×
Vyber jazyk
 

21 stycznia 2021
#stopturow
 

Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti dolu Turów k Evropské komisi

Dr. Daniel Gerber: Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje saská města a životní prostředí.

V září loňského roku podala vláda České republiky oficiální stížnost na Polsko týkající se hnědouhelného dolu Turów, která je prvním krokem k žalobě na Polsko před Evropským soudním dvorem. Při hodnocení této stížnosti dospěla Evropská komise k závěru, že Polsko při těžbě v hnědouhelném dole Turów porušuje evropské právo Nyní podává stížnost k Evropské komisi také člen saského parlamentu Dr. Daniel Gerber ve spolupráci s dalšími dotčenými osobami a občany města Žitava. 

Dr. Daniel Gerber, mluvčí pro energetickou a environmentální politiku parlamentní skupiny Alliance 90/Zelení a člen Výboru pro energii, ochranu klimatu, životní prostředí a zemědělství v saském parlamentu, vysvětluje:

„Rozhodnutí podat stížnost k Evropské komisi pro mě nebylo snadné. Nesu však odpovědnost za všechny občany Saska a musím odvrátit škody, které nám hrozí. Porušování evropského práva Polskem, které potvrdila Evropská komise, má i pro Sasko zásadní význam. Nelegálně provozovaný hnědouhelný důl na prahu s Německem negativně ovlivňuje naše města a životní prostředí.“

„Těžba hnědého uhlí v dole Turów vede ke snižování hladiny podzemní vody, které již nyní způsobuje měřitelný pokles horninového podloží pod městem Žitava. Musíme jednat hned, protože přeshraniční snižování hladiny podzemní vody nás nejprve připraví o vodu, a pak jeho vlivem doslova ztratíme půdu pod nohama.“

Dr. Daniel Gerber dále zdůraznil: „Výjimky z dosažní dobrého stavu vod, které Polsko v rozporu s evropským právem aplikuje na hnědouhelný důl Turów, byly uděleny také třem dalším polským hnědouhelným dolům. Ústředním tématem stížnosti je proto systematické porušování evropského práva, které bylo  nesprávně transponováno do polských právních předpisů.“ 

„Evropská unie musí nyní jakožto strážkyně Smluv jednat, aby zajistila, že lignitový průmysl nebude nadále ohýbat zákony, produkovat další CO2 poškozujících klima a oddalovat odchod uhlí. Rovněž vyzývám německou vládu, aby přijala svou zodpovědnost a připojila se ke stížnosti České republiky na Polsko jako vedlejší účastník řízení.“

Zelená europoslankyně ze Saska Anna Cavazzini ke stížnosti uvádí:

„Je důležité, že se obyvatelé Saska obracejí s touto stížností přímo na EU. Zejména v příhraničních regionech je evropské právo důležitým nástrojem k ochraně občanů. Emise a znečištění vody a ovzduší nekončí na státních hranicích.“

Už nemůžeme ztrácet čas. Poté, co Komise potvrdila porušení právních předpisů EU, chceme konečně vidět výsledky. Komise musí proti Polsku okamžitě zahájit řízení o nesplnění povinnosti.“

Bližší informace:

>> Posuzování vlivů na životní prostředí: Komise přijala odůvodněné stanovisko ve sporu Česka s Polskem (17. prosinec 2020): https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_20_2452

>> Shrnutí: odborný posudek k přeshraničním vlivům pokračování těžby hnědouhelného ložiska v dole Turów na vodní poměry v Německu, Dr. habil. Ralf E. Krupp, 2020: https://zittau.de/sites/default/files/atoms/files/one-pager_czech.pdf

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons