko 5 tys.bezpośrednich miejsc pracy”.

Jasno widać więc, że rząd, zamiast przedstawiać fakty i bezstronnie zająć się sprawą, reprezentuje interesy spółki, dla której zyski są ważniejsze niż dobro regionu. PGE i rząd wielokrotnie sprzeciwiają się „natychmiastowemu zamknięciu kopalni i elektorowi Turów”, ale nigdzie nie przedstawiają scenariuszy wyłączenia kompleksu w 2026 lub 2030 roku. Tym samym blokują regionowi dostęp do środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i utrzymują mieszkańców w wierze w nierealną wizję istnienia Turowa do 2044 r.

Niestety wydaje się, że większość polskich mediów bez namysłu powtarza komunikat PGE, zamiast głębiej przeanalizować problem.

Więcej:

  1.  http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBZZFTC/%24FILE/i21546-o1.pdf

4. Przeciwko wnioskowi TSUE

Rada Powiatu Zgorzeleckiego przyjęła stanowisko dotyczące poparcia dla działań podejmowanych w celu zapewnienia dalszego stabilnego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

„Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego, mając na względzie dobro mieszkańców powiatu, a w szczególności mieszkańców gminy Bogatynia, wystąpił z wnioskiem za pośrednictwem Piotra Romana - Prezydenta Euroregionu Nysa, do zarządów gmin i powiatów tworzących Euroregion NYSA, o wyrażenie poparcia dla działań podejmowanych w celu zapewnienia dalszego stabilnego funkcjonowania Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni oraz wsparcia samorządów Zagłębia Turoszowskiego ubiegających się o środki finansowe w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji”–- czytamy w uchwale rady powiatu z 1 kwietnia 2021 roku.

We wniosku znalazła się także prośba o poparcie przez gminy euroregionu apelu Powiatu Zgorzeleckiego o pozyskanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

  1. https://bip.powiat.zgorzelec.pl/kategorie/63-rady-powiatu-zgorzeleckiego/artykuly/904-uchwala-nr-xxxi2132021-rady-powiatu-zgorzeleckiego-z-dnia-1-kwietnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-stanowiska-o-wyrazeniu-poparcia-dla-dzialan-podejmowanych-w-celu-zapewnienia-dalszego-stabilnego-

Zdjęcie: Greenpeace Oberlausitz

×
 
stopturow
Podczas posiedzenia Komisji Petycji, przedstawicielka lokalnej społeczności z regionu zgorzeleckiego powiedziała, że zamknięcie Turowa (...)
W 2016 r. w kopalni Turów doszło do katastrofy. Na zwałowisku odpadów powydobywczych osunęła (...)
Trwa rozprawa w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotycząca kopalni Turów. Mimo trwających od (...)
18 października 2021 odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na Dolnym (...)
Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przeanalizowali przyszłość kompleksu energetycznego Turów. Dni energetyki opartej (...)
Liderzy górniczych związków zawodowych protestują dziś (22 października) pod siedzibą europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w (...)
Zakończone wybory w Czechach zapewne, wbrew zapowiedziom polskiego rządu, wcale nie przyniosą nagłego zwrotu (...)
Trwają wybory parlamentarne w Czechach (8-9 października). Jeżeli nowy rząd będzie bardziej progresywny w (...)
więcej
2021-09-24
Nie zapominajmy, że w sporze o Turów, chodzi o wodę!
2021-09-20
Ponad 2 miliony złotych dziennie kary za wydobycie węgla w (...)
2021-09-20
Na co pójdą pieniądze podatników: kary za Turów czy podwyżki (...)
2021-09-09
Dla życia bez węgla
2021-08-18
Turów rowerm - dla odejścia od węgla w transgranicznym regionie
2021-08-11
Raport IPCC nie pozostawia wątpliwości: Turów musi przestać działać najpóźniej (...)
2021-07-28
Blok 7 w Turowie. Czy będą kolejne wyłączenia?
2021-07-20
Koszty trwania przy węglu
2021-07-08
Nikłe szanse na szybkie zakończenie sporu
2021-07-02
List do Virginijusa Sinkevičiusa
2021-06-11
Polska musi pokazać dobrą wolę w negocjacjach
2021-06-08
Pieniądze dla Czechów czy na odejście od węgla?
2021-05-28
Turów szansą na początek (zaplanowanego) końca węgla w Polsce
2021-05-26
Problem z Turowem i polskim węglem – 10 faktów
2021-05-21
TSUE zakazuje działalności kopalni Turów
2021-05-17
Czemu palicie naszą przyszłość?
2021-05-07
Koncesja, która zniszczy region
2021-04-28
PGE manipuluje danymi na temat Turowa. Poznaj fakty
2021-04-23
OZE może być przyszłością Turowa
2021-04-19
Do skargi na Turów mogą przystąpić kolejne kraje
2021-04-13
Polska odpowiedź na czeski wniosek
2021-04-01
Polska nie wyciągnie ręki do sąsiadów
2021-03-18
Eskalacja konfliktu
2021-03-09
Jak uratować Opolno-Zdrój?
2021-03-09
Dziś pracujemy nad tym co będzie za 10 lat
2021-03-08
Polska zaskarżona do TSUE. I co dalej?
2021-02-22
Czesi skarżą Polskę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Czy za arogancję (...)
2021-02-17
Ostatni gest dobrej woli
2021-02-08
Dość arogancji PGE
2021-02-03
Koncesja dla Turowa do 2044 roku. Po raz kolejny za (...)
2021-01-27
PGE vs reszta świata
2021-01-21
Mieszkańcy niemieckiej Żytawy skarżą Polskę do Komisji Europejskiej
2021-01-12
Sztuczne podtrzymywanie węglowej agonii
2020-12-21
Otwarte drzwi do Trybunału Sprawiedliwości
2020-12-10
Czechy: Polska odpowiedź w sprawie Turowa jest nie do przyjęcia
2020-12-08
Turów zagraża naszemu dziedzictwu kulturowemu
2020-12-01
Twitter ćwierka o Turowie
2020-11-27
Presja ma sens. MKOO uznało Turów za problem międzynarodowy
2020-11-17
Problem większy niż Pałac Kultury
2020-11-09
Działalność Turowa sprzeczna z zasadami przezorności i prewencji
2020-10-21
W Niemczech coraz głośniej o Turowie
2020-10-15
Kto zapłaci za wodę dla odkrywki Turów?
2020-10-08
Czy Polskę czeka Trybunał Sprawiedliwości za nierentowną odkrywkę?
2020-09-29
PGE musi zacząć grać w otwarte karty
2020-09-23
PGE w rozkroku
2020-09-14
Ramię w ramię przeciwko odkrywkom. Relacja wideo z protestu.  
2020-09-09
Solidarnie przeciwko odkrywce Turów. Międzynarodowy protest na kajakach
2020-08-06
Sporu o Turów ciąg dalszy
2020-08-03
Spływ energetyczny i manifestacja na Trójstyku granic
2020-07-21
Europa podzielona na Trójstyku granic
2020-07-15
Posiedzenie Komisji Petycji PE: „Turów narusza unijne procedury”
2020-07-08
Spotkajmy się na Trójstyku granic
2020-07-01
Odejście od węgla brunatnego jest nieuniknione
2020-06-24
PGE odbiera regionowi szanse rozwoju
2020-06-18
Turów narusza unijne przepisy dotyczące wody
2020-06-02
Transformacja Turoszowa
2020-05-22
W czerwcu będzie głośno o Turowie
2020-05-15
Unia Europejska przygląda się koncesji dla odkrywki Turów
2020-05-15
Niemieckiej elektrowni Datteln 4 skomplikowane i drogie narodziny – tylko (...)
2020-05-06
Odkrywka Turów coraz mniej się opłaca
2020-05-04
EURACTIV: Czesi kwestionują Turów
2020-04-30
Odkrywki pod lupą Rzeczpospolitej
2020-04-15
Jeziora pokopalniane w Turowie i Bełchatowie
2020-04-14
O tym jak Czesi górami i lasami, węgiel brunatny do Turowa (...)
2020-04-10
Oko.press pisze o Turowie
2020-04-06
Bank Santander wspiera PGE
2020-04-06
Emisje zanieczyszczeń nie kończą się na granicy
2020-04-01
Przedłużenie żywota odkrywki Turów w cieniu koronawirusa.
2020-04-01
Czy mBank pali węglem z Turowa?
2020-03-30
Minister klimatu przedłużył o 6 lat koncesję dla Turowa
2020-03-27
Czesi o rozbudowie odkrywki Turów
2020-03-27
Miasto Żytawa składa apelację
2020-03-26
Odpowiedź na interpelację w sprawie Turowa
2020-03-25
Spragnieni sprawiedliwości
2020-03-25
Cicha koncesja dla kontrowersyjnej odkrywki Turów
2020-03-24
Oficjalna informacja PGE z 24 marca 2020
2020-03-20
Kryzys masz jak w banku
2020-03-06
Petycja złożona w Parlamencie Europejskim
2020-02-21
Podpisz petycję!
2020-02-18
Transformacja energetyczna Turowa
2020-01-20
Czesi skarżą Turów!
2019-11-29
Czeski Greenpeace dołączył do postępowania OOŚ w PL
2019-11-21
Polsko-czeskie stracie dyplomatyczne
2019-11-15
Rząd Czech da odkrywce Turów czerwoną kartkę!
2019-10-16
Specustawa węglowa - protest
2019-04-24
Kopalnia Turów lekceważy konsultacje międzynarowdowe
Licencja Creative Commons Materiały zgromadzone na serwisie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe