×
Vyber jazyk
 

15 marca 2021
#stopturow
 

Polsko žalované u SDEU. A co dál?

Česko poslalo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie v souvislosti s činností dolu Turów. Mnohokrát se snažilo s Polskem dohodnout, bohužel bezvýsledně. Teď Polsku hrozí pozastavení činnosti Turowa do doby oznámení rozhodnutí, a z dlouhodobého hlediska, v případě, že nedodrží rozhodnutí SDEU, případné finanční pokuty. Za dramatickou situaci, ve které se velice brzy může celá oblast nalézt, nese vinu PGE a vláda PR. 

1. Polsko nenechalo Česku žádnou jinou alternativu

Dle oznámení, v pátek 26. prosince, Česko odeslalo k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu ve věci činnosti dolu Turów. Po dlouhých, nevydařených pokusech o jednání s polskou vládou, česká strana zřejmě ztratila trpělivost a zahájila rozhodné kroky. Žaloba byla odeslána k SDEU teprve 4 dny po oznámení rozhodnutí v této věci.

Český náměstek ministra zahraničních věcí, Martin Smolek, prohlásil, že žaloba se týká zejména porušení práv obyvatelů Česka: – Nemohli se účastnit ani vydání rozhodnutí o povolení k těžbě, ani soudního přezkoumání tohoto rozhodnutí. Polsko také české straně nedodalo nezbytné dokumenty související s hornictvím a nezohlednila hodnocení vlivu na životní prostředí.

– Nám, obyvatelům regionu, ve kterém se stýkají tři státy, se nelíbí nezbytnost dát jednoho z naších sousedů k soudu. Kvůli činnosti polské PGE a jejího obnoveného plánu na těžbu pro další 23 roky, však nevidíme jinou možnost. Hlavním důvodem je bezprostřední hrozba ztráty vody. Staráme se však také o budoucnost celého kraje: postoj PGE blokuje přístup obyvatelům a regionálním úřadům k Evropskému fondu spravedlivé transformace, což ve spojení s rychle se zhoršující situaci uhelného průmyslu může způsobit společenské škody trvající po několik generací – komentoval Milan Starec, obyvatel přihraniční obce Uhelná.

Žaloba k SDEU obsahuje také žádost o zastavení těžby až do doby vydání rozhodnutí. Tribunál byl také požádán o vyřešení věci v prioritním režimu.

Více na: https://www.stopturow.com/pl4.php?dzial=7&kat=22

2. Jaké další kroky můžeme očekávat?

„Soudní dvůr by měl nejprve během několika týdnů rozhodnout ve věci žádosti na předběžná opatření. Česko požaduje, aby SDEU zastavil činnost Turowa.

O takovém pozastavení může v provizoriu rozhodnout náměstkyně předsedy Soudního dvoru Rosario Silva de Lapuerta, a pak soudní kolegium” – píše v novinách Gazeta Wyborcza, Mateusz Kokoszkiewicz

Dále obě strany sporu předloží svoje argumenty v písemné podobě. Na rozhodnutí můžeme čekat dokonce i 2 roky, a pokud bude použit zrychlený postup, přibližně rok. Pokud Soudní dvůr potvrdí, že Polsko pochybilo ve svých závazcích, bude muset tato pochybení neprodleně odstranit. V opačném případě Soudní dvůr může Polsku udělit finanční pokutu. Noviny uvádějí, že „dle neoficiálních informací, pokuta ve věci Disciplinární komory může činit 2 mil. euro denně!”

Žaloba České republiky může být teprve vrcholkem ledovce mezinárodních problémů. Nevládní organizace, obyvatelé příhraničního Saska a politici tlačí v současné době na německou spolkovou vládu, aby se připojila k české žalobě. Saská vláda už v lednu podala žalobu k Evropské komisi.

– Ale spolková země nemůže podat žalobu k SDEU. Proto lokální ministryně spravedlnosti Katja Meier jedná s federální vládou v Berlíně, aby se připojila k české žalobě – komentuje pro noviny Gazeta Prawna Kerstin Doerenbruch z Greenpeace Berlin.

Roste také tlak na Evropskou komisi, aby se začala turovskou záležitostí zabývat aktivně.

– Evropská komise sama potvrdila, že ve věci Turowa došlo k porušení zákona a že existují dostačující důvody pro to, aby se uznalo, že Polsko provedlo některá z jí vytýkaných pochybení. Nechápeme, proč nezahájila žádné kroky – komentuje Nikol Krejčová z Greenpeace Česko.

  1. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26836832,co-dalej-ze-skarga-czechow-na-polske-za-kopalnie-turow.html
  2. https://www.dw.com/pl/sp%C3%B3r-o-tur%C3%B3w-czesi-zaskar%C5%BC%C4%85-polsk%C4%99-przed-tsue/a-56657131
  3. https://www.greenpeace.org/czech/tiskova-zprava/12947/czech-republic-to-sue-poland-over-turow-coal-mine/

3. PGE popírá

V reakci na ohlášení žaloby vládou České republiky, PGE rozeslala do polských médií tiskovou zprávu. Zpráva obsahuje řadu nepřesností, polopravd a nezodpovězených otázek, a předkládá obraz konfliktu kolem Turowa ve falešném světle.

Greenpeace Polska provedla analýzu dokumentu, a ukázala na falešné informace obsažené v dokumentu. Např. PGE GiEK uvedlo, že „Během snaho o získání rozhodnutí o vlivu na životní prostředí důl Turów intenzivně spolupracoval s českou a německou stranou v rozsahu zprávy o vlivu na životní prostředí.”

Ve skutečnosti, jak uvádí Greenpeace: „České ministerství životního prostředí podalo žalobu v rámci procesu hodnocení vlivu na životní prostředí kvůli vadnému provedení přeshraničních konzultací a nedostatečných plánů na zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatelé. Přeshraniční konzultace měly pokračovat, aby situace byla vyřešená v souladu se zákonem. Avšak polské úřady se rozhodly uzavřít proces konzultací po tom, co české ministerstvo životního prostředí vyjádřilo svůj nesouhlas”.

PGE píše, že „Okamžité uzavření komplexu Turów by generovalo ztráty v hodnotě 13,5 mld. PLN [...] Likvidace činnosti komplexu Turów bez zajištění na roky rozloženého programu transformace, by znamenalo kolaps lokálního trhu práce a dramatický nárůst nezaměstnanosti a insolvence stovek firem, které jsou subdodavateli dolu”. 

Společnost však nepředložila žádný plán postupného ukončení provozu komplexu a transformace regionu. Neuvádí informace o tom, jaké kroky je schopná zahájit, aby uzavřela elektrárnu a důl do roku 2026. Namísto toho se snaží získat koncesi pro těžbu do roku 2044. 

Za dramatickou situaci, ve které se už brzy může tato oblast nalézt, budou nést vinu pouze PGE a vláda PR. Zaprvé proto, že nebrali českou stranu během probíhajících snah o navázání jednání váženě, a mnohokrát prokázali, že záležitost zlehčují. Výsledek je takový, že Česko podalo žalobu k Soudnímu dvoru s žádostí o zastavení těžby v Turowě a to až do doby oznámení rozhodnutí. Zadruhé proto, že jejich tvrdohlavé snahy o prodloužení činnosti do roku 2044 bere oblasti možnost využít zdroje z Fondu spravedlivé transformace. 

–  V pondělí polská vláda vyjádřila překvapení ohledně rozhodnutí o české žalobě. Mezitím každý, kdo byť jen sporadicky sleduje průběh konfliktu, dokonale věděl, že věc skončí před Soudním dvorem. Česko mnohokrát zdůrazňovalo, že pokud Polsko nesplní jeho požadavky, dojde k žalobě – komentuje Kuba Gogolewski z nadace „Rozwój TAK - Odkrywki NIE”. – PGE a polská vláda měly spoustu příležitostí, aby konflikt zmírnily. Bohužel, namísto seriózního přístupu k negativnímu vlivu dolu Turów na podzemní vodu u naších sousedů, PGE skrytě podalo návrh na vydání těžební koncese do roku 2044. Důsledkem arogance PGE budou nést obyvatelé regionu, pokud SDEU nařídí zastavení těžby do doby vyhlášení rozhodnutí.

 

Více na:

  1. https://www.greenpeace.org/poland/aktualnosci/29794/5-klamstw-pge-giek-o-turowie/?fbclid=IwAR2sUKuT7ghcpTADOH0RiVrCNmc3NvhR4tyjGZFjspFUYFYGkUyPJnz2Iew
  2. https://pgegiek.pl/aktualnosci/kompleks-turow-strategiczny-dla-zapewnienia-bezpieczenstwa-energetycznego-polski
  3. https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,26832127,to-juz-pewne-czechy-pozywaja-polske-do-tsue-za-kopalnie-turow.html

 

×
 
stopturow
Nový energetický blok v Turowě, postavený za 4,3 mld. PLN, byl zastaven už po měsíci (...)
Došlo k zahájení čtvrtého kola jednání české a polské vlády ve věci dolu Turów. I (...)
Již tři týdny trvají jednání Polska s Českou republikou ve věci dolu Turów. Jejich podrobnosti (...)
Situace kolem Turowa se v posledních dnech mění vcelku dynamicky a každý den můžeme očekávat (...)
Bouře kolem Turowa nadále trvá, avšak PGE se jeví, jako hluchá a slepá na (...)
Ministr životního prostředí a klimatu Michał Kurtyka vydal koncesi pro povrchový důl Turów do (...)
Polsko zaslalo Soudnímu dvoru Evropské unie odpověď na žádost České republiky o dočasné zastavení (...)
więcej
2021-04-28
Ke stížnosti na Turów se mohou připojit další země
2021-04-28
OZE může být budoucnost Turowa
2021-04-14
Polsko se nebude se sousedy domlouvat
2021-03-23
Eskalace konfliktu
2021-03-18
Dnes pracujeme na tom, co bude za 10 let
2021-03-15
Polsko žalované u SDEU. A co dál?
2021-03-02
Poslední gesto dobré vůle
2021-03-02
Greenpeace a místní obyvatelé vítají poslání žaloby na Polsko k (...)
2021-02-17
Stop aroganci PGE
2021-02-03
Polsko chce navzdory kritice z EU znovu prodlužovat těžbu v (...)
2021-01-21
Saský poslanec podává spolu s dalšími dotčenými osobami stížnost proti (...)
2021-01-18
Umělé udržování uhelné agonie
2020-10-29
V Německu se o Turowu mluví stále více
2020-10-21
Stop Turow
2020-10-19
Kdo zaplatí za vodu z dolu Turów?
2020-10-12
Může Polsko skončit u Soudního dvoru kvůli nerentabilnímu dolu?
2020-10-05
PGE musí vyložit karty na stůl
2020-09-28
PGE na rozcestí
2020-09-17
Ruku v ruce proti povrchovým dolům. Videozáznam z protestu
2020-09-14
Solidárně proti dolu Turów. Mezinárodní protest na kajacích
2020-08-06
Spor o Turów pokračuje
2020-07-23
Evropa rozdělená na Trojmezí hranic
2020-07-14
Tisková zpráva Greenpeace ČR
2020-07-10
Pojděme se 30 srpna setkat na Trojmezí
2020-07-03
Ukončení těžby hnědého uhlí je nevyhnutelné
2020-06-26
PGE bere regionu možnost rozvoje
2020-06-19
Turów porušuje právní předpisy EU týkající se vody
2020-06-04
Transformace Turoszowa
2020-05-22
V červnu se bude o Turově hodně mluvit
2020-05-15
Evropská unie se zabývá koncesí pro ložisko Turów
2020-05-06
Ložiska pod drobnohledem deníku Rzeczpospolita
2020-04-14
Hanna Schudy O tom, jak Češí horem dolem hnědé uhlí (...)
2020-04-14
Banka Santander podporuje PGE
2020-04-14
Odpovědi Evropské komise na parlamentní otázku
2020-04-08
Jak PGE Turów zneužívá šok
2020-04-07
Společnost Grupa PGE skončila ve ztrátě
2020-04-06
Topí mBank uhlím z Turowa?
2020-03-25
Tichá koncese pro kontroverzní skrývku Turów
2020-03-25
Greenpeace se obrací na soud
2020-03-25
Důl Turów dostal novou koncesi
2020-03-24
Krize jako v bance
2020-03-20
odpověď na interpelaci na dolu Turów
2020-03-10
Petice předložená Evropskému parlamentu
2020-02-21
Podepsat petici!
Licencja Creative Commons Obsah shromážděný na webu je k dispozici na základě licence Creative Commons