×
Vyber jazyk
 

17 lutego 2021
#stopturow
 

Stop aroganci PGE

Obyvatelé Saska a Libereckého kraje mají dost nestydatosti PGE, která opovrhuje dalšími stížnostmi přicházejícími k Evropské komisi. Společnost nebere ohled ani na stanovisko EK ve věci koncesního postupu pro Turów, ani na unijní klimatickou politiku. Ignoruje čím dál početnější výzkumy a odborné posudky, které zřetelně zdůrazňují negativní dopad dolu na vodu a klimat. Opět v tichosti zahájila snahy o získání koncese a vyloučila z dialogu zainteresované strany. Obyvatelé regionu jsou však rozhodnutí bojovat s nepoctivou společností. 

1. Češi vyzývají vládu, aby podala žalobu

PGE se snaží o prodloužení koncese do roku 2044. Vše, stejně jako v minulém roce, probíhá v utajení, za zády veřejného mínění a nejvíce dotčených skupin. Společnost zahájila koncesní řízení v době, kdy Evropská komise projednávala českou stížnost na činnost dolu. Neinformuje veřejné mínění, ani sousedící země ohledně svých postupů i přesto, že EK uvedla, že v předchozím koncesním řízení pro Turów „polské úřady aplikovaly předpisy nařízení ve věci přístupu k informacím, vztahujícím se k informování veřejného mínění a členských států podílejících se na přeshraničních konzultacích, neadekvátním způsobem.”

Češi mají dost arogance vedení společnosti a zahájili shromažďování podpisů pod petici své vlády pro podání žaloby na Polsko u SDEU. Je nutno uvést, že po vydání odůvodnění ve věci dolu Turów Evropskou komisí, bude mít česká vláda možnost podat na Polsko žalobu pro porušení povinností členského státu k Evropskému soudnímu dvoru. Jelikož polská strana nevykonává žádné kroky pro smírčí ukončení sporu, je velice pravděpodobné, že k žalobě během krátké doby dojde. Je možné, že na urychlení bude mít vliv i odhodlání obyvatelů Libereckého kraje a ekologů, jež se pod výzvou podepisují: https://www.spoluproklima.cz/stopturow/

2. Geologové potvrzují vliv Turowa na podzemní vody

V deníku Aktuálně se objevil rozhovor s předsedou České geologické služby. Zdeněk Venera odpovídal na dotazy týkající se vlivu dolu Turów na vodu. Všiml si poklesu podzemní vody v Česku, kterého se tak moc obávají obyvatelé Libereckého kraje. Zdůraznil, že „v okolí dolu Turów se na českém území vyskytuje několik různých kolektorů (vodonosných vrstev) [...]. V těch hlubších, na kterých se jen zanedbatelně projevují dešťové a sněhové srážky, jsme v roce 2020 zaznamenali pokles hladiny podzemní vody až o osm metrů. Celkově od poloviny 80. let 20. století do roku 2019 klesla voda o 60 metrů”.

„Co se týká hlubších kolektorů, tam je pokles podzemní vody způsoben pouze činností dolu Turów - oznámil Venera. Klimatické změny a snížení množství srážek, které vykazoval jako hlavní příčinu poklesu vodních zdrojů při české hranici ve své zprávě Institut pro meteorologii a vodní hospodářství [2], mají význam pouze ve vztahu k vrchním vodonosným vrstvám. 

Geolog se také zmínil o záležitostech efektivity podzemní stěny, která má dle PGE zastavit případný odvod vody z vodního zdroje v české vesnici Uhelná směrem k dolu. Uvedl, že i když do října minulého roku byla stavba ukončená ze 70 %, voda v hlubších kolektorech nadále klesá. Je proto pochybné, zda je stěna efektivní, ale jak uvedl Venera, jednoznačné hodnocení bude možné provést teprve v okamžiku, kdy budou práce ukončeny. Zdůraznil také, že stále není přesně známo, jak bude probíhat rekultivace po ukončení těžby.

Zdroj:

  1. https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/voda-z-hlubin-u-dolu-turow-mizi-jednoznacne-kvuli-polske-tez/r~c14608da618011ebb115ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2qZRFuX1Bhg4ad9yEh9UcYmYpcNvxnn5CW2EkgP8U3-Zh5cio-NUvdTQM 
  2. https://pgegiek.pl/aktualnosci/niezalezna-opinia-imigw-pib-kopalnia-turow-ma-znikomy-wplyw-na-warunki-hydrologiczne-po-stronie-czeskiej-translation-en

3. Saský parlament jedná o Turowu

Turów je stále silnějším tématem pro občany a samosprávy také za německými hranicemi. 4. února bylo v saském parlamentu poprvé oficiálně projednáváno téma rozšíření kontroverzního dolu a ohrožení pro celou oblast Trojzemí. Zelení spolu se Stranou levice požadují, aby Sasko i federální německá vláda zahájily důrazné kroky směřující proti dalšímu rozšiřování dolu.

Daniel Gerber, poslanec za Zelené, jeden z iniciátorů stížnosti podané ke konci ledna 2021 k Evropské komisi, zdůraznil, že znalecké posudky potvrzují vliv dolu Turów na klesání hladiny podzemní vody, znečištění Lužické Nisy kyselými důlními vodami a sedání půdy v Žitavě. Uvedl také zprávy dr. Kraśnického o vlivu rozšíření dolu Turów na kvalitu vody [2], posudek německého vědce dr. Kruppa [3], týkající se klesání půdy v oblasti Žitavy a analýzu vlivu rozšíření dolu a elektrárny v Turowě na polské závazky v rozsahu ochrany klimatu prof. Karaczuna a dr. Kassenberga [4].

Gerber, zdůraznil, že PGE nepřistupuje k německým a českým obyvatelům vážně: „teď se ukázalo, že PGE 17. listopadu 2020 podala oficiální žádost na prodloužení do roku 2044. Zase tajně. Neinformuje o tom veřejné mínění, ani zainteresované vlády. Udělala to během krátké doby po tom, co proběhla jednání mezi Polskem, Českem a Komisí ohledně případné dohody po oficiální stížnosti. Teď se ukazuje, s jakou troufalostí si PGE razí cestu vřed. Nastal čas, aby EU jako strážce smluv a dohod nastavila této lobby meze, které určuje ochrana klimatu. Porušení zákona EU již bylo potvrzeno Evropskou komisí. Máme to černé na bílém”.

Zdroj:

  1. https://www.saechsische.de/wirtschaft/umwelt/turow-grube-kraftwerk-debatte-saechsischer-landtag-zittau-grundwasser-5371734-plus.html 
  2. https://docplayer.pl/200139063-Przewidywany-wplyw-rozbudowy-odkrywki-turow-na-jakosc-i-zasoby-wod-podziemnych-i-powierzchniowych-dr-sylwester-krasnicki.html
  3. https://www.greenpeace.org/static/planet4-poland-stateless/062974b1-turow_one_pager_summary_krupp_eng.pdf 
  4. https://rozwojtak-odkrywkinie.pl/publikacje?download=17:analiza-wplywu-rozbudowy-kopalni-i-elektrowni-w-turowie-na-polskie-zobowia-zania-w-zakresie-ochrony-klimatu 
×
 
stopturow
Vědci ze Slezské technické univerzity v Gliwicích provedli analýzu budoucnosti energetického komplexu Turów. Energetika (...)
Lídři hornických odborových svazů protestují dnešního dne (22. října) pod sídlem evropského Soudního dvora (...)
Ukončení českých voleb určitě, i přes prohlášení polské vlády, nepřinese náhlý zvrat ve věci (...)
Dne 18. září 2021 od 12 hodin bychom se my - místní skupina Greenpeace (...)
9. srpna 2021 byla publikována zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN (IPCC). Polské (...)
Jednání mezi Polskem a Českem nadále trvají, jejich podrobnosti však nejsou zveřejňovány. Na pozadí (...)
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
więcej
2021-07-14
Dopis Virginijusovi Sinkevičiusovi
2021-06-29
Polsko musí prokázat dobrou vůli při jednáních
2021-05-26
Proč spalujete naši budoucnost?
2021-05-18
Koncese, která zničí region
2021-04-30
PGE – mýty a realita
2021-04-28
Polská odpověď na českou žádost
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons