• Home
  • Zprávy
  • V červnu se bude o Turově hodně mluvit

V červnu se bude o Turově hodně mluvit

Prodloužení koncese na těžbu hnědého uhlí v dole Turów na dalších 6 let, vydané v březnu ministrem klimatu, neznamená konec boje o ochranu zdrojů pitné vody, zdraví a klid občanů z česko-polsko-německého pohraničí. Nadcházející měsíc může přinést důležité změny v této záležitosti. Do konce června česká vláda rozhodne o podání žaloby na Polsko a Evropská komise projedná stížnost týkající se nesprávného uplatnění předpisů Rámcové směrnice o vodě Polskem. Současně bude probíhat webinář organizovaný Evropským úřadem pro životní prostředí (EEB), nadaci „RT-ON” a Frank Bold Society, týkající se vymahatelnosti unijních předpisů o vodě kvůli ochraně společnosti před dopady těžby uhlí.

1. Pozvánka na webinář „Žíznící po spravedlnosti. Vymahatelnost unijních předpisů o vodě kvůli ochraně společnosti před dopady těžby uhlí“

Na 17. března 2020 bylo naplánovaná snídaně v parlamentu, organizovaná nadací „Rozwój TAK - Odkrywki NIE” s názvem „Těžba vody a uhlí: dodatečné výhody ukončení těžby uhlí v EU.“ Mělo probíhat v Bruselu v Evropském parlamentu a oficiálními moderátory události měli být europoslanci Bas Eickhout a Martin Hojsik. Pandemie koronaviru zkřížila naše plány. Snídaně nemohla proběhnout, ale problémy související s vlivem hornictví na vodu se neztratily. Právě naopak, dnes pociťujeme dopady sucha stále častěji. 

Těžba uhlí, zejména těžba hnědého uhlí, má nedozírný vliv na vodní zdroje. Souvisí to s rozsáhlým odvodňováním zdrojů, což je způsobeno vznikem tzv. odvodnění v okolí hnědouhelného ložiska. V jeho oblasti dochází ke ztrátě podzemních vod z odvodňovaných vodonosných vrstev. Dopady takové činnosti jsou silně pociťovány lidmi žijícími v sousedství dolů, kteří jsou ohrožení chybějícím přístupem k pitné vodě. 

Jak dokazují poslední spory kolem hnědouhelného dolu v Turově, patřičná aplikace Rámcové směrnice o vodě má celoevropský dopad. Přístup k čisté pitné vodě je v Evropě stále složitější a jedním z viníků takovéto situace je právě uhlí. Na polské hranici s Českem a Německem jsou dolem Turów vysušovány vodní zdroje ze dvou zemí a dochází k ohrožení podzemní vody v celé oblasti, čímž jsou porušovány zákony EU.

I když parlamentní snídaně nemůže proběhnout, podařilo se zorganizovat setkání v podobě webináře. Internetový seminář „Žíznící po spravedlnosti. Vymahatelnost unijních předpisů o vodě kvůli ochraně společnosti před dopady těžby uhlí“ je organizovaný Evropským úřadem životního prostředí (EEB), nadací „Rozwój TAK - Odkrywki NIE“ a Frank Bold Society. Bude probíhat v pátek 12. června 2020, v době od 15.00 do 16.00. Smyslem webináře je provedení analýzy vlivu těžby uhlí na vody. Podíváme se také na to, jak zavedení Rámcové směrnice o vodě EU může Evropě pomoci při odcházení od uhlí. 


Diskuze se zúčastní mj.: europoslankyně Anna Cavazzini, europoslanec Tomáš Zdechovský, poslankyně Anita Sowińska, zástupce Evropské komise a lokální a regionální úřady zastupující společnosti zasažené činností dolu Turów.

Odkaz na registraci:
https://www.eventbrite.com/e/thirsty-for-justiceenforcing-eu-water-laws-to-defend-communities-from-coal-tickets-105221436148


Webinář bude probíhat v angličtině.

2. Česká vláda učiní do konce června rozhodnutí ohledně případného podání žaloby na Polsko

29. dubna dva výbory českého parlamentu: Výbor pro ochranu životního prostředí a Výbor pro evropské záležitosti přijaly usnesení, ve kterém vyjádřily silné znepokojení nad situací související s prodloužením koncese pro důl Turów. Vyzvaly ministerstvo zahraničních věcí ke zpracování právní analýzy pro možnost podání žaloby na Polsko. Analýza musí být provedená do 30. června. 

Český ministr životního prostředí Richard Brabec komentoval věc takto: „O dalších krocích rozhodneme do konce června na základě právní analýzy. Využijeme ale všech prostředků při hájení zájmů našich občanů“.

Zdroje: 
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/brabec-o-dalsich-krocich-kvuli-dolu-turow-se-rozhodne-v-cervnu
https://www.denik.cz/ekonomika/poslanci-vyzvali-vladu-zalujte-polsko-kvuli-dolu-turow-20200502.html


3. Evropská komise v červnu projedná stížnost týkající se nesprávného uplatnění předpisů Rámcové směrnice o vodě Polskem.


Nadace „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”, s právní podporou Nadace Frank Bold, podala dne 7. června 2019 k Evropské komisi stížnost na nesprávné uplatnění předpisů Rámcové směrnice o vodě (RSV) Polskem.

Ve stížnosti jsme uvedli chyby při udělování souhlasu s výjimkami v RSV, která měla vodu chránit. Výjimky byly v mnoha případech udělovány pro potřeby nových povrchových hnědouhelných dolů. Udělení výjimky na těžbu hnědého uhlí ukazuje na to, že tyto investice se, dle hodnocení polské vlády, podílejí na principu udržitelného rozvoje. Dokazuje to kompletní ignorování negativního vlivu povrchových dolů na povrchové a podzemní vody polskou vládou.

Evropská komise má maximálně rok na projednání stížnosti ve věci porušování předpisů EU. Rozhodnutí v záležitosti porušování jsou zveřejňována jednou měsíčně. „Přijetím měsíčního balíčku rozhodnutí o porušení závazků členských států, Evropská komise podniká právní kroky proti členským státům, které nesplnily své povinnosti podle práva EU. Tato rozhodnutí se týkají různých sektorů a oblastí politiky EU, a jejich smyslem je zajištění spravedlivého uplatňování právních předpisů EU pro občany a podniky“.

14. května byla oznámená rozhodnutí ohledně několika záležitostí proti Polsku (v tom porušujících předpisy v oblasti životního prostředí), ale neobjevilo se mezi nimi řízení, které by bylo důsledkem stížnosti podané v červnu 2019. Z tohoto důvodu Evropská komise nejpozději v červnu rozhodne o tom, jaké právní kroky budou vůči Polsku vedeny. Evropská komise si bude moci od polských úřadů vyžádat informace („výzva dopisem“), které bude nutné dodat ve stanovené lhůtě (obvykle jde o dva měsíce). 

Pokud budou Polskem předané informace vnímané Výborem jako neuspokojivé a ta zjistí, že Polsko neplní svoje povinnosti vyplývající ze zákona EU, může odeslat formální výzvu k zajištění souladu se zákony EU (tzv. „odůvodněné stanovisko“). V případě, kdy členský stát nezajistí shodu se zákony EU, Výbor může rozhodnout o postoupení záležitosti k Soudnímu dvoru.

Zdroje:

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?r_dossier=&noncom=0&decision_date_from=&decision_date_to=&active_only=1&EM=PL&title=&submit=Search&lang_code=pl
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/MEMO_12_12
https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/component/k2/item/404-fundacja-rozwoj-tak-odkrywki-nie-skarzy-polska-polityke-wodna-do-komisji-europejskiej

Populární články

30. duben 2021

PGE – mýty a realita

Co říká PGE?1 V případě uzavření komplexu Turów přijde o živobytí 80 000 polských občanů. Fakta V dubnu 2021 bylo v hnědouhelném dole a el...
6. srpen 2020

Spor o Turów pokračuje

Polská strana neustále nechce přiznat, že Turów ovlivňuje stav podzemní vody v sousedních zemích. V Česku věc nabrala tempo a tato otázka je už proj...
30. listopad 2021

Následky katastrofy v dole Turów

V roce 2016 došlo v dole Turów ke katastrofě. Na složiště těžebního odpadu se sesunula zemina a zasypala uhlí určené k vytěžení. Dle polsk&eacu...

O Nás

Naše organizace společně bojují proti expanzi hnědouhelného dolu Turów v Polsku ve prospěch místních komunit, přírody a klimatu. Podporujeme občanské aktivity mezinárodního společenství na rozhraní České republiky, Německa a Polska. Usilujeme o to, aby závislí na hnědém uhlí Bogatynia vstoupili na cestu energetické, ekonomické a sociální transformace.

Fundacja Rozwój TAK Odkrywki NIE | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.