• Home
  • Zprávy
  • Turów v Petičním výboru EP: oblast je připravená na odklon od uhlí do roku 2030, teď je nezbytný důvěryhodný plán transformace

Turów v Petičním výboru EP: oblast je připravená na odklon od uhlí do roku 2030, teď je nezbytný důvěryhodný plán transformace

Během zasedání Petičního výboru, zástupkyně lokální společnosti zhořelecké oblasti prohlásila, že uzavření Turowa v roce 2030 „se zdá být rozumným návrhem, který je akceptovatelný obyvateli zhořeleckého okresu a pracovníky komplexu Turów”. Zástupce Evropské komise však zdůraznil, že pro to, aby oblast dosáhla na prostředky z Fondu transformace, musí předložit důvěryhodný program transformace postavený na dekarbonizaci do roku 2030. 

2. prosince 2021, během zasedání Petičního výboru Evropského parlamentu v Bruselu, byly znovu projednávány dvě petice ve věci Turowa. První z nich byla podána v roce 2019, jménem Libereckého kraje a týká se nebezpečí ztráty pitné vody v kraji z důvodu rozšíření hnědouhelného dolu Turów. Druhá petice byla podána v roce 2020, jménem spolku Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu, podepsaná obyvateli oblasti, a která byla namířená proti okamžitému uzavření dolu.

Turów nadále bere sousedům vodu

Václav Žídek, zastupující Liberecký kraj, uvedl, že situace týkající se vlivu dolu na české území se od podání petice nezměnila. Zdůraznil, že zásoby pitné vody pro obyvatele oblasti jsou stále v ohrožení a hladina půdní vody už delší dobu klesá. Jen v roce 2020 poklesla o osm metrů. Zdůraznil také další hrozby plynoucí z činnosti povrchového dolu: emise, světelný smog, hluk, ztráta vody v krajině.

— V souvislosti s tím, bych chtěl Komisi požádat o dvě věci — řekl Žídek — žádáme, aby SDEU navýšila pokutu takovým způsobem, aby byla efektivní a nedocházelo k dalšímu porušování základních právních principu EU, dále pak o nalezení jiného způsobu na ukončení porušování nařízení Soudního dvora a projednání petice na plenárním posezení EP.

Uzavření Turowa v roce 2030 je rozumným návrhem pro obyvatele

— Falešná alternativa hovořící o okamžitém uzavření dolu nebo jeho fungování do roku 2044 je sociotechnickým úskokem nasměrovaným na podporu politického konfliktu s nadnárodním významem. Jde o opakování starých chyb. Jako zástupci lokální společnosti, jsme toho mínění, že jediné opravdové dilema se týká tempa změn. Rok 2030 vypadá jako rozumný návrh, který můžou akceptovat tak obyvatelé zhořelecké oblasti, jako pracovníci komplexu Turów, pod podmínkou předložení racionálního plánu na budoucnost — prohlásila Agnieszka Spirydowicz, předsedkyně zhořeleckého rozvojového klastru OZE a energetické efektivity (ZKlaster) — Dle našeho mínění lze díky snaze lokální společnosti, za podpory komise, zavést již připravený plán transformace hnědouhelné pánve, zahrnující oblast Turowa. Je také třeba zahájit transformaci sousedících uhelných oblastí v Sasku a Česku. Pouze tehdy můžeme hovořit o spravedlivé transformaci, a ne o transformaci, na které jedni získají na úkor druhých.

Chybějící důvěryhodný programu transformace způsobuje nedostatek prostředků z Fondu pro spravedlivou transformaci 

— Evropská komise odmítá stížnost, dle které by obce Bogatynia a Turów měly využívat prostředky z Fondu spravedlivé transformace. Jelikož smyslem není podpora samotného projektu, ale podpora těch regionů, které čelí závažným hospodářským a společenským výzvám plynoucím z transformace hospodářství ve směru emisní neutrality, ve směru dekarbonizace — říká Paweł Olechnowicz z hlavního ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO) — Takže musí existovat zásadní a důvěryhodný plán takovéto transformace a musí proběhnout do roku 2030. Tyto podmínky nejsou splněny. Za prvé polský ministr prodloužil koncesi pro důl Turów do roku 2044. [...] Za druhé v elektrárně Turów nedávno došlo ke zprovoznění nového energetického bloku. Takže zatím nevnímáme jako splněnou žádnou z podmínek, které jsou nezbytné, pro zpřístupnění prostředků z Fondu spravedlivé transformace pro tuto oblast. [...] Chybějící důvěryhodný program transformace je důvodem pro zmrazení přístupu k prostředkům Fondu spravedlivé transformace.

Paweł Olechnowicz také jako kladný příklad uvedl oblast Východního Velkopolska, které se má do roku 2030 zcela odklonit od uhlí, čímž láká zhořeleckou oblast, aby se vydala stejným směrem.

Martin Hojsik zase zdůraznil, že Polsko musí dodržovat zásady Evropské unie. Nemůže požadovat peníze z Evropské unie a současně porušovat její zákony.

Tatjana Ždanoka informovala, že obě petice budou projednány. Požádala také Evropskou komisi o aktualizaci svých odpovědí. 

 

Dále:

  1. https://multimedia.europarl.europa.eu/en/committee-on-petitions_20211202-0900-COMMITTEE-PETI_vd 
  2. ;

Populární články

30. duben 2021

PGE – mýty a realita

Co říká PGE?1 V případě uzavření komplexu Turów přijde o živobytí 80 000 polských občanů. Fakta V dubnu 2021 bylo v hnědouhelném dole a el...
6. srpen 2020

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už proj...
30. listopad 2021

Následky katastrofy v dole Turów

V roce 2016 došlo v dole Turów ke katastrofě. Na složiště těžebního odpadu se sesunula zemina a zasypala uhlí určené k vytěžení. Dle polsk&eacu...

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.